Üdvözöljük a

Szakértői szerv közreműködése kérhető az építőipari teljesítés igazolásához | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szakértői szerv közreműködése kérhető az építőipari teljesítés igazolásához

Szerző: Weller János | 2013. június 11.

Körbetartozás, ki nem fizetett számlák jellemezték az építőipart az elmúlt években. Sok kivitelező viszont addig sem jutott el, hogy számlát készítsen. Az ehhez szükséges – a műszaki teljesítést igazoló – iratot ugyanis a megrendelő vagy a megbízó vállalkozó nem írta alá. Ennek hiányában a bírósági út sem volt járható. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv létrehozása ezen kíván változtatni.

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló, július 1-én hatályba lépő 2013. évi XXXIV. törvény szerint a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv független szervezetként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. A szervezet vezetőit és tagjait az igazságügyi szakértők köréből az építésgazdaságért felelős miniszter nevezi ki.

 

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő kérdésekben a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó megbízására, szakértői véleményt ad, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg. A Szerv véleménye a szerződést biztosító mellékkötelezettségek – a bankgarancia, zálogjog és kezesség – érvényesítéséhez is kérhető.

 

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárása a Magyarországon megvalósuló építési beruházásokra terjed ki. A szakértői vélemény jogszabályban meghatározott díjazás ellenében kérhető.

 

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv nevében a szakvéleményt és annak kivonatát – saját szakmai felelőssége mellett – háromfős szakértői tanács adja. Az eljáró tanács tagjait és elnök és elnökét a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezetője jelöli ki a vizsgálandó építészeti-műszaki tervezési, illetve az építőipari kivitelezési munka szakterületének megfelelő igazságügyi szakértői körből.

 

A szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó kérelmet a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez kell benyújtani. Amennyiben a kérelem megfelel a jogszabályban foglalt feltételeknek, az a megbízást elfogadja, és erről értesíti az eljárást kezdeményező felet. A nem megfelelő kérelem visszautasításra kerül, a hiányosan benyújtott kérelem esetén hiánypótlásra van lehetőség. A hiányokról és azok pótlásának lehetőségéről, határidejéről a kérelem beérkezését követő naptól számított 5 napon belül tájékoztatják a kérelmezőt.

 

A szakértői tanács a szerződés teljesítését vizsgálja, szakvéleményt vagy kivonatot ad ki, amely alapján megállapítható, hogy a szerződés teljesítése megtörtént-e, vagy nem a szerződésnek megfelelő módon történt meg, és a teljesítésért járó ellenérték megfizetése – adott esetben a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítése – milyen összegben indokolt. Szakvélemény készülhet a szerződés műszaki tartalma szerint a vállalkozót (alvállalkozót) terhelő tervezési és kivitelezési munkák leírása tárgyában, rögzítve ezen belül a teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési és kivitelezési munkák mennyiségét és minőségét, a teljes bizonyossággal megállapíthatóan el nem végzett tervezési és kivitelezési munkákat, illetve ezek értékék.

 

A törvény szerint a szakértői tanács szakvéleményét a későbbiek során az adott ügyben eljáró bíróság is figyelembe veszi.