Változott a látványcsapatsport-támogatás adminisztrációja

Szerző: Martin Boglárka | 2013. május 31.

A 2013. május 9-én megjelent a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) kormányrendelet módosításáról szóló 134/2013 számú kormányrendelet, amely több lényeges, még a 2012/13-as időszak felhasználását, elszámolását is érintő változást tartalmaz. A módosítások szintén 2013. május 19-én lépnek hatályba. A főbb változások a jogcímek, aljogcímek közötti módosításokat, átcsoportosításokat, az elszámolást, valamint a közzétételi kötelezettséget érintő szabályokra vonatkoznak.

A támogatás rendszerét eddig is több jogszabály-módosítás érintette, és a folyamat még most sem zárult le. Egy újabb 2013. május 10-től, illetve egyes rendelkezések tekintetében 2013. május 19-től hatályos módosítás a támogatási igazolások kiállításának, felhasználásának, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének rendszerét érinti.

A változásokat mind a támogatott szervezeteknek, mind pedig a támogatóknak érdemes figyelemmel kísérniük, mivel azok – jóllehet főleg adminisztratív jellegűek – érdemben is érintik a támogatások igénybevételének lehetőségét. A következőkben néhány fontosabb látvány-csapatsportot érintő törvényi változásra szeretném felhívni a figyelmet..

 

Érdemes kiemelni, hogy a támogatott szervezet ezentúl a támogatási időszak során nem bármikor, hanem csak egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a sportfejlesztési programban meghatározott szakmai program, támogatási jogcímek közötti módosítását, illetve három alkalommal a jogcímeken belül az aljogcímek közötti módosítást.

Fontos változást jelent, hogy a szakmai ellenőrzés mostantól nemcsak a támogatási igazolás alapján nyújtott támogatás, hanem a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás felhasználására is kiterjed. Az ellenőrző szervezetnek ráadásul mostantól a korábbi 60 nap helyett 90 (részelszámolás esetén 45) napon belül kell az elszámolást megvizsgálnia, és döntenie az elszámolás (részelszámolás) elfogadásáról, részbeni elfogadásáról vagy elutasításáról.

 

Nem változott az a szabály, amely szerint a csapatsport támogatás igénybevételére jogosult szervezet a honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás összegét. Nagyon fontos változást jelent azonban, hogy a támogatási kérelem jóváhagyásának mostantól az is feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet eleget tegyen a fenti közzétételi kötelezettségnek, és ezt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja.

 

Továbbra is hatályos az a szabály, hogy a támogató a támogatás juttatása fejében a támogatott szervezet részéről semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis, és ilyen esetekben a társasági adó kedvezmény nem érvényesíthető. Ezzel szemben kiegészítő sportfejlesztési támogatás juttatása esetén a támogató a támogatott szervezet részéről ellenszolgáltatásra jogosult lehet, és az erre vonatkozó szerződés a támogató társasági adókedvezmény igénybevételére való jogosultságát sem érinti.

 

Amint látható, a változások elsősorban adminisztratív jellegűek. Mindazonáltal érdemes a változásokat figyelemmel kísérni, különös tekintettel arra az új rendelkezésre, amelynek értelmében a közzétételi kötelezettség elmulasztása a jövőben a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után.