Üdvözöljük a

Országos konjunktúra felmérés | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Országos konjunktúra felmérés

Szerző: Nagy Eszter | 2014. december 17.

2014 októberében harmincnegyedik alkalommal került sor az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) vállalati konjunktúravizsgálatára, amely Magyarországon a legtöbb cégre kiterjedő konjunktúra-felvétel. Az idei októberi adatfelvétel 2.853 cég vezetőjének válaszain alapul és a vállalkozások üzleti helyzetéről, valamint rövid távú üzleti várakozásairól tájékoztat. Az elemzés az októberi adatfelvétel eredményeit összegzi úgy, hogy a válaszoló vállalatok mintája reprezentatívnak tekinthető gazdasági ág, régió és a foglalkoztatottak száma szerint. Az eredmények a 2012. évi recesszióhoz képest a 2014-re bekövetkezett fordulatról tudósítanak és az üzleti klíma további javulását vetítik előre. A magyarországi cégek üzleti várakozásai a tavaly óta mért javulás után még optimistábbá váltak, ami az elmúlt félévihez képest kedvezőbb üzleti klímát jelez.

A GVI konjunktúramutató az októberi +23 pontról 7 pontos emelkedést követően +30 pontra emelkedett. Ez közepesen magas értékként jellemezhető, utoljára 2011-ben állt hasonló szinten az indikátor. A bizonytalansági mutató értéke ezzel együtt 50 pontra emelkedett. Ez utóbbi arra utal, hogy a korábbiakhoz képest valamelyest megnőttek a különbségek a vállalkozások helyzetértékeléseit tekintve, tehát kevésbé egyöntetű a 2014 második félévére jellemző tendenciák megítélése.
A konjunktúramutató az építőipar kivételével minden gazdasági ágban emelkedett április óta (ipar: +49 pont, kereskedelem: +38 pont, egyéb gazdasági szolgáltatás: 20 pont) – az építőipar esetében némi visszaesést láthatunk (+19 pont). A cégeket tulajdonszerkezetük alapján vizsgálva megállapítható, hogy a leginkább pozitív kilátásokat a döntően külföldi tulajdonban lévő vállalkozások fogalmazzák meg (+56 pont), míg a többségében hazai kézben lévő cégek konjunkturális helyzete – a mutató nagymértékű növekedésének következtében – ismét kedvezőbben alakul (+36 pont), a kizárólag magyar tulajdonú vállalatok pedig hasonló mértékben bizakodóak, mint áprilisban voltak (+27 pont). A vállalkozások exporttevékenysége szerint arra a következtetésre juthatunk, miszerint az exportáló vállalatok optimistább várakozásokkal tekintenek a következő fél évre, mint a kizárólag belpiacokra termelő cégek. A döntően külföldre termelők körében a mutató +56 pontot, az árbevételüket kisebb részt külföldön bonyolító cégek esetében +40 pontot ért el, a belpiacra termelők körében pedig +20 pontot. A cégek méretét tekintve látható, hogy a nagyobb vállalatok optimistábbak: míg a konjunktúramutató értéke a 9 fősnél kisebb vállalatok körében negatív (-2 pont), addig a 10 - 49 fős kategóriában +27 pont, az 50 - 249 fős csoportban +46 pont, a legnagyobb, 250 főnél nagyobb létszámmal működő cégek esetében pedig + 50 pont.

 

A teljes elemzés a csatolt PDF dokumentumban olvasható.

Kapcsolódó anyagok: