Üdvözöljük a

Néhány várható 2014-es áfa-változás | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Néhány várható 2014-es áfa-változás

Szerző: Martin Boglárka | 2013. november 19.

Hétfőn este elfogadták a 2014-től hatályos törvénymódosításokat. Jön a családi járulékkedvezmény, csökken a sertéshús-áfa, vonzóbb lehet a KATA, szigorítják a dohánykereskedelmet és bővülnek sporttámogatáshoz kapcsolódó adókedvezmények. A törvénymódosítás szinte minden adónembe belenyúl egy picit, nagy horderejű átalakítások azonban már nem lesznek az adórendszerben.

Az áfa törvény 2014 évre vonatkozó új szabályai a következők:

Öt százalékra csökken az élő- és a félsertés forgalmi adója. A jogalkotó az áfa csalások és a számla nélküli értékesítés visszaszorítását várja az élő- és a félsertés áfájának csökkentésétől, ami így elsősorban a munkahelyvédelmi akcióterv, nem a szociális intézkedések része.

 

Időszakos elszámolás teljesítési időpontja

A törvény értelmében azon ügyletek esetében, amelyek időszakos elszámolás alá esnek, a teljesítés időpontjának főszabály szerint az elszámolási időszak utolsó napja minősül. Ez alól kivételt azok az esetek képeznek, ahol az időszakos elszámolásra a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján kerül sor, ekkor ugyanis továbbra is az ellenérték megtérítésének esedékessége minősül teljesítési időpontnak. Az új szabályozást az olyan 2014. március 14-ét követően kezdődő elszámolási időszak esetén kellene először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014. március 14-ét követő időpont.

 

Adóalap utólagos csökkenése

Új szabályozásként a törvény egyes különleges esetekben és feltételekkel lehetővé teszi, hogy akkor is csökkenthető legyen az adóalap utólagos árengedmény címén, ha az értékesítő adóalany egy, a törvény által külön definiált speciális kupon (utalvány) alapján pénzt térít vissza olyan adóalany, vagy nem adóalany részére, aki a pénzvisszatérítésre jogosító terméket, szolgáltatást nem közvetlenül tőle szerezte be, vette igénybe.
A javaslat átalakítaná továbbá az adóalap önellenőrzés nélküli utólagos csökkentésére vonatkozó szabályozást, mely módosítások célja, hogy egyszerűsítse és kiterjessze az adóalap utólagos csökkentésére vonatkozó rendelkezéseket minden lehetséges esetre, amikor az adó alapja (és ennek nyomán az adó összege) valamilyen okból utólag csökken.

A törvény alapján a szabályozás azonban továbbra sem fed le minden esetet, amikor az adó alapja és/vagy összege utólag csökken. A javasolt módosítás nyomán is maradnak olyan esetek - amelyek a jelenlegi ilyen körbe tartozó esetekkel nem feltétlenül esnek egybe - amikor csökken az adó alapja és/vagy összege, mégis önellenőrzést kell végezni (például ha a számlakibocsátó tévesen magasabb áfa kulcsot szerepeltetett a számlán, illetve a javaslat a kedvezményi konstrukciók közül csak egyes háromszereplős, utalványon alapuló konstrukciókra vonatkozóan engedélyezné az adóalap utólagos csökkentését). Ezen kívül kérdéses, hogy 2014-től az érvénytelenítés esete belefér-e az adóalap önellenőrzés nélkül történő utólagos csökkentésének eseteibe.

 

A cikk folytatódik!