Üdvözöljük a

Eco-Cortex Kft. | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Eco-Cortex Kft.

Szerző: Erdős-Pohli Krisztina | 2014. március 25.
Cimkék: pályázat

 

Az Eco - Cortex Kft–t 1998-ban alapítottuk Pécsett, és 16 év alatt a Dél-dunántúli –, a Közép magyarországi- és a Közép-dunántúli régiókban számos sikeres, nagy költségvetésű, komplex projekt kidolgozásához, eredményes pályázati forrásszerzéséhez járultunk hozzá, így saját sikerünknek is tekintjük pl. Pécs, Villány, Szigetvár, Dunaföldvár, Siklós, Mohács, Érd, Sárbogárd városok fejlesztési eredményeit.

 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kis-és középvállalkozásokat (KKV-kat) tájékoztassuk az aktuális pályázati lehetőségekről. A sikeres vállalkozásfejlesztés érdekében vállaljuk hitelkérelmek, vállalati stratégiák, üzleti tervek és pályázatok készítését is.

 

 Megbízóink gyakorta a projektek megvalósításában is igénylik részvételünket, így a közbeszerzési eljárások, a projektmenedzsment és az utókövetési feladatok ellátásán keresztül módunkban áll átfogni a projektciklus minden fázisát.

 

Pályázatokon kívül közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciókat, stratégiákat is készítünk városi önkormányzatok, térségi és egyéb társulások részére.

 

 A vidékfejlesztés kiemelten fontos tevékenysége a cégünknek. Mikro-térségeknek és vállalkozásoknak készített energiahatékonysági tanulmányok, foglalkoztatási modellek, HACS – programkészítés jelzik az e területen kifejtett tevékenységünket.

 

 Filozófiánknak megfelelően csak a gyakorlatban megvalósítható és fenntartható projektek előkészítésében és lebonyolításában veszünk részt.

 

A cég legfontosabb jellemzői és erősségei: a sokoldalúság, a rugalmasság, a komplexitás és a stratégiai rendszerszemlélet.

 

Tapasztalatok

 

GOP, ROP, KEOP, TÁMOP, TIOP, MVH, NFA, IPA

 

Referenciák

 

Stratégiai tervezés
Területfejlesztési, településfejlesztési koncepciók, programok

 • Pécs MJV városfejlesztési koncepciójának elkészítése és a felülvizsgált integrált városfejlesztési tervéhez szükséges partnerségi terv elkészítése
 • Pécs MJV fenntartható településfejlesztési koncepciójának megalkotásához szükséges megalapozó vizsgálat
 • Sárbogárd Város Önkormányzata részére Városmarketing stratégia
 • Sárbogárd Város Önkormányzata részére Foglalkoztatási Program készítése
 • Szigetvár Város Önkormányzata részére a Szigetvár Rákóczi Ferenc utcai volt cipőgyár épületére vonatkozóan ingatlanhasznosítási koncepció kidolgozása.
 • Sárbogárd Város Önkormányzata részére Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése
 • Pécs Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése.
 • Villány Város Önkormányzata részére Városmarketing stratégia
 • Villány Város Önkormányzata részére „A villányi kulturális élet infrastruktúrájának fejlesztése, közösségi tér és rendezvényközpont kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó Akcióterületi terv elkészítése.

Intézményfejlesztés

 • Pécs Mj. V. szakképzési helyzetének elemzése
 • A Paksi Kistérség Oktatási Rendszerének Fejlesztési Programja
 • Pécs Mj. V. középfokú oktatási intézményrendszerének vizsgálata
 • A Szigetvári Kistérség oktatási intézményrendszerének átvilágítása
 • Siklós – Máriagyűd Szociális otthon felújításához megvalósíthatósági tanulmány
 • Pécs Megyei Jogú Város Szociálpolitikai Stratégiája
 • Pécs Megyei Jogú Város Világörökségi terület fejlesztéséhez, a Cella Septichora üzemeltetéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány

 

KKV-k: vállalkozásfejlesztés – forrásszerzés - pályázatírás

 • Lakics Kft részére DDOP-1.1.1/D-14 „Telephelyfejlesztés a területi kohézióért” c. pályázat elkészítése
 • Bajai Véndió Vendéglátó Kft. részére (NFA-2014-KKV „Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása”
 • Pannon-Biomassza Kft részére Fa biomassza magyarországi piacának felméréshez kapcsolódó tanulmány elkészítése
 •  „KEOP -4.2.0/A kódjelű, „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” c. pályázat elkészítése Polgár Pince Kft számára
 • GOP-2009-2.1.4./H" Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés"” – Power-Energy Kft.
 • Vállalkozások technológiai, innovációs, infrastruktúra és komplex fejlesztési pályázatai (GOP "Mikrovállalkozások fejlesztése”; DDOP „Telephelyfejlesztés”, „Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztéséhez”; NKTH „Kis- és középvállalkozások innovációs fejlesztéseinek támogatása”, EKD)Városfejlesztés

