Üdvözöljük a

Pécs Pólus - Az életminőség fejlesztési pólusa | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Pécs Pólus - Az életminőség fejlesztési pólusa

Szerző: Dr. Síkfői Tamás | 2010. május 4.

Országosan az 5 régió központra alapozva kezdődött el egy éve a versenyképességi pólusok programja. A módszer Franciaországban olyan városok esetében hozott átütő sikert, mint Lyon és Toulouse. Ma már újabb 100 város és régiója verseng Franciaországban a pólus státuszért. Németországban szintén jelentős fejlődést indukált a program, amelyet követően francia kezdeményezésre hazánk került be az érintett országok közé. Miért?

Hazánk Trianon után egymással szerves kapcsolatban álló, fontos, gazdaságilag fejlett területeket vesztett el, a legfontosabb infrastuktúrális összeköttetésekkel együtt. A torzó ország így méginkább a nemzetközi nagyvárosokkal fejlődési versenyt folytató főváros forrás gyűjtő terepévé vált. Ebből a szerepből a kezelendő válsághelyzete okán a politikai érdekérvényesítésével Észak-Magyarország, majd a rendszerváltást követően a Észak-Dunántúl tudott kitörni, ahol végigsöpört a globalizáció első (befektetői) hulláma.

 

Budapest azonban megrekedt, rosszkor, rossz stratégia mentén rosszra költődtek el az ország milliárdjai. A továbblépéshez immár a vidék erőforrásait is intenzifikálni kell, amely nehezen képzelhető el fejlődése nélkül.

 

Nyilvánvalóan nem csak stratégák szólnak bele a forráselosztásba, látni kell a főváros a pólus rendszerbe is beszuszakolta magát, az elsődleges vidéket illető forrásokra is rá kíván nyúlni. Másrészt bizony számolni kell a hihetetlen méretüre duzzadt közigazgatással, amelyben az un. "területfejlesztési rendszer" intézményei is megjelentek pólus igénnyel, így a hetedik fejlesztési pólussá Veszprém-Székesfehérvár térsége vált a regionális fejlesztési ügynökségre alapozva.

 

A fejlesztési pólus nem városfejlesztés, hanem az egyik leghatékonyabb vidékfejlesztés. Ha komolyan vesszük, és nem züllesztjük balkáni rendszerré, akkor a régiók még mindig jelentős gazdasági, tudományos és politikai erővel rendelkező központi városai térségükkel szimbiózisban képesek a fejlődésre. Egy-egy város önmagában nem képes kitörni, hiszen lemaradó környezetben nem lehet egy idő után fejlődni (Budapest példája nyomán...). A rendszer működése esetén a vidék nem olyan ütemben és hatásfokkal fejlődhet, amilyen ütemben Budapest vonzáskörzetévé, "külvárosává" válik...

 

Még működnek a fővárosi kizárólagossági és a vidéki provinciális kiszorítosdi reflexek, de mégis a pólus módszernek vannak már kézzelfogható eredményei. Így Pécsett a pólus stratégiát a város, a megye és a kamara közös finanszírozásában, országosan elsőként dolgozták ki. A pólus szükséges megvalósítása és az együttműködési rendszer bekerült a város és a kamara meglehetősen konkrét elemeket tartalmazó megállapodásába.

 

A Dél-dunántúli kereskedelmi és iparkamarák megállapodásuk révén felmérik a pólusba illeszthető fejlesztéseket, többek között pl. megteremtik azok szervezeti rendszerét (pl. klasztereket), befolyásolják a szükséges irányba a szakképzési rendszert stb.

 

Győr az autóiparra, Prágától Pozsonyig, Bécsig terjeszkedő autóipari klaszterre alapozza a pólust, Szeged a biotechnológiai kutató intézetére, Miskolc az anyagtechnológiákra, (nanotechnológia).

 

Míg Pécs saját és a régió adottságaira építve szándékai szerint a térség gazdaságát az egészségiparhoz, a környezetiparhoz és újdonságként a kultúrálisiparhoz rendezi át új együttműködési rendszerekbe, hogy kihasználhassa ezen, új agglomerált piacok nemzetközi szinten tapasztalható jelentős növekedését. (Ezen piaci irányok számos ágazat innovatív törekvéseit képesek ötvözni, pl. az egészségiparban egy-egy innovációs láncban pl a gépipartól, a műanyagiparon keresztül, az élelmiszeriparig és a thermál idegenforgalomig dolgozhatnak együttműködve cégek.)

 

A stratégiai irányok számos innovációs láncot foglalnak magukba az implantátumok előállításától, (...a klinikai alkalmazásán keresztül és a termálkincsre alapozott rehabilitációig) az egészséges élelmiszerek termeléséig - pl. az egészségiparban. Teljesen nyilvánvaló, hogy a stratégiai irányok szoros kapcsolatban állnak egymással. A lényeg, hogy a tudásintenzív, magas jövedelmezőségű termékek, szolgáltatások felé kell elmozdulnunk.

 

A létrejött stratégiai mátrixot kell feltölteni a konkrét fejlesztési projektekkel, meghatározni az egyes stratégiai irányok innovációs láncait, azok működésének kereteit, (pl. klaszterek) valamint horizontális kapcsolatrendszerüket is. Ezt követően a projekteket ill. az innovációs láncokat a kialakuló forráscentrumok felé kell menedzselni, amelyben az egyes stratégiai irányok vezérprojektjeit a kiemelt kormányzati és az ágazati OP-k kiemelt projektjei közé kell bejuttatni, míg a további projekteket az ágazati OP-k és a ROP (pl. a teljes idegenforgalmi kör) valamint közvetlen brüsszeli és nem utolsó sorban pénzpiaci forrásokhoz kell segíteni.

 

Ez év végéig a minden fontos projektet megvalósíthatósági tanulmány szintig kell eljuttatni

 

A pécsi projektgyűjtés közel egy éve folyik, a közeli jövőben zajlik az összegyűjtött projektek kiértékelése és innovációs láncokba szedése. Jelentős feladat a regionális kapcsolódás erősítése, amely érdekében a somogyi és tolnai kereskedelmi és iparkamarákkal valamint az RFÜ-vel szoros együttműködést építünk ki. A startégiai mátrixban ill. az innovációs láncokban mutatkozó "lyukakat" projekt generálással kell kitölteni.

 

A MEH javaslata alapján kialakul az irányítási rendszer, amelyben a napi operatív feladatokat a város, a megye az egyetem, az MTA RKK, a kamara és a város önkormányzati tulajdonú cégei által alapított kft látja el, alkalmazottai az egyes stratégiai irányok menedzselésén dolgoznak, munkájukat a stratégiai irányok irányítására felkért szaktekintélyek felügyelik, szakmai testületekre alapozva. Létrejött az un. Stratégiai tanács, amely nevéből fakadóan a stratégiai szinttel foglalkozik ill. az un. Menedzsment tanács, amely a tulajdonosok és külső szakértők munkájának kerete.

 

Ezúton is felhívunk minden Dél-dunántúli vállalkozást, intézményt és önkormányzatot, amelynek a fejlesztési pólusba illeszthető projektje van, jelentkezzen, mivel a pólus nyílt stratégia, feladata az új stratégiai irányokba foglalható valamennyi fejlesztés koordinálása, segítése a térség jólétének megteremtése érdekében. A cikk végén elérhetőek a tájékoztató dokumentumok, a stratégia, a vezetői kivonat, prezentáció és a projektgyűjtő lap.

 

További információ:

Dr. Síkfői Tamás tsikfoi@pbkik.hu

Weller János jweller@pbkik.hu

Rónaszegi Lenke ronaszegi@pbkik.hu

 

Út a fejlesztési pólusig

 

A problémákat fel kell ismerni, be kell ismerni és meg kell oldani

Pécs M.J.Város, a Baranya Megyei Közgyűlés és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közösen dolgoztatta ki a város és vonzáskörzetének gazdaságfejlesztési stratégiáját és operatív programját. A város és a kamara között több konfliktus alakult ki a helyi adókkal, a közüzemi díjakkal és a város gazdasági problémáival kapcsolatban. 2005-ben új folyamatok indultak el. A cél, hogy a reálgazdasággal szorosan együttműködve készüljön el az a dokumentum, amely a sok-sok koncepció alkotást követően konkrétan meghatározza a szükséges döntéseket, fejlesztéseket és projekteket. Még út közben vagyunk, és innen indultunk:

 

2004. november 22

A PBKIK véleménye Pécs önkormányzati képviselői felé az építmény adó bevezetésével kapcsolatban:

 

Kiinduló pont

 

Pécs M. J. Város regionális feladatokat is ellátó intézményrendszere az egyik legnagyobb a regionális központok között.

 • Pécs M. J. Város költségvetése az egyik legkisebb a régió központok között.

 • Pécs M. J. Város a központi költségvetésből származó bevételei a legalacsonyabbak közé tartoznak a régió központok közül.

 • A z intézmények működésének költségeit egyre kevésbé fedezi a központi költségvetés, a különbözet vagyonfelélésből, hitelből és adó emelésből táplálkozik.

 • Az intézmények fenntartási terhei ennélfogva egyre inkább a helyi gazdaságra hárulnak.

 • Így a város fejlődése a helyi gazdaság eltartóképességétől függ, amely viszont egyre tovább romlik.

 • Pécs M. J. Város gazdasági potenciálja már a legalacsonyabb a régióközpontok közül.

 • Pécs M. J. Városnak nincs gazdaságpolitikája.

 • Pécs M. J. Városnak nincs adópolitikája

 • Pécs M. J. Város leszakadása gyorsul más régió központokkal szemben.

 • Változtatni kell.

 • Még időben.

A kamara által javasolt változás lényege

 

Pécs fejlődése a gazdasági fejlődése nélkül elképzelhetetlen. A gazdaság fejlődéséhez szükséges a központi kormányzat kompetenciájába tartozó feltételek teljesülése, - pl. M6-os autópálya, vállalkozásbarát központi adópolitika, az újraelosztási rendszer (oktatásügy, egészségügy, társadalombiztosítás) halaszthatatlan reformja.

 

Elengedhetetlen azonban a helyi kompetenciába tartozó feltételek megteremtése is, mint pl. a városi intézményrendszer reformja, megfelelő helyi gazdaságpolitika, vállalkozásösztönző helyi adórendszer és az önkormányzat és a helyi tőke fokozott együttműködése a város fejlődését szolgáló beruházásokban.

 

A kamara éppen ezért nem az önkormányzati adók folyamatos emelésének utolsó elemére, az építményadó drasztikus növelésére koncentrál javaslatában, hiszen az önmagában is indokolhatatlan teher, hanem olyan adópolitika kialakítását kezdeményezi, amely lehetővé teszi a meglévő vállalkozások fejlődését, és további tőkét vonz a városba. (Módszertani megjegyzésünk: adóemelésről csak hatástanulmány birtokában hozható felelős döntés.)

 1. A kiszámítható, programozott adócsökkentés önmagában is élénkít, sőt rövid átmenet után többlet adóbevétellel számolhat a város (EVA, TÁNYA, SZJA minták már hazánkban is bizonyítottak).

 2. Elengedhetetlen a város és intézményei működésének racionalizálása, reformja. A hiány és a pazarlás együttléte akadályozza az eredményességet. A hatékonyság nem képzelhető el a kiadási oldalhoz igazított bevételhajhászásban.

 3. A város fejlődéséhez számos beruházás szükséges. Ezek a beruházások a város jelenlegi költségvetési pozícióiban általában hitelből valósíthatók csak meg. Aktiválásuk után működtetésük szinte mindig veszteséggel terheli az önkormányzat büdzséjét. Nem az önkormányzat vállalkozói tulajdonának növelése szolgálja a város érdekét, hiszen azok csak monopolhelyzetben képesek - többlet vállalkozói és lakossági terhek árán - jövedelmet biztosítani a tulajdonosnak, versenyhelyzetben az „állami” tulajdon szinte mindig veszteséget termel. Változtatni kell.

A városfejlesztést nem lehet a továbbiakban a helyi újraelosztási rendszer kérdésévé tenni. Be kell vonni a helyi tőkét, olyan megoldásokat kell keresni, amely mind a beruházások, mind a működtetés terén csökkentik az önkormányzatra háruló terheket, ugyanakkor a helyi tőke bevonásával új piacot, többletfoglalkoztatást, többletértéket így adótöbbletet is teremt.

