Üdvözöljük a

Támogatás hagyományos pénztárgépek 2013. évi cseréjéhez | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Támogatás hagyományos pénztárgépek 2013. évi cseréjéhez

Szerző: Martin Boglárka | 2013. június 11.

Pénztárgépenként ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek december 15-ig az üzemeltetők gépeik Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) való bekötéséhez.

Az üzemeltető legfeljebb öt darab pénztárgép cseréjéhez, beszerzéséhez igényelhet támogatást. A költségvetésben erre a célra elkülönített előirányzat terhére vissza nem térítendő (de minimis) támogatás nyújtható  online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgép 2013. évi beszerzéséhez - olvasható a rendeletben.

 

A támogatást az ilyen pénztárgép használatra kötelezett adóalany a saját tulajdonában álló és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén igényelheti.

Az üzemeltető akkor jogosult a támogatásra, ha a 2011. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el, vagy tevékenységét 2012. január 1-jét követően kezdte meg, és a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik adószámmal, és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt, nem áll végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt, valamint nincs egymillió forintot meghaladó adó- és vámtartozása (kivéve ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett).

 

További feltétel, hogy nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással.

 

A támogatást az állami adóhatóságtól az erre a célra rendszeresített (PTGREG) űrlapon lehet igényelni; a kérelmet az elektronikus bevallás benyújtására kötelezetteknek elektronikusan kell benyújtaniuk.

 

Ha a támogatás az üzemeltető által igénybe vett más csekély összegű (de minimis) támogatásokkal együttesen meghaladja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokban meghatározott küszöbértékeket, akkor a támogatási igény a küszöbértékek nagyságáig érvényesíthető - áll a rendeletben.

 

A kérelem benyújtásának határideje 2013. december 15. A NAV 5-8 napon belül dönt a kérelem befogadásáról vagy elutasításáról, és megküldi az üzemeltetőnek – pénztárgépenként – a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot, amely egyben a pénztárgép üzembe helyezési kódja is, valamint közli az adóalanyt megillető támogatás összegét.

 

Az üzemeltetőnek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor kell átadnia az eladónak, legkésőbb 2013. december 31-ig.

 

A támogatás kiutalását az eladó a csökkentett vételáron értékesített és legkésőbb 2013. december 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után az állami adóhatósághoz legkésőbb 2014. január 31-ig, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon benyújtott kérelmében igényelheti.