Üdvözöljük a

Tájékoztató online pénztárgépekre való átállásról | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tájékoztató online pénztárgépekre való átállásról

Szerző: Martin Boglárka | 2013. szeptember 26.

2013. október 1-jét követően a hatóság szankciót nem alkalmaz akkor, ha az adóalany 2013. szeptember 3-áig a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért és 2013. október 1-jét megelőzően megkötött, új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazó által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik.

A pénztárgépcserére kötelezettek már 18 engedélyezett gép közül válogathatnak. Az MKEH Metrológiai Hatósága újabb pénztárgép típusokra adott ki forgalmazási engedélyt. Jelenleg 18 engedély van, ez 9 forgalmazót és 8 pénztárgép típust takar.

Az engedélyezett online géptípusokról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján lehet tájékozódni. www.mkeh.gov.hu

 

2013. augusztus 31-ét követően az alábbi feltételek fennállása esetén üzemeltethet elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépet:

- A 2013. szeptember 1. és 2013. szeptember 30. közötti időszakban az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép tovább üzemeltetésének az a feltétele, hogy 2013. szeptember 3-át megelőzően új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezése érdekében a pénztárgép használatra kötelezett adóalany regisztrált, azaz a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért.

- 2013. október 1-jétől az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép üzemeltetésének az a) pontban meghatározotton túl további feltétele, hogy az adóalany új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel, vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel is rendelkezzen.

 

Az adóhatóság – olyan jogcímen, hogy a nyugtaadási kötelezettséget nem online pénztárgéppel teljesítették – szankciót 2013. október 1-jét követően nem alkalmaz akkor, ha az adóalany 2013. szeptember 3-áig a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért és 2013. október 1-jét megelőzően megkötött, új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazó által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik. Amely feltétel teljesítésének igazolására, olyan szerződést, illetve visszaigazolt megrendelést fogad el, amelyben az online pénztárgép leszállítására (illetve beüzemelésére) vonatkozó teljesítési határidő meghatározott.

 

Az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép legkésőbb az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezéséig üzemeltethető.

 

Akinek új tevékenység megkezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgépet kell beszerezniük, nyugtaadási kötelezettségüknek az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezéséig kézi kibocsátású nyugtával vagy hagyományos pénztárgéppel is eleget tehetnek. Ebben az esetben az esetleges szankció alól akkor mentesül, ha a pénztárgép beszerzését kiváltó ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kér és az üzembe helyezési kód igénylésére előírt határidőt megelőzően kötött, az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által a bejelentésre előírt határidőt megelőzően visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik.

 

Pénztárgéphasználatra nem kötelezett adóalany részére minden megkötés nélkül üzembe helyezhető 2013. augusztus 31-ét követően is hagyományos (2013. március 20-át megelőzően engedélyezett), elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgép, valamint az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgép, amelyet 2015. január 1-éig üzemeltethet.