 

Javaslatunk

 

 1.  Pécs M. J. Város sürgősen dolgozza ki a helyi tudományos műhelyekkel és a helyi gazdaság képviselőivel együtt a város fejlődését szolgáló gazdaságfejlesztési programját. A gazdaságfejlesztési program kidolgozásában a kamara részfinanszírozást is vállal.

  •  Ennek részeként az adóterheket csökkentő, a gazdaságot élénkítő adópolitikát vezessen be. Kidolgozásáig az önkormányzat fagyassza be az adómértékeit. (Az új adópolitikára javaslatunk a három éves ütemezett adócsökkentés az iparűzési adó és az építmény adó terén. 3 év alatt ütemezve csökkenjen az iparűzési adó a jelenlegi 2%-os maximumról 1%-ra. Ugyancsak 3 év alatt szűnjön meg az építményadó).

  •  A város gazdaságának jelentős hátrányt okoz a fekete gazdaság. A városi adóiroda és hatóságok - együttműködve a kamarákkal - tegyenek érdemi erőfeszítéseket minden indokolható (!) esetben a közteherviselés elérésére és a kontárok kiszűrésére, így növelve az adóbevételeket.

 2. Másfél évtizede halasztódik az önkormányzati működés eredményességének, költséghatékonyságának elemzése és az önkormányzat valamint intézményeinek elengedhetetlen reformja. Megfelelő politikai elszántság esetén százmilliók takaríthatók meg a reform következetes keresztül vitelével. Az önkormányzat vezetése indítsa el ezt a folyamatot.

 3. A gazdaságfejlesztési program részeként ki kell dolgozni az önkormányzat és a helyi tőke együttműködésének modelljeit a város fejlődését szolgáló beruházások megvalósításában, és bizonyos közösségi feladatok privatizált ellátásában. A program kidolgozásában a kamara részfinanszírozást is vállal.

2004. december 16.

2005-től emelni tervezi a vállalkozásokat sújtó építményadót. Az adó mértéke a jelenlegi 300 Ft/m2-ről 450 Ft , vagy 500 Ft/m2-re emelkedett volna. Az adóemelés kapcsán a kamara az építményadón túlmutató összefüggéseket tárt fel az önkormányzat számára a helyi gazdaság leszakadásával és túladóztatásával kapcsolatban, ill. javaslatokat fogalmazott meg az adófizető gazdaság nevében az önkormányzat felé a súlyos problémák kezelésére. A városháza a végül is 3 évere elhúzódó lépcsőzetes emelés mellett döntött.

 

Pécs M.J.Város gazdasági és tulajdonosi bizottsága 2004. november 29-én - a koalíciós tárgyaláson történt egyeztetést követően - módosított építményadó javaslatot fogadott el. A módosítás lényege, hogy az tervezett 50-60 %-os adóemelés nem egyszerre 2005 január 1-től kerül bevezetésre, hanem 3 ütemben:

 

2005 I.1-től 20 %-os növekedés 300-ról 360 Ft

2006 I.1-től 10%-os növekedés 360-ról 400 Ft

2007 I.1-től 15%-os növekedés 400-ról 450 Ft

lesz az építmény adó a vállalkozások számára Pécsett.

 

Ezzel párhuzamosan fokozzák az ellenőrzést, jelenleg a működő 14 ezer vállalkozásból 1886 ad bevallást és fizet építményadót. (Persze nem szabad elfelejteni sokan bérleményben dolgoznak.) 2005-től teljes körű felmérés készül az adóalanyokról. A kamara javasolja az építményadót eddig nem fizető adóalanyoknak az önkéntes bejelentkezést a komolyabb retorziók elkerülése miatt.

 

A kamara a bizottsági vitában továbbra is fenntartotta eredeti javaslatait, beleértve az adóbefagyasztást és a gazdaságfejlesztési program - ezen belül az adó mértéket csökkentő adópolitika - megalkotását és bevezetését is. Az építményadó kisebb mértékű, elhúzott emelése kétségkívül elviselhetőbb teher, viszont a kamara megítélése szerint itt már nem a konkrét adómértékekről, hanem gazdaságfejlesztésről, és vállalkozásserkentő adópolitikáról kell már döntéseket hozni.

 

A gazdasági bizottság támogatta a gazdasági program - benne az új adópolitika - megalkotásának kezdeményezését, a kamarai ajánlat elfogadásáról a város felső vezetése dönt. A kamara üdvözölné a város együttműködését e kérdésben, de a helyi tudományos műhelyek és a kamarai tagok szakembereinek bevonásával akár önállóan kidolgozza a szükséges dokumentumokat. Nyilván ezen anyagok megléte nem kerülhető meg a politika vitákban sem, ezáltal a mindenkori városvezetés a tudatos, stratégiai munkára kényszerül előbb-utóbb.

 

Az építmény adó kérdésében a város december 16-i közgyűlése hozta meg a végső döntést, elfogadva az előterjesztést.

 

Pécs, 2004. december 20

Intő jelek Baranya és Pécs gazdaságában

 • Baranya megyében az egy főre jutó bruttó hazai termék az országos átlag 78,6 %-át tette ki 1998. évben. Négy évvel később, 2002-ben ez már csak 74,4 % volt. A megye és a megye gazdaságának többségét adó Pécs város leszakadása folytatódott.

 • Baranya megyében a munkanélküliségi ráta 1998. évben az országos átlag 123,2 %-át tette ki. Négy évvel később, 2002-ben már 136,2 % volt. A megye és a megye gazdaságának többségét adó Pécs város helyzete romlott.

 • Baranya megyében az egy főre jutó adóköteles jövedelem az országos átlag 87,0 %-át tette ki 1998. évben. Négy évvel később, 2002-ben ez már csak 85,5 % volt. A megye és Pécs város lakosságának relatív jövedelmi helyzete romlott.

 • Baranya megyében 2003. évben az ipari termelés 2,7 %-kal haladta meg az előző évi teljesítményt. A 2004. évi negyed- és féléves időszaki adatok 2003. évhez viszonyítva csökkentek. A megye és a megye iparának többségét adó Pécs város helyzete romlott.

 • A PBKIK konjunktúra felmérései szerint a vállalkozások helyzete romló tendenciájú. A vállalkozás üzleti helyzetének mutatója az elmúlt öt évben mindig a negatív sávban mozgott. A vállalkozások várakozásait tükröző várható üzleti helyzet és a várható jövedelmezőség ugyanakkor pozitív volt. Októberi felmérésünk szerint ezek a mutatók is mélyponton vannak, a -10 és -20 közötti sávban. A megye és a megye gazdaságának többségét adó Pécs városi vállalkozások jövőbe vetett hite is elfogyott. Pécs M.J. Város gazdasága a Dél-Dunántúl legerősebb gazdasági bázisa, révén a város egyértelműen a régió központja. Azonban a régióval együtt a város gazdasága is folyamatosan leértékelődik, teret veszít az egyre erősebb versenyben. A helyi gazdaság ereje, fejlettsége, így adófizető képessége és eltartóképessége határozza meg a város kulturális, egészségügyi és oktatási helyzetét is, - tehát ha a város fejlődését akarjuk segíteni, akkor elsősorban a gazdaság fejlődését kell biztosítani.

Pécs, 2005. január 20.

E helyzet remélhetően a közeljövőben változik. A kamara sürgetésére Pécs hajlandó együttműködés keretében kidolgoztatni a város gazdaságfejlesztési programját. Baranya megye vezetése szintén jelezte közreműködési szándékát. A gazdaságfejlesztési program nélkülözhetetlen a fejlesztő munkához szükséges európai források megszerzéséhez is. A kamara szándéka szerint a program kidolgozása folyamatos ágazati, szakmai kontroll mellett történne, a vállalkozások bevonásával.

 

2005. május 10.

A város gazdaságfejlesztési stratégiája a Nemzeti fejlesztési Terv II, növekedési pólusokra vonatkozó tervezett modulja mentén készül, a másik négy vidéki nagyvároshoz hasonlóan. Pécs, adottságaira alapozva elsősorban a tágan értelmezett egészségipar, környezetipar és kulturális ipar stratégiai láncokban képzeli el fejlődését, amelyekben horizontálisan megjelenik az idegenforgalom és az informatika.

 

A stratégia és operatív program kidolgozását mind a 3 stratégiai láncban a város, a megye és a kamara által felkért gazdasági vezetőkből és szakemberekből álló fókusz csoportok kontrollálják, ugyancsak a három intézmény által felkért 5 fős testület fogja össze a munkát, koordinál a stratégiai láncok között, és készíti elő a dokumentumot a 3 intézmény testületi előterjesztéséhez.

 

Az NFT II tervezési folyamatának problémái nem teszik könnyebbé a munkát, de a gazdaságfejlesztésben felelős önkormányzatok és a gazdasági önkormányzat, a kamara, megteremtve az eddig hiányzó együttműködési kultúrát, sikerre viheti a kezdeményezést. A munka részeredményei folyamatosan nyilvánosságra kerülnek, minden érdekelt (vállalkozás, intézmény szakértő), az internet segítségével interaktívan bekapcsolódhat véleményével, kezdeményezésével az alkotó folyamatba.

 

A munka nagyon fontos része, a stratégiai irányokhoz illeszthető konkrét fejlesztési projektek összegyűjtése, ( szükség esetén kidolgozása) belső kapcsolatrendszerének meghatározása. A város, a megye és a kamara kéri a vállalkozásokat, hogy projektötletüket, ha van konkrét projektjeiket csatlakoztassák be a fejlesztési programba, és annak projekt vázlatát a mellékelt word dokumentum segítségével juttassák el a kamarához. A város, a megye és a kamara portálján várhatóan június elejétől önálló portál részen érhetőek el a programmal kapcsolatos információk, és interaktív lehetőségek.

 

2005. június 10.

Június végéig elkészül Pécs gazdaságfejlesztési stratégiája, és novemberig ki kell alakítani az operatív programot, a konkrét projektek meghatározásával. A stratégia legfrissebb munkaverzióját a hír végén találhatja. Ugyancsak a közeljövőben határozzák meg a versenyképességi pólusok (5 nagyváros) helyét a NFT II-ben, az un. Nemzeti Stratégiai Referencia Keretben (2007-2013). Az anyag kialakításában eddig számos vállalkozói, polgármesteri fórum, szakmai körökkel történt egyeztetés, és intézményi, vállalkozói projekt ajánlás segített. A kezdeményezők és az alkotók nevében köszönjük a közreműködőknek az eddigi segítséget

 

2005.szeptember 30.

Elkészült Pécs, mint versenyképességi pólus gazdaságfejlesztési stratégiája. A közbeszerzés révén a PTE közgazdaságtudományi kara álatal kidolgozott stratégiát a megbízók (Pécs M.J. Város, Baranya Megyei Közgyűlés és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara) által felkért 5 fős irányító testület hivatott értékelni, a stratégiai irányokra létrejött fókusz csoportok szakmai véleményére támszkodva. A stratégia alapvetően innováció és piacorientált, olyan stratégiai irányokban határozza meg a kutató fejlesztő helyek és a gazdaság együttműködését, amelyek piaci növekedése gyorsabb az átlagosnál.

 

A stratégia mentén folyt az operatív program projektjeinek gyűjtése, amely munka keretében 120 projekt ötletet nyújtottak be, ebből közel 50 esetében már a kidolgozás stádiumánál tartunk. A stratégia és operatív program vezérprojektjeinek megvalósíthatósági tanulmánnyá fejlesztéséhez a kormány biztosít forrást a versenyképességi pólusként definiált 5 vidéki nagyváros részére. A vezérprojektek kiválasztása, a további projektek értékelése, a stratégiához való viszonyuk meghatározása kapcsolatrendszerük kialakítása elkezdődött. A megbízók a közeljövőben kialakítják az operatív program koordinálására, lebonyolítására hivatott szervezeti rendszert is. A kamara elkezdte a stratégiai irányokba kapcsolható vállalkozói kör felmérését, a klaszterekre s más vállalkozói együttműködési formákra vonatkozó tudásanyag oktatását a vállalkozók felé. A kamara, mint gazdasági önkormányzat, meghatározó szerepet fog betölteni az operatív program irányításában, a vállalkozói szféra szervezésében.

 

Pécs gazdaságfejlesztési stratégiája és az operatív program is a város szerepköréből fakadóan regionális kitekintésű. A város gazdasági nem tud fejlődni a regionális piac, és a régió természeti és társadalmi erőforrásai nélkül, ugyanez igaz fordítva is, a régió döbbenetes leszakadása akkor állítható meg, ha Pécs betölti a mozdony szerepét, és az ehhez szükséges forrásokat meg is kapja.

 

E szinergikus hatás elérése érdekében folyamatosak az egyeztetések a társmegyék és nagyvárosok vezetőivel, a társmegyék kamaráival, a kistérségek polgármestereivel és vállalkozóival valamint a nagyvállalati vezetőkkel.

 

2005. október 27.

A Pécsi Tudományegyetemen szervezett konferencián, dr. Mang Béla államtitkár és dr. Lippényi Tivadar elnökh./NKTH/ mellett a PBKIK elnöke is előadást tartott “Az NFT-II. és a versenyképességi pólusok” címmel.

 

2005. november 9.

Megalakult a Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálturisztikai Klaszter. Kidolgoztuk az új szervezet alapdokumentumait (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat). A szabályzatokban foglaltak szerint a klaszter megkezdte működését.

 

2005. november 18.

11 tag részvételével megalakult a Biotechnológiai Innovációs Bázis Hálózat.

3,8 millió Ft támogatásban részesült a pályázat résztvevői közül 10 biotechnológiai profilú mikro vállalkozás. A benyújtott pályázat jelentős szakmai érdeklődést generált országosan.

A pályázat benyújtója a PBKIK.

 

2005. december 2.

Kaposváron, a Somogy Megyei Önkormányzaton a megyei kistérségek elnöki értekezletén kamaránk elnöke konzultációval egybekötött prezentációt tartott “Fejlesztési Pólus-stratégia Pécs- kistérségek-Dél-Dunántúli régió” cimmel.

 

2005. december 7.

A Baranya megyei Államigazgatási Kollégium ülésének résztvevőit tájékoztatta a PBKIK elnöke a megye gazdasági helyzetéről és annak várható következményeiről. Szóba kerültek a Fejlesztési Pólus tennivalói, mint a kilábalás lehetséges alternatívái.

 

2005. december 8.

Pécs MJ Város Önkormányzata által szervezett konferenciát dr. Szaló Péter elnök /NFH/ nyitotta meg. “A gazdasági szektor szerepe és lehetősége, a jövőnk forrásai” címmel előadást tartott kamaránk elnöke is, melyben kifejtette a fejlesztési pólus program által kinált lehetőségek kihasználásának szükségességét.

 

2006. február 24.

A kamaránk projektmenedzselésben jártas tagjainak részvételével szakértői munkabizottságot hoztunk létre. A bizottság tagjai kéthetenként találkoznak. Az összejöveteleken véleményezték a Pólus stratégiáját és a hozzákapcsolódó projekteket, és javasolták az egyes „iparágak” komplex programjának kidolgozását.

 

2006. március

A klaszter informális kapcsolatokon alapuló együttműködési hálózat, amely a kölcsönös alapokon nyugvó tudás és információ megosztás nevezőjén alapulva igyekszik ágazati és/vagy térségi alapon gazdaságfejlesztési folyamatokat indukálni. Erről témáról szervezett a Kamarai Oktatási Kft. 2 napos képzést a kamarák (Pécs, Kaposvár, Szekszárd) munkatársainak és meghívott vállalatok vezetőinek. A képzés során bemutatásra került a PANAC és PANFA klaszter. A klaszterek vezetői elemezték a klaszterek szervezeti felépítését, a működés nehézségeit, a pályázatokban rejlő lehetőségeket. Kamaránk igyekszik a klaszter rendszerek létrehozásában a vállalkozásokat segíteni, terveink szerint a közeljövőben kamarai tagvállalkozások által alapított klaszterek menedzsmentjét és szakértő vezetését felvállalni.

 

2006. márc. 30.

Tanulmányút a Megújuló Energiák Európai Központjába Güssingbe, mellyel 2005. október 28-án együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a PBKIK. Az itt szerzett tapasztalatokat szakértőink beintegrálták a Pécs Pólus Környezetipari pillérbe.

 

2006. április

A PBKIK kezdeményezésére 14 vállalkozás együttműködésében megalakult a Pólus program gépipari klasztere.

 

2006. április 5.

A Villánykövesden rendezett nemzetközi konferencián tartott előadást kamaránk elnöke „Az élettudományi kutatásoktól az EGÉSZSÉGIPARIG; az egészségipar, mint a Pécs pólus gerince” címmel.

 

2006. május 4.

Megalakult a Pécs pólus Egészségipari Klasztertanácsa, melynek első ülésén a projektgazdák ismertették projektjeiket, hogy a hálózatos működés kialakításához szükséges információk mindenkihez eljussanak.

 

2006. május 9.     

Global Europe projekt keretében Pécsett a nemzetközi találkozón tájékoztató előadást tartottak a kamarai vezetők a Pécs Fejlesztési Pólusról.

 

2006. május 10. Trebsen (Németország)

I2 Net nemzetközi projekt keretében szakmai tájékoztatót tartottak a kamara képviselői a Pécs fejlesztési Pólusról. Jelentős  német befektetői érdeklődés nyilvánult meg.

 

2006. május

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara valamint a MEH koordinálja a Pólus városok kamaráinak aktivitásait.

 

2006. május 23.

A Pécs Fejlesztési Pólus Stratégiai Irányítótanács és Menedzsment Tanács ülése. Témák:  a pólus program testületeinek feladatai/ kompetenciái elsoztása, A pólus kulcsprojektek véglegesítése, a kulcsprojektek kidolgozásának ütemezése, a szerződéskötések előkészítése, a pólus arculatának véglegesítése, a kommunikációs terv véglegesítése.

 

2006. május 25.

Klasztert alakítottak a kamarában a lovas szervezetek.

Kamarai segítséggel megalakult 2006. május 25-én a lovas sportegyesületeket, lovas turisztikai szervezeteket, lótenyésztőket és lótartókat tömörítő regionális lovas klaszter. A klaszter a Pólus kulturális és egészségügyi stratégiai irányában is érintett szervezet, a turisztikai tevékenységek és a lovas rehabilitációs módszerek révén.. 

 

2006. május 26.

Pécsre látogatott a Szegedi Tudományegyetem 60 Phd-s hallgatója, akiknek a kamarai székházban a PBKIK elnöke tartott konzultációval egybekötött prezentációt a Pécsett meghonosított fejlesztési pólus szervezési, módszertani gyakorlatáról.

 

2006. június

A PBKIK pályázatot nyújtott be biotechnológiai vállalkozások klaszter mendzsmentjének támogatására. A klaszternek nyújtott szolgáltatások fejlesztése összhangban áll a Pécs Pólus programmal.

 

2006. június

A Megyei Szakképzési Tanács ülésén megbeszélést tartottak a kamarai koordinálással folyó pólus program foglalkoztatási és képzési szükségletének feltárásáról, az ezzel kapcsolatos közös oktatáspolitikai teendőkről.

 

2006. június 8.

A Pécs Fejlesztési Pólus Stratégiai Irányító Tanács és Menedzsment Tanács ülése. Témák: az előkészítési források felhasználásának mikéntje, a megvalósíthatósági tanulmányok kulcsprojektekhez, illetve innovációs láncokhoz rendelése, a felhasználható keretek meghatározása.

 

2006. június

A Kamarai Oktatási Központ Magyarország egyetlen vidéki Linux vizsgaközpontja címet nyert el. Nemcsak vizsgázni, de LINUX programok hatékony alkalmazását is el lehet sajátítani a központban. A pólus projektek mindegyike komoly informatikai hátteret igényel, központunk az olcsó, biztonságos és hatékony szoftverek kezelését és alkalmazását támogatja, képzési és akkreditált vizsga lehetőségekkel. Megkezdődött a klaszterek belső integrált irányítását végző szoftver fejlesztése.

 

2006. június

Kamaránk vezetői és munkatársai részt vettek a komplex ágazati programok kidolgozására, illetve az egyes vezérprojektek megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozására vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésében, lebonyolításában és a városi közgyűlési döntés előkészítésében.

 

2006. július 6.  

Plato program nyitókonferencia (Tolnai és baranyai résztvevőkkel) tájékoztatót tartottak kamarai képviselők a Pólusról. Júliustól Plato csoportot szervezünk, amelyben a pólus egészségipari stratégiai irány egyes innovációs láncaiban érdekelt baranyai vállalkozások együttműködési készségének fejlesztési a cél.

 

2006. július 7.

A Duna-Dráva-Száva Eurorégió Végrehajtóbizottsága kialakította a szervezet 2013-ig szóló stratégiaját, amely középpontjában a Pécs Fejlesztési Pólus gazdaságfejlesztési stratégia áll. Az ülésen részt vett Göncz Kinga, a Magyar Köztársaság Külügyminisztere.

 

2006. július 10.

Stratégiai Irányító Tanács és Menedzsment Tanács ülése. Témák: A Pólus stratégia tárgyalása, a kommunikációs terv elfogadása, a projektfejlesztések aktuális kérdései. Az ülésen részt vett F. Level kormánybiztos is.

 

2006. július 23.

A kamara Innovációs Bizottsága, a Duna –Dráva Cement Beremendi Gyárában tartotta kihelyezett ülését. A napirendek között szerepelt a Pécs Pólus környezetipari pillér projektjeinek kapcsolata. (szelektív hulladékgyűjtés, energiagazdálkodás)

 

2006. július

Július óta a februárban a kamara által életrehívott szakértői munkabizottság több tagja közreműködik az egészségipar komplex ágazati programjának kidolgozásában, illetve egyes vezérprojektek megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésében

 

2006. augusztus 7.

Benyújtásra került a Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszertudományi Kompetenciaközpont létrehozása, és integrációja a Dél-Dunántúli innovációs intézményrendszerbe című

pályázat, mely stratégiailag kapcsolódik a Pécs Pólus programhoz. A mozgásszervi betegségek megelőzésében szerepet játszik a prevenció azon típusa, amely az egészséges táplálkozáson alapul.

 

2006. augusztus

A kamara és partnerei két GVOP pályázatot adott be, amelyekben egy-egy klasztert, valamint a klasztereket összekötő, információáramlást elősegítő rendszer létrehozásához szeretnénk támogatást nyerni, létrehozva ezzel az innovációs láncok megteremtéséhez szükséges együttműködést. Ezen információs és szolgáltató rendszerhez be kívánjuk csatornázni az összes már meglévő és most alakuló vertikális és horizontális klasztert.

 

2006. augusztus

 A ROP 3.4.1. pályázatunk keretében több olyan képzést szerveznek a városi munkatársaink, amelyek ugyancsak elősegítik a Pólus Programok megvalósítását, 60 %-os állami támogatás biztosításával (könnyűgépkezelő, nehézgépkezelő, hegesztő, minősített hegesztő stb.) Szeptembertől a kamara regionálisan méri fel a pólus stratégiához kapcsolódó vállalozások munkaerő továbbképzési igényét, akik szintén 60 %-os támogatást kapnak a képzésekre.

 

2006. augusztus

Megalakult a Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület.

A PÓLUS projektek kulturális stratégiai irányának piacosítása, támogatása és fejlesztése nagyon fontos kamarai feladat. Az egyesületet alapító szervezetek a kreatív iparágban működő vállalkozások és intézmények jövedelemtermelő képességét kívánják erősíteni. A versenyképességi pólus kulturális ágának innovációs láncainak létrehozásában és az EKF projekt támogatásában kíván az egyesület szerepet vállalni.

 

Az egyesület céljai:

 • Kulturális innovációs hálózat és innovatív ágazati szereplők koordinált együttműködésének megteremtése (klaszter rendszer)

 • Kulturális háttér tevékenységek és a kulturális tevékenységek indusztriális és működési szabályrendszerének kidolgozása és inkubálása

 • RIS és Versenyképességi (Fejlesztési) Pólus Projektekben megjelenő kulturális ágazatot érintő igények, tervek és projektek megoldása, innovatív fejlesztések generálása

 • Kulturális ágazat fejlődési irányainak megfelelő képzési rendszer kialakítása és szakmai és továbbképzések szervezése

 • Kulturális ipar szereplőinek piaci jellegű működésének innovatív módszereken alapuló fejlesztése, egységes (a létrejövő klaszter minden tagjára vonatkozó) norma rendszer kialakítása

 • Kulturális ipar területének innovatív eredményeit kommunikálni különböző eszközökkel: rendszeres hírújság, internetes fejlesztési portál kialakítása belföldi és külföldi konferenciák

2006. augusztus 17.

A Pécs Póluson belüli egészségipari stratégiai irány keretében, a mozgásszervi klaszter (k+F, egyetem, spin off cégek, fémipari, műanyagipari vállalkozások stb.) szereplői tanácskoztak a kamarában a program-menedzsmenttel. Választ kerestünk arra, hogy a regionális vállalkozói kapcsolatok milyen módon fejlődhetnek innovációs lánccá, s konkrétan milyen eséllyel valósíthatjuk meg a régióban a mozgásszervi implantátumok gyártását kooperációban a kutatói szférával.

 

2006. augusztus 24.

A dél-dunántúl gyógyfürdőinek szerepe a Pécs Fejlesztési Pólus Egészségipari stratégiai irányban, és a piacbővítő szolgáltatások bővítésének lehetőségeiről tárgyaltak az érintett intézmények, vállalkozások és önkormányzatok és a projekt-menedzsment. A megbeszélés konkrétan arra irányult, hogy milyen eséllyel valósíthatjuk meg a régióban a gyógyfürdők, wellnes központok bekapcsolódását a Pólus prevenció, gyógyítás, rehabilitáció komplex szolgáltatási rendszerébe.

 

2006. augusztus 25.

Az egészségiparban belül az implantátum gyártásban potenciálisan érdekelt ipari szereplők találkoztak az Orthopédiai Klinika képviselőjével, ahol körvonalazták az együttműködés lehetséges tárgyait.

 

2006. szeptember 5.

A Pécs Fejlesztési Kft. Taggyülése. Napirendi pontok: felügyelőbizottsági tagok megválasztása, az MTA RKK tulajdonrész vásárlása, beszámoló a Kft. 2006. évi gazdálkodásáról.

 

2006. szeptember 8.

A Pécs Fejlesztési Pólus egészségipari stratégiai irány implantátum gyártással kapcsolatos innovációs láncának kerekasztala. Házigazda: PTE ÁOK Ortopédiai Klinika. A helyszínen az ÁOK vezető professzorai mutatták be a felhasznált implantátumokat.

 

2006. szeptember 8.

A Pécs Fejlesztési Pólus  egészségipari stratégiai irány gyógyfürdő és wellness projektgazdák találkozója a pólus menedzsmenttel a kamarában.

 

2006. szeptember 10.

A Pólus stratégia mentén generált – zömmel a kamara által összegyűjtött - idegenforgalmi fejlesztések projektjeire alapozva Pécs városa, a DDRFÜ közreműködésével kialakította a „Történelmi és egészségturisztikai élménylánc kialakítása a Pécsi Életminőségi Pólus környezetében.” című nagyprojektet, amelyben többek között a Mohácsi Emlékhely fejlesztésétől a Siklósi vár 4 és 5 csillagos gyógyszállóján túl a harkányi fürdő psoriázis kezelési központja és aqua parkja, a szigetvári vár és fürdő komplex hasznosítása is szerepel.

 

2006. szeptember 12.

Az NFÜ-ben újabb szakértői értékelésre került sor, a pólus kulcsprojektjeit minősítették a megvalósíthatósági tanulmányok központi forrásból adott finanszírozhatósága szempontjából. Egyedül a környezetipari projektekhez fűztek kritikai észrevételeket.

 

2006. szeptember 13.

A Soft Flow Kft. nyílt napot szervezett K+F laboratóriumában, bemutatandó legújabb kutatási területeit. A PBKIK kiemelten támogatja a cég biotechnológiai fejlesztési törekvéseit. A Kft. a Biotechnológiai Innovációs Bázis tagja.

 

2006. szeptember 14.

A Pécs Fejlesztési Pólus  egészségiapari stratégiai irány gyógynövény klaszterének kutatási kerekasztal megbeszélése (Herbal Network – Pannonpharma) az egyetemen. Az egészségipari pillér a gyógynövény programmal megerősödik, mivel a gyógynövényalapú hatóanyaggal gyártott eddig, gyógyhatású termékként kategorizált termékek, az Eu szabályozásban 2010-től már gyógyszerré minősítendők lesznek. A PannonPharma célja, nem csupán a gyógynövény, hanem a növényi alapú hatóanyaggyártás, mint jelentős hozzáadott értéket jelentő iparág fejlesztése. A Pécs- Pólus projekten belül az Egészségipari pillér egyik fontos területe az egészséges táplálkozás. Ehhez köthető a gyógynövényekkel kapcsolatos kutatás (termeltetetés, forgalmazás, termékfejlesztés, stb.), azaz a Herbal Network és a RET egyes területei.

 

2006. szeptember 15.

A Regionális Innovációs Stratégia és a Pécs Pólus egyik közös felülete az egészségipar prioritásként történő kezelése. A PBKIK RIC szervezte meg erre a napra a Baross Gábor pályázat általános tájékoztató napját.

 

2006 szeptember 19.

A Dél-Dunántúli Régió Élelmiszergazdasága Fejlesztéséért Egyesület közgyűlését tartotta Kaposváron. A PBKIK, mint a RÉK egyik alapító tagja szakmai munkával és a szükséges önerő egy részének biztosításával hozzájárult a 80 millió Ft-os támogatás elnyeréséhez. A célok egyike az egészséges táplálkozás kultúrájának terjesztése – kapcsolódás a Pécs Pólus egészségipari pillér innovációs láncaihoz.

 

2006. szeptember

A horvátországi Pélmonostoron és Kórogyon magyar nemzetiségű vállalkozásoknak tartottunk tájékoztató előadást  a Pólus sztratégiáról, és bekapcsolódási lehetőségeikről.

 

2006. szeptember

A kamara a 2007. évi támogatandó európai szakvásárok közé a Pólus stratégia innovációs láncainak fontos rendezvényeket adta le javaslatban.

 

2006. szeptember

Komlón kamaránk és a képzőintézmények együttműködése révén 15 év után sikerült osztályt indítani fémipari hiányszakmákban. Ez elősegíti az egészségipar, illetve a környezetipar várható munkaerő igényének jobb kielégítését. Terveink között szerepel további, a Pólus projektekhez szükséges szakmák (pl. műanyag megmunkálás) oktatásának beindítása is.

 

2006.szeptember 15.

A kamara szakértője szakmai tudásával segítette a kiemelt pólus projekt, a Digitális Média Kutató Intézet megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését és összeállítását.

 

2006. szeptember 20.

Az Ungvári Turisztikai Kiállításon bemutatásra kerültek a Pécs Fejlesztési Pólus stratégiai irányaihoz köthető idegenforgalmi projektjei.

 

2006. szeptember 21.

Kihelyezett kamarain innovációs bizottsági ülés az Innovációs és Technológiai Központ Kht-ban. A napirendek egyikeként az IB tárgyalta a „Betelepülő egészségipari fejlesztések az Ipari Parkban - a Pécs Pólus program vezérprojektjei” című anyagot dr. Szekeres György előterjesztésében.

 

2006. szeptember 21.

A stutttgarti AMB rendezvényen a baranyai vállalkozások a Pólushoz kapcsolódó fejlesztési projektjeik mentén üzletember találkozón vettek részt.

 

2006. szeptember 25.

Kibővitett kamarai elnökségi ülésen megtárgyaltuk a „Pécs az Életminőség Pólusa” program életképességét, a világgazdasági folyamatok alakulásának függvényében.

 

2006. szeptember 27.

Pécs Expo. A kiállításon önálló standon jelent meg a Pécs Fejlesztési Pólus, bemutatva a stratégiát és a kiemelt fejlesztési projekteket. Az üzletember találkozón a pólus projektek tulajdonosai kiiemelt segítséget kaptak.

 

2006. szeptember 28.

A Duna-Dráva-Száva Eurorégió Pécs, Európa Kulturális Fővárosa 2010. címen tartott teltházas konferenciát a Pécs Expon a Pólusról, és annak kulturális stratégiai irányának vezérprojektjéről, az EKF-ről.

 

2006. szeptember 28.

A Duna-Dráva-Száva Eurorégió Közgyűlése tárgyalta a szervezet 2013-ig kialakított stratégiáját, amelynek gerince a Pécs Fejlesztési Pólus stratégiai irányainak nemzetközi kiterjesztése.

 

2006. szeptember 29.

A Szigetvári Regionális Idegenforgalmi Konferencián a szakemberek a Pólus program idegenforgalmi szakmai teendőit összegezték.

 

2006.október

A kamara tervezi, hogy a közeljövőben megvalósuló Pólus Projektek pénzügyi és közbeszerzési tevékenységeit támogatja és segíti egy a kamarán belül létrehozásra kerülő Közbeszerzési szakmai kabinet létrehozásával.

 

2006. október 11.

Stratégiai Irányító Tanács ülése. Témák: A megvalósíthatósági tanulmányok értékelése, a szükséges pótlások meghatározása, a határidők kijelölése. A véglegesített stratégia megtárgyalása.

 

2006. október 27.

A Megújuló energia források alkalmazására szervezett konferencián, kamaránk elnöke előadást tartott “Gazdaságélénkítés szükségessége a Dél-Dunántúli régióban” címmel, amelyben összhangot teremtett a téma és a fejlesztési pólus környezetipari programjának célkitűzései között.

 

2006. november 4.

ELMIA Jönköping rendezvényen a baranyai vállalkozások a Pólushoz kapcsolódó fejlesztési projektjeik mentén üzletember találkozón vettek részt.

 

2006. november 7.

A kamara szigetvári városi elnöksége  a szigetvár környéki fejlesztései tervek és a pólus stratégia kapcsolatrendszerét tekintette át.

 

2006. november 8.

A Dél-dunántúli kamarák a DDRFÜ, a Termál Egyesület és a Termál Klaszter vezetői tárgyaltak a klaszter kiterjesztésének lehetőségeiről a Pólus stratégiában elfoglalt helyéről.

 

2006. november 9.

A Pécsi tudományegyetem frissen végző hallagatói számára ismertette kamaránk képviselője a pólus stratégiát, és kiemelt projektjeit, innovációs láncait. A konferencia pályaorientációs célzatú volt.

 

2006. november 14.

A kamara mohácsi városi elnöksége tekintette át a pólus stratégiát, és a mohácsi közösségi és magánberuházások, fejlesztési tervek kapcsolódási lehetőségeit.

 

2006. november 15.

A pécsi kamara székházában tartott regionális szakképzési konferencián a szakképző iskolák, vállalkozások és iskola tulajdonosok számár ismertettük a Pólus stratégiát, és a fontosabb projekteket, s ehhez kapcsolódóan a várható új szakképzési irányokat.

 

2006. november 16.

Kamaránk vezetői a Tolna Megyei Közgyűlés vezetőivel tárgyaltak a tolnai fejlesztések bekapcsolódási lehetőségeiről a Pólus stratégia innovációs láncaiba.

 

2006. november 17.

Ír ingatlan befektető csoport képviselői tárgyaltak a kamarában a pólus stratégi projektjeiről. Jelentős tőkebefektetői szándékuk van a pólus projektek ingatlan fejlesztési vonatkozásaiban.

 

2006. november 21.

A Pólus stratégiai irányító tanácsa elfogadta a véglegesített stratégiát, valamint az egészségipar, környezetipari és kulturális ipari pillérek megvalósíthatósági tanulmányait, és e pillérek több vezérprojektjének megvalósíthatósági tanulmányát.

 

2006. november 22.

A kamara regionális vállalati tagozata tárgyalta a pólus stratégiát, illetve tekintette át a kiemelt pólus projekteket.

 

2006. november 22.

A kamara MMX Tv csatornája minden csütörtökön a pólus stratégia kultúrálisipari pillérében meghatározó Európa Kulturális Fővárosa projektjeit ill. a felkészülés folyamatát ismerteti, míg minden pénteken a pólus stratégia megvalósítását, annak projektjeit követi nyomon.

 

2006. november 22.

Megalakult a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett közbeszerzési kabinet.

A közbeszerzési kabinet megalapítását a következő folyamatok motiválták:

-         Versenyképességi Pólus Projekt, amelynek beruházásai és sok esetben a szolgáltatási rendszerei is elérik a közbeszerzési értékhatárt.

-         2007-2013 között megnyíló Európai Uniós források, amelyek közbeszerzési eljárásokat generálnak vállalkozások és intézmények körében is.

Az Európa Kulturális Fővárosa projekt, amelynek építési beruházásai közbeszerzési eljárásokat vonnak maguk után

 

2006. november-december

A ROP 3.4.1. projektben az új tananyagok fejlesztésénél is fontos szempont a kérdőíves felmérés és a céglátogatások során felmerülő, a pólus projektek igényeihez igazodó új képzési igények kidolgozása.

 

2006. december 4.

A pólus városok konferenciája Pécsett, a városi, kamarai és a kiemelt pólus projektek vezetőinek részvételével. A találkozó célja a szakosodás, és a kölcsönös bekapcsolódási lehetőségek tisztázása, valamint a közös lobbi.

 

2006. december 31.

A pécsi székhelyű kamarai tag Neriton Kft. 2005. év végén beadott és nyertes Innocsekk pályázat támogatásával Egységes Helyi Televíziós Hírkezelő Rendszert (EHHR) fejlesztett ki.  A hírkezelő rendszer a Versenyképességi Pólus Projektek kulturális projektjeit támogatja, kiemelten a Digitális Média Kutató Intézet, Filmalap, Filmstúdió és Animációs Stúdió projekteket. 

 

2006. december

A ROP 3.4 projektben megtörtént a 9 tananyag fejlesztési téma összegyűjtése, mely illeszkedik a Pólus területeihez.

 

2006. december

A Simonyi SZKI szakmai tanácsadó testületében tájékoztatót kapott a Pólus program főbb fejlesztési területeiről, s ennek megfelelő új szakképesítések beindításának terveiről történt egyeztetés.

 

2007. január 31.

Megalakításra kerül az első kulturális klaszter! A Déli Kulturális Ipari Klaszter egy vállalkozások, kulturális intézmények közötti együttműködés, amelynek célja a kreatív ipari ágazat versenyképességének és jövedelemtermelő-képességének növelése

 

2007. január

A Pólus program kulturális-szolgáltatási ágazat várható igényének megfelelően a ROP 3.4 keretén belül villanyszerelő, kozmetikus és fodrász mestertanfolyam elindítása.

 

2007. február 7.

A Pólus projektgazdák és az EPAP tanácsadó iroda közötti megbeszélés során a felek tisztázták a további pályázati és projekt tanulmány beadási rendet. A környezetipar, a kulturálisipar és az egészségipar klasztertanács vezetői és a projektek vezetői is megjelentek a megbeszélésen.

 

2007. február 27.

A PEIK képzési és kutatási tanulmánya elkészült és leadásra került Pécs Megyei Jogú Város és a Pécs Fejlesztési Kft. felé.

 

2007. február 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara február hónapban befejezte a hónap elején megkezdett belső pályázati projektjét, melynek célja a fellelhető és tervezetten kiírásra kerülő Operatív Programok, CBC, Interregek programjainak elemzése és azokra Pólus Programmal koherens pályázati ötletek megtervezése és leírása. A pályázati projektek a PBKIK Oktatási Központ Kft. munkatársánál megtekinthetőek.

 

2007. március 1.

A RIU társszervezésében zajlott a PTE II. Kutatói Fóruma Pécsett, ahol az egészséges élelmiszerek gyártóinak ajánlottunk programot ( Hungary for FP6 támogatásával).

 

2007. március 2-3.

Rabb Szabolcs 2 napon keresztül elemezte 18 egyetemi hallgatóval a Versenyképességi Pólus Projektet, az EKF-et és a klaszterek működését és jelentőségét. A képzést az Európa Centrum Kht. szervezte ROP támogatással.

 

2007. március 23-26.

A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter és a KIKK Egyesület vezetői 3 napos Írországi útjuk során megismerték Dublin és Cork (2005-ben kulturális főváros) kreatív iparának helyzetét, a legjelentősebb kulturális ipari beruházások működését. Corkban a kulturális főváros projekt akkori vezetői mutatták be a beruházások fenntarthatóságát, a megvalósított programot és a programok társadalmasításának módszereit.

 

2007. március 28.

A Szegedi Egyetemen megrendezett EU7 FOOD témakörű rendezényünk egyben azt a célt is szolgálta, hogy az egészséges táplálkozás K+F hátteréhez uniós információkat adjon.Kiemelten informált parnerszervezetünk: DRÉFE / RÉK

 

2007. március  29.

A Turonyi Bioethanol projekt projektgazdáival előkészítő megbeszélést szerveztünk potenciális befektetőkkel Budapesten.

 

2007. március 30. 

A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter és a KIKK Egyesület által szervezett konferencián dr. Síkfői Tamás bemutatta a Pólus rendszerét és beágyazódását a regionális gazdaságba. Ágazati felméréseken keresztül bemutatásra került a kulturális ágazat helyzete, szerepe és lehetőségei. Keresnyei János bemutatta a KIKK egyesület működését és céljait. Minden kulturális ipari folyamat a Pólus projekt kulturális lábával és az EKF-vel lesz összefüggésben, hiszen ezek adják a fejlesztések stratégiai kereteit.

 

2007. április 1-től

A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter és a KIKK Egyesület megkezdte kulturális projektek gyűjtését és kidolgozását a régióban. Több mint 15 kreatív projekt fejlesztése indult meg. A projektek a www.kikk.hu oldalon letölthetőek.

 

2007. április 4.

Pécs város, a Pécs2010 menedzsment központ és a PBKIK közös EKF és a turisztika konferenciája 50 szakmai résztvevővel került megrendezésre. A konferencián megvitatásra kerültek a turisztikai ágazat és a kulturális fejlesztések közötti kapcsolatrendszer.

 

2007. május 3.

KIKK egyesületi ülésen bemutatásra kerültek az új klaszter tagok. A klaszter 16 taggal működik, amelyek mind kreatív ipari vállalkozások.

 

2007. május 7.

A PBKIK és a PBKIK Oktatási Központ Kft. biotechnológiai benchmarking klubot szervezett, melynek első ülésén a benchmarking klub alapelveit és működésének rendszerét egyeztették a résztvevők. 

 

2007. május 8. 

A Versenyképes gazdaság című, a PTE-KTK kutatását záró konferencián tájékoztató előadás hangzott el a gazdaságfejlesztési stratégiai elképzelésekről, lehetőségekről és a munkaerő utánpótlás helyzetéről.

 

2007. május 10.

A Dél-Dunántúli Kulturális Klaszter elnöke és menedzsere, dr. Síkfői Tamás és Rabb Szabolcs előadást tartott a Tolna megyei közművelődési intézmények vezetői (50 fő) számára Pólus és EKF és kreatív ipari fejlesztések témákban Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Házban.  

 

2007. május 20.

Kamarai közreműködéssel a Baranya Paktum keretében elkészült a megyei képzésfejlesztési stratégia dr. László Gyula vezetésével, mely figyelembe vette a gazdaságfejlesztési stratégiai terveket is.

 

2007. május 22.

A Regionális Innovációs Stratégia ágazati prioritásai nagyrészt megegyeznek a Pólus által preferált területekkel. Ennek részek az informatika/térinformatika szakterület, különös tekintettel a környezetipari alkalmazásokra. A Minicomp által fejlesztett AUTOGEO 7.0 tervezőszoftver bemutatása történt Budapesten szakmai közönség részvételével.

 

2007. május 29.

Kaposváron került sor a Dél-DunRÉFE taggyűlésére. Az egészséges élelmiszerek fogyasztása szorosan kötődik az egészségipari ágazat komplex fejlesztéséhez.

 

2007. május 30.

Kamaránk is aláírta a Baranya Paktumot, több mint 90 cég és szervezet társaságában, mely összefogást jelent a jobb és hatékonyabb foglalkoztatottság és munkaerő utánpótlás érdekében.

 

2007. július
A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter a Pécs2010 konzorcium alvállalkozójaként szakmai részfeladatokat vállal az EKF megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében.

 

2007. szeptember

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a LEADER program keretében megalakult 6 térségi akciócsoportban alapító tagként regisztráltatta magát.

A LEADER intézkedés keretében vidéki településcsoportok tudnak elnyerni támogatást a saját maguk által kidolgozott Helyi Vidékfejlesztési Program megvalósítására.

A LEADER nagy hangsúlyt fektet a partnerségre és a helyi akciócsoportokat összekapcsoló hálózat működtetésére. 

Cél, hogy a program a vidéki térségekben markánsan jelentkező közösségi eróziót csökkentse, erősítse a helyi szereplők (önkormányzatok, civil szféra, vállalkozások) közötti partnerséget, növelje az alulról jövő kezdeményezések súlyát és bátorítsa a helyi közösségek innovációs képességeinek kibontakozását. Az átfogó célok között megtalálhatóak továbbá a vidéki élet- és munkalehetőségek javítása, a helyi szereplők együttműködési képességének és a szervezettségnek a javítása, újabb jövedelemszerzési lehetőségek feltérképezése, valamint a munkahelyteremtés és –megőrzés. 

 

2007. szeptember 17.

A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter megkezdte az ország legnagyobb design szellemi műhelyével, a VAMDesign-al zajló megbeszéléseket egy pécsi design központ létrehozása céljából.

 

2007. október 10.

A Pólus programhoz illeszkedve a Szigetvári városi elnökség októberi ülésén igényként felmerült a térség idegenforgalmi klaszterének létrehozása, a térségi vállalkozói és intézményi kapcsolatok kihasználásával. A november végén megrendezésre kerülő szigetvári idegenforgalmi konferencián kerül ismertetésre a megvalósíthatósági terv, ahol a potenciális tagok beszámolhatnak saját, és informálódhatnak mások elképzeléseiről, dönthetnek a hálózatosodási munka elindításáról.

 

 

2007. október 15.

A PBKIK Oktatási Központ Kft. két, az EKF-el összefüggő képzési anyagot adott be akkreditációra.

 

2007. október 17.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésről tárgyal egy belorusz delegációval, ahol a kamara bemutatja a Pécs Fejlesztési Pólus projektet.

 

2007. november

A Dél-Dunántúli Régió Élelmiszergazdasága Fejlesztéséért Egyesület (DDRÉFE) tagjaként a Regionális Élelmiszeripari Kompetencia Központ Lyoni Vásáron történő megjelenéséhez a kamara összeállított egy marketing anyagot angol nyelvű kiadvány formájában.

 

2007. november 7.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Global Cluster nevű – EU által társfinanszírozott – projektjében a környezetipari – stratégiai irányhoz kapcsolódóan egy, az ECOMONDO (környezetipar, megújuló energia) szakkiállítás mellett rendezett üzletember találkozón vehettek részt az érdeklődő vállalkozások Riminiben.

 

2007. november 15.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésről tárgyalt egy litván delegációval, ahol megismertetésre kerül a Pécs Fejlesztési Pólus projekt.

 

2007. december 15.

A Fejlesztők Fóruma rendezvénysorozat részeként „Piacbővítés a termék hozzáadott értékének növelésével” címmel szervezett a kamara rendezvényt Szigetváron. A vállalkozói és egyetemi résztvevői kört a Porovica Hőszig Kft. látta vendégül.

 

2007. december 20.

Villamos energia piacnyitás aktuális kérdései címmel Gazdasági Fórumot szervezett a kamara innovációs osztálya. A vállalkozásokat szakértők készítették fel a 2008. január 1-ét követő változásokra, annak érdekében, hogy kezelni tudják az új versenypiaci modelleket.

 

2008. január 1-től:

A Dél-Dunántúli Kulturális Klaszter a Pólus program kulturális ágának egyik szervezője. Folyamatosan törekszik a kreatív ipar fejlesztésére - megteremtésére. Legfőbb fejlesztés alatt levő projektjei: Pécs Lexikon, Kulturista Bérlet, Múzeum Business.

 

2008. január 10.

A Kulturista bérlet bemutatása és piaci bevezetése. A projekt kreatív keresletösztönző kulturális bérletrendszer, amely a kultúra fogyasztási szokások alapvető megváltoztatását tűzte ki célul.  

 

2008. január 23.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Global Cluster nevű – EU által társfinanszírozott – projektjében az egészségipari– stratégiai irányhoz kapcsolódóan egy, a GÜNE WOCHE (kiemelten bio-élelmiszerek) szakkiállítás mellett rendezett üzletember találkozón vehettek részt az érdeklődő vállalkozások Berlinben.

 

2008. február

Lezárult a 2007. őszén elindított Kamarai szakképzés kommunikációs projekt, amelyet az OFA támogatásával valósított meg a kamara. 7 darab, az élethosszig tartó tanulás, szakképzés, szakképzés fejlesztés témáját elemző 20 perces film készült el, amelyet a Pécs TV és a Hálózat TV műsoraiban is vetítettek. Bővebb információért kattintson:  http://archiv.pbkik.hu/index.php?id=9271

 

2008. február

A Dél-Dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (DDKIKSZ) alapító tagként belépett a Regionális Innovációs Ügynökség Non-profit kft-be. A szervezet pályázati támogatás alapján működik az NKTH döntésének értelmében.

