Üdvözöljük a

Változik az építési termékek műszaki követelményeinek és megfelelőségének az igazolása | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Változik az építési termékek műszaki követelményeinek és megfelelőségének az igazolása

Szerző: Weller János | 2013. június 18.

Július 1-én hatályát veszti az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet. Ezt követően már a 305/2011/EU rendeletben rögzített, az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeknek kell megfelelni, melyhez "Teljesítménynyilatkozat"-ot kell kibocsátani.

A hivatkozott EU-rendeletet 2011. március 9-én fogadta el az Európai Parlament és a Tanács, melynek szabályait július 1-től kell alkalmazni.

 

A rendelet szerint az értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy csak olyan építési terméket forgalmazzon, amely megfelel e rendelet követelményeinek, és amelyek biztosítják az építési termékek teljesítményét és az építményekre vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést. A kis- és középvállalkozások (kkv-k) anyagi terheinek könnyítése érdekében egyszerű­sített eljárási rend szerint történhet a „Teljesítménynyilatkozat”.

 

Az eljárással kapcsolatos részletes szabályokat a kapcsolódó EU-rendelet tartalmazza, melynek III. melléklete „Teljesítménynyilatkozat” minta, a IV. melléklete a termékkörökre és a műszaki értékelést végző szervekre vonatkozó követelményeket foglalja magában.

 

Csatolt állományok: