Üdvözöljük a

Speciális adóalanyiság - sorozatjelleggel történő ingatlanértékesítésnél | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Speciális adóalanyiság - sorozatjelleggel történő ingatlanértékesítésnél

Szerző: Martin Boglárka | 2013. november 7.

A fenti hivatkozás értelmében a magánszemély nem alanya az áfának. Így az áfa szerinti adózás kizárt az ő esetükben. Tehát, ha magánszemély ingatlant értékesít, akkor az áfa nélkül történik.

Speciális adóalanyiságot és áfa fizetési kötelezettséget keletkeztet azonban, ha a magánszemély sorozat jelleggel értékesít ingatlant.

A sorozat jellegű értékesítés szabálya nem csak az egyébként még nem adóalany természetes személyekre vonatkozik, hanem vonatkozik például az egyéni vállalkozóként tevékenykedő adóalany vállalkozásában nem hasznosított, előzőek szerinti ingatlanjai értékesítésére, vagy vonatkozhat egy egyébként általános forgalmi adóalanynak nem minősülő jogi személy, vagy más szervezet előzőekben meghatározott körbe tartozó ingatlanjainak értékesítésére is.

 

Fontos megemlíteni, hogy az általános forgalmi adóalanyiság kérdésének megítélésénél elsődlegesen az áfa törvény 5. §-a szerinti főszabályt kell alapul venni. Vagyis abban az esetben, ha az építési telek, vagy beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlan értékesítés eleve üzletszerű, akkor az áfa-alanyiságazüzletszerűség miatt már az áfa törvény 5. §-a alapján fennáll, a sorozat jelleget nem is kell vizsgálni.

 

Az áfa törvény 6. § (4) bekezdés b)-c) pontjai értelmében szintén gazdasági tevékenység és általános forgalmi adó alanyiságot eredményez az is, ha az egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet beépített ingatlant (ingatlanrészt) és ehhez tartozó földrészletet sorozat jelleggel értékesít. Feltéve, hogy annak első rendeltetésszerű használatba vétele még nem történt meg, vagy első rendeltetésszerű használatba vétele megtörtént ugyan, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év(továbbiakban együtt : beépítés alatt álló, illetőleg beépített új ingatlan.). Szintén gazdasági tevékenység és adóalanyiságot eredményez az is, ha egyébként nem adóalanyi minőségében eljáró személy, szervezet sorozat jelleggel építési telket (telekrészt) értékesít.

A sorozat jelleg fogalmát az áfa törvény 259. § 18. pontja határozza meg. Ez alapján, ha 2 naptári éven belül negyedik vagy további építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló, illetőleg beépített új ingatlant értékesítenek, valamint a rá következő 3 naptári éven belül további építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló, illetőleg beépített új ingatlant értékesítenek.

Ingatlan sorozat jelleggel történő értékesítése esetén nincs adómentesség és adókötelezettség közötti választási lehetőség, mert a sorozat jellegű értékesítés miatt adóalannyá váló személy, szervezet ezen értékesítése az ingatlan típusa miatt (új ingatlan, építési telek esetén) adóköteles körbe tartozik az áfa törvény 86. § (1) bekezdés ja)-jb) és k) pontjai értelmében, így ezen értékesítésre a 142. § szerinti fordított adózás sem vonatkozik. Ez az jelenti, hogy az értékesítő köteles utána az áfát megfizetni.

 

Az egyes ingatlanok sorozat jelleggel történő értékesítése miatti speciális adóalanyiság bekövetkezésekor az állami adó-és vámhatósághoz bejelentést kell tenni, mely bejelentés a jogkövetkezmények szempontjából az adóbevallással esik egy tekintet alá.  Az állami adó-és vámhatóság határozattal állapítja meg az áfa törvény szerinti adókötelezettséget (kivetéses adózás).