 

2008. február 6.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az Európai Bizottság által társfinanszírozott CIP projekt keretében hivatalosan is engedélyt kapott arra, hogy Enterprise Europe Network Pécs néven a vállalkozások versenyképességét és innovatív gondolkodását ösztönző, segítő irodát működtessen. Ezzel megnyílt a lehetőség az EU–s források áttekintésére és az innovatív vállalkozások részvételén keresztül a Pécs Fejlesztési Projektbeli hasznosítására.

 

2008. február 7.

A Fejlesztők Fóruma rendezvénysorozat részeként a „Hidrogén gazdaság kiépítésének fontosabb lépései” címmel előadást szervezett a kamara innovációs osztálya, mely sor a tüzelőanyag cella projekt állásának bemutatására is sor került a vállalkozói és egyetemi résztvevői kör részére.

 

2008. február 11.

A Kamara klaszter szakértője részt vett a DDRFÜ által kiírásra kerülő Klaszter fejlesztési pályázat szakmai előkészítésében.

 

2008. február 13.

A Környezetvédelmi Termékdíj változások konzultációs fórum fő témakörei voltak: a környezetvédelmi termékdíj jogszabályi háttere és intézményrendszere, a termékdíj fizetési és bevallásának módja, a termékdíj alóli mentesség megszerzésének feltételei és folyamata 2008. január 1-t követően megváltozott.

 

2008. február 15.

A DDKIKSZ által meghirdetett Dél-Dunántúli Minőségi Díj Díjátadó Ünnepsége történt meg. A helyszíni ellenőrzések után a Díjbizottság január 30-i ülésén született döntés a nyertesekről - a régióban négy szervezet érdemelte ki a díjat. 

 

2008. február 21.

A „Bóly és a gazdasági versenyképesség” című kamara által szervezett fórumon bólyi vállalkozók tekintették át a pólus stratégiát és a bólyi közösség, valamint magánberuházások kapcsolódási lehetőségeit.

 

2008. február 22. - március 21.

Harkány, Tengelic és Somogygeszti településeken összesen 20-20-20 kulturális szakembernek tartott 3 napos akkreditált képzéseket a projektmenedzsment és innovációmenedzsment a kreatív iparban témában a Dél-Dunántúli Kulturális Klaszter.

 

2008. március

A Dél-Dunántúli Régió Élelmiszergazdasága Fejlesztéséért Egyesület (DDRÉFE) tagjaként 2 regionális rendezvény szervezése történt meg.  Workshop: március 18-án Kaposváron, illetve „Fejlesztés vagy marketing az élelmiszeriparban„ címmel szakmai fórum március 26-án Pécsett.

 

2008. március 12.

A Kamara Kereskedelemfejlesztési és Innovációs Osztálya Rheinland-Pfalz tartomány gazdasági miniszterét, valamint német, horvát és magyar üzletembereket fogadott a Zsolnay teremben, ahol értékes ötletek hangzottak el a környezetipari stratégiai irányhoz kapcsolódóan.

 

2008. március 27.

A Kamara és az EU közös finanszírozásában megvalósított INTRA (nemzetköziesedést, versenyképességet és innovációt élénkítő tréning) projektzáró találkozóján tájékoztató előadás hangzott el a Pécs Fejlesztési Pólusról.

 

2008. április 18.

Szerb - Magyar Turisztikai Fórumnak adott helyet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, ahol a Kamara alelnöke részéről szakmai tájékoztató hangzott el a Pólus stratégiához köthető idegenforgalmi projektekről.

 

2008. április 19.

A Laskói (Horvátország) régiók konferencián az önkormányzatok és civil szervezetek vezetői számára előadást tartott a kamara képviselője a Pólus projektről és pályázati lehetőségekről. 

 

2008. május 14.

Környezetvédelmi Fórumot szervezett a kamara innovációs osztálya. A rendezvény fő témái: a környezetvédelemmel összefüggő adminisztrációk, a helyszíni ellenőrzés gyakorlata, tapasztalatai.

 

2008. május 28.

A februári találkozót követően Bóly város gazdasági szereplői egy szakmai workshop keretében értékelték újra térségi projektjeik kapcsolódási lehetőségeit a Pécs Fejlesztési Pólus projekthez.

 

Klaszterszervezés és a klaszterépítés módszertena témában Rabb Szabolcs előadást tartott:

2008. április 25. Siklósi Idegenforgalmi Konferencia

2008. május 23. Pécs, Európai Kulturális Központok vezetőinek kongresszusa

2008. május 28. Bóly, vállalkozói fórum

2008. május 30. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Társdalmi Bizottság

2008. június 3., Siklósi lovas szervezetek fóruma

 

2008. május

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztálya konferenciát szervezett a felsőfokú szakképzés helyzetéről és munkaerőpiaci kapcsolódásról.

 

2008. június

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztálya a decentralizált pályázatokról tartott tájékoztatót a gyakorlati képzésben érintett vállalkozások számára.

 

2008. június

A KIKK Egyesület, amely a Dél-Dunántúli Kulturális Klaszter menedzsment szervezete, Pécs várossal együttműködésben filmalapot alakított. A filmalap a teljes finanszírozásával az egyesület kezelésébe került.

 

South East Europe pályázati programban a kamara és a dél-dunántúli kulturális ipari klaszter gesztorálásával - szervezésével beadásra került 2 darab 500.000 EUR-ot meghaladó költségvetésű nemzetközi együttműködésen alapuló kreatív ipari projekt. Egy filmes projekt Szerb és Ausztriai Filmirodák és a Klaszter vezetésével a régió filmiparának fejlesztését, egy média kompetencia központ kialakítását tűzte ki célul. Pélmonostor, a Baranya Megyei Kulturális Központ, egy pécsi építész iroda, egy Szlovén tájház egyesület és a klaszter pedig egy örökségvédelmi, tájházak felmérését és megújítását célzó projektet alakított ki.

 

 

A Dél-Dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége a GKM KKC pályázati keretében egy tanácsadási módszertant és a Pólus programokhoz kötödő projektmenedzsment, innovációmenedzsment és marketing képzések fejlesztését és szervezését valósítja meg 2008.december 31-es határidővel.  

 

2008. június 10.

Nemzetközi Klaszter Szimpóziumot rendeztek a németországi Wiesbadenben, ahol az Enterprise Europe Network Pécs vezetője rövid tájékoztatót tartott a régióban működő klaszterekről és megbeszélést folytatott nemzetközi szereplőkkel, köztük az Európai Bizottság Klaszterekért és az ezekhez kötődő pályázatokért felelős szakmai vezetőjével, Izsák Kincsővel.

 

2008. június 11.

Az Innovációs Bizottsági ülésének fő témái: PBKIK stratégia és a Pólus projektek összhangja, szellemi tulajdonvédelem  kanadai szakértő szemével.  

 

2008. június. 17.

Tegyünk együtt az egészséges generációért (EU6 projekt támogatású pályázat) címmel szervezett a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iaprkamara kerekasztal megbeszélést a Társadalmi Platform megteremtése érdekében. (host-intézmény: PTE ÁOK Gyermekklinika)

 

2008. szeptember

A Dél-dunántúli Kulturális Ipari Klaszter menedzsmentje, és szakemberei tartanak előadásokat a kulturális innováció és a kreatív ipar témában induló kurzuson az őszi szemeszterben,a PTE Bölcsészettudomány Karán.   A kulturális innováció és a kreatív iparhoz kapcsolódó fogalmak gyakran még az ezen a szakterületen dolgozók számára sem ismertek, ezért szükséges az alapfogalmak tisztázása. Ezt indokolja továbbá, hogy a tréning célcsoportjainak ismeretét egy szintre kell hozni, hogy a későbbiekben alkalmasak befogadóvá váljanak ilyen jellegű gyakorlati feladatok megoldására. Cél az egyetemi hallgatók számára a kulturális intézményrendszer, kulturális – kreatív iparban használható menedzsment módszerek bemutatása. Cél az EKF és Pólus projektek elemzése.

 

2008. szeptember

A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság irány-arány meghatározásának előkészítése.

 

2008. október

Gyakorlati oktatásban dolgozó szakemberek továbbképzése az új OKJ követelményei szerint.

 

2008. október

„Szellemi tulajdonvédelem és vagyongazdálkodás” címmel a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara október 16-án egynapos képzési programot szervezett a vállalkozások és az őket inkubációs tevékenységgel, innovációs és üzleti tanácsadással segítő szervezetek számára.

 

2008. október

Az EU új, vegyi anyagokat szabályozó rendelete a REACH, 2007. június 1-jével lépett hatályba, egyes rendelkezéseit már alkalmazzák. A résztvevők tananyag, gyakorlati példák és személyes konzultációk segítségével bizonyosodhattak meg arról, hogy a rendelet hatálya alá tartoznak-e, ha igen milyen teendőik vannak.

 

2008. október

2008. október 1-3 között a kulturális klaszter látta vendégül a Holland Financail Times újságíróját, aki a régió kreatív iparáról készített 2 oldalas nagy anyagot, amely október közepén megjelent. 

A kulturális klaszter szervezésében a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, az Intrel Kft., a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra és a Zsolnay Manufaktúra vezetőivel készültek interjúk és zajlottak vállalatlátogatások

 

2008. október

2008. október 3-án a Kulturális Klaszter és a Kreatív Ipari Inkubátorház között együttműködési megállapodás készült. A megállapodás alapján a Kreatív Start Kft., mint az Inkubátorház menedzsment szervezete a kulturális klaszter javaslatainak megfelelően tölti fel az inkubátorházat induló és innovatív kreatív ipari szervezetekkel. Az inkubátorház a Tettyén, május végén nyitja meg kapuit. 


2008. november

Gyakorlati képzőhely ellenőrzés tapasztalatainak értékelése.

 

2008. november 11.

A kamarai választásokat követően a Kereskedelemfejlesztési Bizottság alakuló ülésén a kereskedelemfejlesztést érintő kamarai projekteket a Pólus aktivitások mentén fogalmazta meg.

 

2008. november

A környezetvédelmi termékdíj 2008 évi jogszabályainak és eljárásrendjének változása az év végéhez közeledve is rengeteg gondot okoz a vállalkozásoknak. A VPOP és  az ÖKO-KORD Nonprofit KFT. , mint koordináló szervezet előadói ismertettek a legfőbb változásokat, és válaszoltak a feltett kérdésekra.

 

2008. november 13.

Az Euroatlanti Integrációs Bizottság (ma: Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága) alakuló ülésén elhangzottak szerint a jövő évben kiemelten kezeljük azokat a lehetőségeket pl. nemzetközi vásárok, tréningek, fórumok, amelyek köthetőek a Pólus program 3 fő irányához.

 

2008. november

A Cromatik Zrt-nél november  25–én.megtörtént az Innocsekk támogatásból kifejlesztett hegesztőrobot üzembe helyezése. Az Enterprise Europa Network kamarai Irodája vállalta a projektmenedzseri és marketing feladatokat, melynek keretében Együttmőködési Megállapodást írt a lá a cég a PTE Műszaki Karával.

 

2008. november

A Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet és egyesület alakuló ülésén 2008. november 25-én a KIKK egyesület és a KUlturális Klaszter is az alapító tagok között foglalt helyet. A TDM szervezet a régió turisztikai koordináló szervezete lehet, amennyiben ezt összefogással és a tevékenységek egyeztetésével megszervezzük. 

 

2008. november

November  27-én Innovációs Nap rendezvénynek adott otthont a társszervezőként a PBKIK.

A regionális rendezvényen közel 100 fő vett részt . Az előadók között szerepeltek a régió vezetői és a kormányzat döntéshozói. A délutáni programban innovációs kerekasztal megbeszélés zajlott.

 

2008. december

Kisvállalkozások a középpontban  EU nap címen konferenciát szervezett  a Regionális Innovációs Centrum december 3-án. Pécsett a PBKIK-ban megtartott képzéssel a kisvállalkozások hálózatos együttműködésének európai uniós kihívásaira fókuszálva, olyan témákkal foglalkoztunk, mint az exportfittség vizsgálat, az Enterprise Europe Network – mint a versenyképesség katalizátora a KKV-k számára, és szó volt a KKV pályázati lehetőségéről,  az uniós támogatási rendszerekről.

 

2008. december

A DDKIKSZ által meghirdetett Dél-Dunántúli Minőségi Díjjal Díjátadó Ünnepsége 2008. december 11-én zajlott cca 100 fő részvételével. A helyszíni ellenőrzések után a Díjbizottság november 17.i ülésén született döntés a nyertesekről - a régióban öt szervezet érdemelte ki a díjat. 

 

2008. december

Új OKJ-s szakmák felvétele a szintvizsgák közé, gyakorlati szakemberek megnyerése a minőségi szakember utánpótlás képzése céljából.

 

2008. december

A Dél-Dunántúli MUnkaügyi Központ munkahelyteremtő pályázatán a PBKIK 5 fő idegenvezető felvételére és képzésére pályázott, ezzel is megalapozva a konferenciaturizmus jövőjét a régióban!

 

2009. január

A Szakképzési Bizottság ülésén döntött a pályaválasztás kiemelt szerepéről, és külön kamarai stratégia elkészítéséről. Preferált terület a gépipari szakmák utánpótlásának segítése.

 

2009. január

A Kulturális Klaszter és a PBKIK munkatársai 2009. január 9-én a Magyarországi Horvátok Egyesületének konferenciáján Horvát - Szlovén és Szerb kisebbségi magyar szervezetek vezetőinek és parlamenti képvőselőknek tarott előadást a kulturális pályázatokról, Interreg és CE pályázati lehetőségekről. 

 

2009. január 13-14.

Az Enterprise Europe hálózat pécsi munkatársai 2 napos innovációs tréningen vettek részt, ahol cseh, osztrák, szlovák kollégák bemutató anyagot kaptak a Pólusprogramról.

 

2009. január

2009. január 29-én tartotta 70 fő szakértő részvételével a Kulturális Klaszter idei első szakmai konferenciáját. A konferencia célja a kulturális - kreatív ipari projektek üzleti megalapozása volt. 5 témában alakultak munkabizottságok, mint: Zsolnay Kávéház, Konferenciaturizmus, Múzeum Buseiness, Kulturista és Filmalap - Filmzenei fejlesztések. Bővebb információ a www.kikk.hu oldalon található.

 

2009. január-március

Január 29-e és március 12-e között hat különböző helyszínen tartott fórumot a PBKIK a kis- és középvállalkozások képviselői számára a kialakult gazdasági válság kapcsán. A fórumon tájékozódhattak a résztvevők a gazdasági válság várható Dél-Dunántúli hatásairól, a kilábalás lehetőségeiről, a helyi együttműködési formákról és azok fontosságáról, az aktuális gazdaságfejlesztési programokról, valamint a programok megvalósítását segítő hitelekről és pályázati forrásokról. (A fórumokról további információ található a http://archiv.pbkik.hu/index.php?id=11813 oldalon)

 

2009. január-március

A kamara kezdeményezésére eddig két önkormányzat (Mohács és Szigetvár város képviselőtestülete) fogadott el gazdaságfejlesztési célelőirányzatot, mellyel a helyi vállalkozások fejlesztését kívánják elősegíteni. (A programról és a helyi gazdaságfejlesztési célelőirányzatok felhasználásának módjáról, feltételeiről további információ található a http://archiv.pbkik.hu/index.php?id=11815 oldalon)

 

2009. január-március
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati rendszerében az első negyedévben is több, a Pécsi Pólus Program céljaival összhangban levő projekt jutott támogatáshoz.

  

2009. február 26.
Az Innovációs Bizottság 2009. évi második ülését a Pollack Expo 2009. rendezvénnyel összekapcsolva tartotta. Dr. Szekeres György beszámolt a Pécs Pólus Program sikeréhez nagyban hozzájáruló „Akkreditált Innovációs Klaszter” cím elnyeréséről, melyet a héttagú Pólus Akkreditációs Testület ítélt oda 2008. szeptember 12-én. Dr. Szekeres György tájékoztatójában kiemelte a Kamara stratégiai, projektgeneráló és intézményfejlesztési aktív tevékenységét. 

 

2009. február

A főtevékenységű gyakorlati oktató cégek bevonásával fórum a szakképzési törvényi változásokról.

Szakképzési Jelentés elkészítése 2007-2008-as évek szakképzési történéseiről.

 

2009. február

A kamara Szakképzési Jelentésének elkészítése 2007-2008-as évek kamarai szakképzési munkájáról, és szakképzés területén történt főbb változások áttekintésére, értelmezése.

A Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) elődöntőjének megyei szervezése a kamara gondozásában lévő gyakorlatigényes szakmákban. 20 szakmában 93 tanuló vett részt a helyi megmérettetésen. 13 baranyai diák jutott tovább az áprilisi országos döntőbe.

 

2009. március

CeBIT – A 2009. év egyik kiállítójaként volt jelen kamarai tagcégünk, az RG-NET Kft. is. Az innováció és a környezetbarát technológia szellemében, legújabb fejlesztésüket, a napelemes megfigyelőrendszerüket mutatták be az érdeklődő nagyközönség számára. A kamarában 2008 óta működő Enterprise Europe Network iroda lehetőséget biztosít külföldi rendezvényeken való megjelenésre a Pólus húzóágazatinak képviselői számára.

 

2009. március

Szakképzési Konferencia szervezése a Baranya Paktum keretében. Együttgondolkodás annak segítése érdekében, hogy a munkaerő-piaci igényeket, hogyan lehet hatékonyabban érvényesíteni a képzések beiskolázásakor, oktatásakor. A résztvevők tájékoztatása a jogszabályi változásokról.

Munkaerő-piaci tájékoztató a továbbtanulás előtt álló 7-8. és 10-es tanulóknak osztályfőnöki órák keretében Pécs és a megyei iskoláiban. A tájékoztatás a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel közösen történt.

 

2009. április 17-18.

A Skandináv és Benelux országokban egészségipari termékeket forgalmazó vállalkozások vezetőinek tartott 2009. április 17-18.-án képzést a Hisztopatológia Kft. Pécsett.

A rendezvényre meghívást kaptak a Biotechnológiai Innovációs Bázis Akkreditált Innovációs Klaszter (BIB) további tagvállalkozásai is. A programban a Biotecont Kft., az Immunochem Bt. és külső partnerként a korábbi Innovációs Nagydíjat nyert 3DHISTECH Kft. is bemutatta fejlesztéseit.

A remélt kereskedelem-fejlesztési előrelépés mellett a Hisztopatológia Kft. az Europa InterCluster keretében megkezdte a kereskedelem orientált európai vállalkozások hálózatos együttműködésének kialakítását, mely a BIB tagvállalkozásainak nemzetközi piacrajutását hivatott megkönnyíteni. A cégtalálkozó az Enterprise Europe Network projekten belül valósult meg.

 

2009. április 28.

Sor került a Pécsi Orvosi-Biotechnológiai Napok szakmai rendezvénysorozat első találkozójára. A cél a pécsi  és a dél-dunántúli régióban működő orvosi-biotechnológiai kutatásokkal és fejlesztésekkel foglalkozó szervezetek Pólusba koncentrálható teljesítményeinek, kapacitásainak és fejlesztési irányainak bemutatása a vezető szakmai szervezetek és nagyvállalatok döntéshozói és döntéselőkészítői számára, együttműködések kialakítása konkrét K+F+I projektekben.

 

2009. április 28.

Az ÉFOSZ és Dél-Dunántúli Régió Élelmiszergazdasága Fejlesztéséért Egyesület (DDRÉFE) szervezésében megtartották  „A magyar élelmiszeripar innovációs együttműködési lehetőségei a határterületekkel – mezőgazdaság” című, a Magyar Nemzeti Élelmiszer-technológiai Platform céljaihoz is illeszkedő rendezvényt. A kamara a DDRÉFE alapító tagja.

 

2009. május 6.

Megrendezték a „Regionális Innovációs és Technológia-transzfer Fórum” (RITF) második találkozóját, melyen a következő szervezetek vettek részt: Biotechnológiai Innovációs Bázis (BIB), Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ), ITD Hungary Zrt., Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara – Enterprise Europe Network, Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt. (PEIK), Pólus Programiroda Kht., Pécsi Tudományegyetem. A fő témák: 1. ITD Hungary Zrt. által készített K+F akcióterv, regionális K+F team létrehozása; 2. RITF szerepvállalás az InterCluster kialakításában.

 

2009. május 13.

Nyertes Innocsekk Plusz pályázat. Pozitív elbírálásban részesült a BIB akkreditált klaszter tagjának, a Qualiprox Kft-nek az Innocsekk Plusz kiírásra beadott, „Egységes hisztotechnikai műszercsalád fejlesztése” című pályázata. A pályázat megírásában jelentős részt vállalt a klaszter menedzsment szervezete, a PEIK Zrt. A projekt összköltsége 25.693e Ft, várhatóan 2011. május közepéig tart.

 

2009. május 15.

GEOCHEM Kft. labormegnyitó. A Geochem Kft. legújabb technológiákkal felszerelt kőzetfizikai laboratóriumának megnyitójára május 15-én kerül sor. A nagyon tömör kőzetek és anyagok vizsgálatára alkalmas labor világon egyedülálló szolgáltatások nyújtására is képes.

 

2009. május 20.

A PBKIK Elnöksége elfogadta és hozzájárult a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara és a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség közötti történő Együttműködési Megállapodás kötéséhez. A kamara e lépéssel a környezetiparban tevékenykedő tagcégei számára kíván még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújtani.

 

2009. május
A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter Orosz és Német partnerekkel együttműködve kreatív ipari és művészeti projektek nemzetközi láthatóságának megteremtését és a projektek fejlesztését tűzte ki célul. Magyar művészekből álló delegáció utazik ősszel Perm és Duisburg városokba a nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítési céljából.
További információ: rabb.szabolcs@kikk.hu

 

2009. május 27.
A Belgrádi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Regionális Turisztikai Fórumon került bemutatásra a Pólus Egészségipari fejlesztéseinek turizmusra gyakorolt hatása, és az ebben rejlő lehetőségek. Dél-Kelet Európa 12 országának részvételével megalakult a Dél-Kelet Európai Turisztikai Fórum, mely további lehetőséget biztosít a projekt népszerűsítésére.

 

2009. május 28.

Megnyílt a Remekek Háza. Dr. Síkfői Tamás a Kulturális Klaszter elnöke és Dr. Hargitai János a megyei önkormányzat elnöke, mint gesztor és mint befogadó intézmények vezetőiként a megnyitó ünnepség során kiemelték, hogy az alkotó tér és a kézműves ajándéktárgyak boltja hiánypótló módon kelti életre a helyi kézművességet és egy kereslet orientált bel-és külföldi turizmust szolgáló intézmény alakul, amely a kreatív ipar egyik motorja lehet a régióban.
www.remekekhaza.hu

 

2009. május

Egységes tudásbázis kialakítása nemzetközi szinten.   A Pólus projekt érinti Horvátország északi részét, Eszéket és határ menti településeket. Fontos, hogy a horvátországi vállalkozások és intézmények vezetői megismerjék a pályázati rendszereket és egységes menedzsment ismeretekkel rendelkezzenek, amelyek segítik a projektek fejlesztését és hatékony vezetését. A PBKIK Oktatási Központ Kft. Szülőföld Alap támogatásával 3 napos képzési programot bonyolított le Pélmonostoron, amelyet egy képzési igényfelmérés is megalapozott.

 

2009. június 2-4.

Háromnapos tréninget tartott az Enterprise Europe Network társszervezőivel, a DDRIÜ Nonprofit Kft-vel és a Dél-Dunántúli Élelmiszertudományi Kompetenciaközponttal Pécsett. Az előadó dr. Molnár István szabadalmi ügyvivő főként az élelmiszer ágazatra és a környezetiparra koncentrálva beszélt a szellemi tulajdonvédelemről, valamint a technológia transzferről.

 

2009. június
Megállapodást kötött a Magyar Épületgépészek Szövetsége a DDRFÜ-el a Dél-dunántúli Épületgépészeti Energiahatékonysági Klaszter projektjéről.

 

2009. június
A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszterhez új tagok csatlakoztak, mindegyikük Tolna megyéből. Az új tagok, akik fontosnak érzik a klaszter céljait és tevékenyen részt kívánnak venni a klaszter munkájában:  Lugio-Press Bt. (médiaszervezés, rendezvényszervezés), Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs Nonprofit Kft. (borkultúra és turizmus), Páskum Nyomda kft (nyomda és grafika), Szekszárdi Turisztikai Kft.

 

2009. július

A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter 100%-os tulajdonában levő spin-off projektszervezet a Dél-Dunántúli Regionális Filmalap Kulturális Nonprofit Kft. szervezi idén az elsőfilmesek filmes fesztiválját, a CinePécs V. Moveast Filmfesztivált.

A filmfesztivál a Pólus projekt kulturális ágához tartozik és a régió kreatív iparának audiovizuális al-ágazatát támogatja és fejleszti.

