Üdvözöljük a

Továbbra is a válságjelek dominálnak Baranya megye gazdaságában | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Továbbra is a válságjelek dominálnak Baranya megye gazdaságában

Szerző: Nagy Eszter | 2013. december 7.

Az őszi konjunktúra felmérés alapján készült elemzés szerint az összetett konjunktúramutató közel 8 %-ponttal javult a tavaszi eredményhez képest. Tekintettel arra, hogy tavasszal hasonló nagyságrendű javulásról adhattunk számot, ezt a változást akár fordulatnak is tekinthetnénk. A helyzet azonban nem ilyen egyértelmű. Az összetett mutató értéke továbbra is negatív, és elmaradt a 2008-as illetve a 2010-es szinttől. Rontja az összképet az is, hogy több részmutató értéke tavasz óta romlott.

Az MKIK 1998 óta végez hazánkban, európai kamarai metódus alapján, évente kétszer konjunktúra felmérést. Magyarországon ez az egyik legnagyobb ilyen típusú megkérdezés.

 

Az októberi adatfelvétel, az előző három felméréshez hasonlóan a regisztrált vállalkozások körében történt. Az on-line módon kitölthető adatlapot 254-en küldték vissza, ami közel 54 %-kal magasabb a tavaszi aktivitásnál. A válaszadók ágazatok szerinti összetétele is változott. Az ipari válaszadók számának növekedése ellenére a részarányuk közel négy %-kal csökkent. Az építőipar és a kereskedelem változatlan részaránya mellett a szolgáltatás 4 %-os bővülése következett be.

 

Az őszi felmérés során növekedett az exporttal nem rendelkező vállalkozások száma és aránya. Ugyancsak növekedett a mikro- és kisvállalkozások képviselete, együttesen 86,42 %-ról 93,16 %-ra. Ezekkel az arányváltozásokkal az adatlapot visszaküldő vállalkozások összetétele hasonlít a regisztrált kamarai vállalkozások összetételéhez. (A válaszadók számára és összetételére vonatkozó ábrákat a melléklet tartalmazza.)

 

Baranya megye konjunktúramutatója

 

Az októberi adatok szerint Baranya megye összetett konjunktúramutatójának 8 pontos javulása mindössze 1 ponttal marad el az országos mutató változásának mértékétől és 3 ponttal jobb a Dél-Dunántúl javulásánál. A kedvező változások ellenére a megyei mutató még mindig elmarad az országos és regionális átlagtól, és sajnos még mindig a negatív tartományban van.

A több mint 37 ponttal jobb országos mutató mellett az országos elemzés már arról szól, hogy fordulópont után van a magyar gazdaság, jelentős bizonytalanságok mellett. A megyei adatok alapján is fordulatról lehet beszélni. A változás iránya pozitív, a mértéke azonban még alacsony.

 

Az összesített konjunktúramutató -13,92 pontos értéke egyértelműen jelzi, hogy Baranya megye gazdaságát továbbra is válság jellemzi. Vannak már biztató jelek, javuló mutatók. Ez azonban felfogható egyfajta erőgyűjtésnek egy még mélyebb válság előtt.

 

Az összetett konjunktúramutató alakulását szemléltető idősor arról tanúskodik, hogy az előző, 2009-es válság idején a baranyai visszaesés kisebb volt az országosnál. A 2010-es és a 2011 tavaszi adatok szerint a kilábalás sem volt egyértelmű. Ebben az időszakban Baranya megye jelentős leszakadására került sor. A 2009-es válság idején az országos és a megyei mutató eltérése 10 pont alatt volt. A második, 2011 őszén kezdődő recesszió elején ez a különbség 40 pont fölé emelkedett. Miközben Baranya értékei megközelítették a -30 pontot, addig az országos mutató +10 és +20 pont között ingadozott. A baranyai adatok egy korábbinál mélyebb válságról, az országos adatok inkább egy átmeneti visszaesésről szólnak.

 

Az aggályainkat erősíti, hogy az összetett konjunktúramutató jelzéseit a két-három évvel később megjelenő hivatalos statisztikai adatok igazolják. A KSH általában májusban teszi közzé a két évvel korábbi területi GDP adatokat. A bruttó hazai termék előző évhez viszonyított változását és a megyei konjunktúramutató értékének összehasonlító ábrázolása ezt jól szemlélteti.

 

Az ábra szerint a két mutató mozgása nagyon hasonló. A konjunktúramutató szórása – mivel nem tényszerű adatokon, hanem érzéseken alapul – nagyobb. Jelzi viszont az ábra azt is, hogy 2010-ben és 2011-ben a megyei GDP a 2009-es évihez viszonyítva alig változott. A visszaesést az újabb válság kialakulásáig nem sikerült visszapótolni. Baranya megye ebben is egyedüli az országban.

 

A teljes elemzés a csatolt fájlban olvasható.