 • Városrehabilitációs pályázatok (Érd, Szigetvár, Villány, Sárbogárd) (DDOP, KMOP, KDOP)
 • „A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések” (Szigetvár, Siklós városok) (DDOP)

Vidékfejlesztés

 • „Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természet-károsító hatásának mérséklése” (KEOP- Mecseki Erdészeti Zrt.)
 • Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. részére „A tanyavilág gazdasági és foglalkoztatási reaktiválásának lehetőségei a Homokhátságban” című tanulmány elkészítése.
 • Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. részére „Megújuló energiára alapozott komplex kistérségi energetikai modell” című tanulmány elkészítése.
 • „Mezőgazdasági utak fejlesztése” (Dunaföldvár) (MVH)

 

Turizmusfejlesztés

 • „Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása”: Siklós –Mohács turisztikai tengely (DDOP)
 • A siklósi vár két szárnyának műemléki helyreállítása (EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok)

 

Egyéb kiemelt pályázatok

 • Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében „Emberek közötti együttműködés” c pályázat Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata részére
 • Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében „Határon átnyúló kulturális útvonalak” c. pályázat elkészítése a Baja Marketing Kft-nek
 • DAOP-4.1.3/A,B-11 kódjelű ”Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázat elkészítése Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata részére
 • „Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium energetikai fejlesztése” című, KEOP-2011-4.9.0 kódjelű pályázat elkészítése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére

 

Projekt menedzsment

 • Villány Város Önkormányzata - Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési program keretében benyújtott „Hungarian- Croatian Wine Stories”c. pályázatához projektmenedzsment feladatok minőségbiztosítása
 • Villány Város Önkormányzata - Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési program keretében benyújtott „Hungarian- Croatian Wine Stories”c. pályázatához külső projektmenedzsment feladatok ellátása
 • KDOP-4.1.1/E-11 „Helyi térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” – Sárbogárd Város Önkormányzata
 • DDOP-2009-3.1.2/A „Német nemzetiségi közoktatás komplex fejlesztése a Koch Valéria Iskolaközpontban – Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
 • Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében „Kétoldalú társadalmi kapcsolatok erősítése Bácsbokod és Nemesmilitics települések lakossága körében” – Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata részére
 • DDOP-2008-4.1.1.D „A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása” - Siklós Város Önkormányzatának
 • EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében, annak 3. kiemelt területe: Az európai örökség megőrzése Siklós Város Önkormányzata számára
 • KMOP—2007-5.2.1/B „Funkcióbővítő rehabilitáció” – Integrált településfejlesztés Pest megyében - Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • DDOP-2007/2.1.1-A.B. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Siklós Város Önkormányzata, Mohács Város Önkormányzata számára
 • „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa Program” Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont és a Nagy Kiállítótér – Múzeum utca projektjeihez kapcsolódó menedzsmentszolgáltatások ellátása
 • EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében „Megújuló vár a Tenkes alján” – Siklós Város Önkormányzata részére


Közbeszerzési  és beszerzési tanácsadás

 • Janus Pannonius Múzeum megbízásából ajánlattétel elkészítése PRAG beszerzési eljárásra „Restoration of the Brantner-Koncz collection under the IPA cross-border co-operation programme” tárgyában
 • Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. részére a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló Cross-Border Bike Project kapcsán PRAG beszerzés bonyolítása
 • Sárbogárd Város Önkormányzata részére - szociális étkeztetési feladatok ellátása tárgyában
 • Koch Valéria Iskolaközpont – közétkeztetés
 • Sárbogárd Város Önkormányzata részére Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – kivitelező kiválasztása
 • Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság részére a Mohácsi Történelmi Emlékhely fogadóépület, kilátó és kiállító kupola kivitelezési munkáira
 • Szigetvár Város Önkormányzata számára „Folyószámla-vezetés és folyószámla hitel; forgóeszköz-hitel; MFB Panel-plusz program önerejéhez hitel; és fejlesztési célú hitel biztosítása”
 • Szigetvár Város Önkormányzata részére – Távhő szolgáltató kiválasztása
 • Pécs MJV Önkormányzatának „Térinformatikai alapú, légszennyezettségi modellező rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen” című pályázatához kapcsolódóan - kivitelező kiválasztása
 • Szigetvár Város Önkormányzata részére a Polgármesteri Hivatalutólagos komplex akadálymentesítése – építési kivitelező kiválasztása