További információ: www.cinepecs.eu

 

2009. július

A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter egy német-orosz-magyar szakmai együttműködés Magyar partnereként 15 helyi művészt és kreatív ipari szakembert von be nemzetközi együttműködésbe, amelynek keretében közös művészeti tevékenységen túl kreatív ipari hálózat kialakítása is megvalósul.

További információ: www.kikk.hu

 

2009. szeptember 4-5.

Az I. Alpok – Adria Passzívház Konferencia és Kiállítás társszervezője a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara volt. Az Enterprise Eurpoe Network keretén belül előadásra, szekcióelnöki feladat ellátására és standon történő tanácsadásra került sor.

 

2009. szeptember 15.

EEN szakmai tanulmányút Ljubljanába. A tanulmányúton Szlovénia legnagyobb technológiai parkjában történt koordinációs megbeszélés a lehetséges együttműködési platformok kialakítása érdekében. Az első konkrét közös program a 2010. május 27-én, az egészségipar területén megrendezendő eHealth szlovén-magyar technológia transzfer rendezvény.

 

2009. szeptember 23.

A Kamara Szakképzési Bizottság ülésén a szakmát tanulók munkaerőpiacra kikerülése valamint a pályakezdők vállalkozói elégedettsége volt a kiemelt téma.

 

 

2009. szeptember

A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter a Pécsi Tudományegyetemmel történő együttműködésében a harmadik credit pontos kreatív ipari kurzust kezdte meg. A kreatív ipari kurzuson a klaszter szakemberei mutatják be elméleti és gyakorlati órákon keresztül a kreatív ipar alapjait, a kreatív ipar jelentetett kitörési lehetőségeket.

 

2009. szeptember

A Kamara vezetői és az Enterprise Europe Network iroda munkatársai megkezdték a 3 hónapig tartó, a határos országok kamaráit érintő látogatássorozatot. Ennek célja a személyes kapcsolatfelvétel az érintettekkel annak érdekében, hogy megfelelő szinten és számos résztvevővel vegyenek részt a 2010. szeptemberre tervezett, a Pólus stratégia irányai mentén meghatározott szektorokat lefedő Közép-európai Üzletember Találkozón.

 

2009. október

A Kamara Pedagógiai tanfolyamot szervezett a gyakorlati képzőhelyek oktatóinak felkészítésére a munkaerőpiacra kikerülő szakmunkás tanulók oktatásával kapcsolatban.

 

2009. október

A PBKIK Enterprise Europe Network irodája csatlakozott az európai lefedettséggel rendelkező, nemzetközi üzletember találkozókat professzionális szinten szervező és lebonyolító B2Fair hálózathoz. A rendszerben való tagsági viszony fontos eszköze a Pólus stratégia mentén működő vagy újonnan alakuló cégek nemzetközi szintű láthatóvá tételének, kapcsolatrendszerük és piacaik kiszélesítésének.

 

2009. október

 A PBKIK Enterprise Europe Network irodájának munkatársai részt vettek a Hálózat éves konferenciáján Stockholmban. Hálózati szintű üzleti megbeszéléseket folytattak a 2010. szeptemberre tervezett, a Pólus stratégia irányai mentén meghatározott szektorokat lefedő Közép-európai Üzletember Találkozó szervezését és promócióját illetően. Hasonló tartalommal előadást tartottak a Turizmus és Kulturális örökség Szektorcsoportban, valamint az alakuló ülését tartó Kreatívipari Szektorcsoportban.

 

2009. november

A kamara megkezdte a város hiánypótló gazdasági honlapjának szerkesztését www.pecsgazdasaga.hu és www.pecseconomy.eu címen. Ezen a honlapon angol és magyar nyelven teljeskörű tájékoztatást adunk a Pécs Pólus mindenkori fejleményeiről, befektetési és fejlesztési lehetőségeiről.

 

2009. november 5.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara társszervezésével megvalósult az 50. Építőipari szimpózium. A központi témák között: a hőszigetelés, mint a környezetvédelem eszköze.

 

2009. november 5.

A kamara Kisvállalkozói Bizottsági valamint Ipari tagozati ülésein ismertetésre került: a 2009. évi Környezetvédelmi Díj kiírása és az Ökoindustrián való részvételi lehetőség.

 

2009. november 6.

A kamara Innovációs Bizottsági ülésén ismertetésre került a 2009. évi Környezetvédelmi Díj kiírása és az Ökoindustrián való részvételi lehetőség.

 

2009. november 18-19.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara régiós képviseletet látott el a budapesti ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari Szakkiállításon. Nemzetközi (svéd-magyar) együttműködés megkezdésére került sor, környezetvédelmi pilóta projektben való részvétel lehetősége tárult fel a hulladékkezelés területén.

 

2009. december 4.

A 2008. szeptember 24-én a PTE Kutatási és Technológia-transzfer Központ és a PBKIK között létrejött együttműködés konkretizálása megtörtént. Az egyetem és a vállalkozói/ipari szféra között hídszerepet betöltő szervezetek eredményeként könyvelhető el, hogy több, az egyetemről származó technológiai ajánlat kerül az Enterprise Europe Network nemzetközi technológia transzfer rendszerébe.

 

2009. december

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdetett „INNOVÁCIÓVAL a KULTÚRÁÉRT” címmel. Eredményesen vehettek részt azok a kamarai tagok és pártoló tagok, akik időtálló, pozitív hatású innovatív tevékenységet fejtettek ki a kultúra egészének szolgálatára, a kulturális rendezvények megvalósítása érdekében, a kulturális turizmus minőségének javítása céljából, azaz, összességében hozzájárultak Pécs város attraktív megjelenéséhez a Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa év programjai során.

 

2009. december

A PBKIK Oktatási Központ Kft. egyedi, EKF kulturális szervező képzést bonyolított le a Makár Hotel munkatársai számára, amely képzés keretében a városmarketingtől a pécsi örökségek koronként témán át az ügyfélkezelés alapjaiig ismerték meg a szállodaiparban nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati tudásokat.

 

2009. december

A Kamara „Gép-ésszel Baranyában” pályaválasztást segítő gépipari szakmai versenyt szervezett a munkaerőpiacon gépipari szakmákban elhelyezkedő szakképzett munkavállalók utánpótlása általános iskolák 7-8. osztályosai számára.

 

2010. január

A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter Central Europe projektet nyert Pécs Megyei Jogú Várossal közösen. A projektben Genova, Gdansk, Ljubljana, Lipcse és Pécs városok kreatív klaszterei európai kreatív klasztert hoznak létre, amely az 5 városon keresztül szervezi a kreatív ipari projekteket. A teljes projekt 540.000.000 Ft nagyságú, a klaszterre eső projekt méret 65.000.000 Ft.

 

2010. január

A PBKIK Enterprise Europe Network irodájának munkatársa csatlakozott a hálózat legújabb Szektorcsoportjához, a Kreatívipaihoz, melyben a Kamara törekvéseit és a Kulturális Ipari Klasztert fogja képviselni. Egyben hozzájárul ezek tagjainak európai szintű megjelenéséhez.

 

2010. január

A PBKIK Enterprise Europe Network irodája részt vett a B2Fair nemzetközi üzletember találkozókat szervező hálózat Bad Erlach-ban tartott évindító munkacsoport ülésén és tréningjén. Hálózati partnerként ismertettük a szeptemberre tervezett, a Pólus stratégia irányai mentén meghatározott szektorokat lefedő Közép-európai Üzletember Találkozó programját. A 31 partnert felkértük, hogy működjön közre a rendezvény promóciójában és az üzletemberek részvételének közvetlen szervezésében.

 

2010. február 26.

A Pollack Expon a kamara meghívottja volt a Dél-Dunántúli Épületgépészeti Energiahatékonysági Klaszter. A 2008-ban alakult klaszter tagjainak száma mára eléri a 30-at. Menedzsment szervezete a Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ), mellyel a kamara együttműködési megállapodással rendelkezik. A DDOP-1.1.3-2008 pályázata 22.650.000,- Ft támogatást jelent.

A tagok többsége az épületgépészet területén működő kis- és középvállalkozás.

A Dél-dunántúli Épületgépészeti Energiahatékonysági Klaszter megalakulásának célja, hogy a fűtési rendszerek felújítását, korszerűsítését és a kazánok biztonsági felülvizsgálatát erősítse régiós szinten, kis- és középvállalkozások fejlesztésével párosítva.

 

2010. február 26

A Pollack Expon a kamara meghívotta volt a Dél-Dunántúli Energetikai Klaszter.A klaszter 2008. október 22-én alakult. Működéséhez 2009. március 25-én pályázati támogatást nyert, így 2009-2010 során 113 millió forint költségvetésű projektet valósít meg Dél-Dunántúlon. Célja a régió energetikai ágazatában jelenlévő szervezetek összefogása, együttműködésük elősegítése, a klasztertagok versenyképességének erősítése, a hazai és a nemzetközi piacon való jelenlétük támogatása, valamint az energetikai ágazat fogyasztóinál az energia-felhasználás hatékonyságának növelése. Feladatuknak tekintik továbbá a közös pályázati megjelenések fokozását, az energetikus képzés megvalósítását, és középtávon az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerését. Elkötelezett hívei az energetikai ágazat sikerességén keresztül a régió gazdasági fejlődése elősegítésének. Elnöke Kvasznicza Zoltán.

 

2010. február 26.

A Pollack Expon a kamara meghívottja volt Dél-Dunántúli Környezetipari Klaszter. A klaszter Pécsett alakult meg a DDOP 1.1.3 pályázat támogatásával. A klaszter célja: piacképes innovatív termék kidolgozása, K+F pályázatok készítése, adatbázis létrehozása, piackutatás végzése a termék értékesíthetősége érdekében, akkreditáció elnyerése. Hídszervezet szerep ellátása az egyetemi és az ipari szféra között. 

Az Enterprise Europe Network projektjén belül együttműködési lehetőségek is adódnak, tekintve a klaszter programjához illeszkedő konkrét nemzetközi technológiai igényeket / ajánlatokat, valamint rendezvényeket.

 

2010. február

Pécsi művészek és kulturális szakemberek delegációja Permben (Oroszország) közös német-orosz-magyar kulturális projektek szervezését kezdte meg a Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter támogatásával és szakmai vezetésével, amelyek az EKF évében 2010 nyarán Pécsett is megtekinthetőek lesznek.

 

2010. február

A Pályaválasztási nap kiemelt témája: az érettségi utáni szakmaválasztás lehetőségei gépipar-elektronika valamint vendéglátás-idegenforgalom témakörben.

 

2010. március 2.

Decentralizált pályázati tájékoztatót szervezett a Kamara a gyakorlati képzésben érintett vállalkozások számára. 

 

2010. március 4.

Szakképzési Konferenciát szervezett a Kamara a szakképzés helyzetéről és munkaerő piaci kapcsolódásról.

 

2010. április

Szakma Sztár Fesztivál - szakmai tanulmányi verseny országos döntőjére 320 tanuló részvételét biztosította a Kamara. Cél: a szakképzett munkaerő utánpótlás.

 

 

2010. április

Megalakult a Mohácsi Turisztikai Klaszter, a pécsi vezetésű Örökség Klaszter és a Falusi Turizmus klaszter. Mindhárom klaszter a DDRFÜ által kiírt turisztikai klaszter pályázatban is indult. Céljuk a térségi – régiós turizmus szervezése, szakmai – ágazati megkülönböztető jelleggel felruházva.

 

2010. április

A Fiatal Üzletemberek Gazdasági Egyesületének / Füge / áprilisi ülésén dr. Síkfői Tamás tájékoztatót tartott a jelen gazdasági helyzetről, ennek várható alakulásáról és Pólus stratégiáról, mely továbbra is a térség kitörési pontjaként értelmezhető.

 

2010. április

A PBKIK Enterprise Europe Network irodájának munkatársa részt vett a Birminghami Kamara azonos részlege által szervezett Kreatívipari Szektocsoport ülésén 18 más európai ország képviselőivel. Előadást tartott a szeptemberi, a Pólus stratégia irányai mentén meghatározott szektorokat lefedő Közép-európai Üzletember Találkozóról. Kérte a tagok közreműködését az üzletemberek részvételének elősegítésében és a rendezvény európai szintű promóciójában.

 

2010. május

A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter megkezdte az innovatív kulturális ipari fejlesztéseket célzó Baross projektjét, amelynek keretében PHD hallgató felvétele is megtörtént.

 

2010. május

Kamarától vizsgákra delegált emberek tájékoztatása a jogszabályi változásokról, munkaerő-piaci helyzetről.