A PBKIK kitüntetési rendje

Szerző: PBKIK | 2007. május 9.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

 

Kitüntetési Rendje

 

A PBKIK, mint Baranya megye gazdasági önkormányzata nevében a kamara elnöksége a gazdaság, illetve szakterületeinek fejlődését szolgáló kiemelkedő teljesítmény, valamint az egyes gazdálkodó szervezetek keretében elért eredmények elismerésére az alábbi kitüntető díjakat alapítja. A kitüntető díjak javaslat tételre alapulhatnak, a díjazottakra vonatkozó javaslatot az arra jogosultak minden év október 31-ig tehetik meg.

I. fejezet

 

I Baranya Gazdaságáért Díj, a PBKIK legmagasabb kitüntetése

A kamara "Baranya Gazdaságáért Díj" kitüntetést adományozhat évente annak a természetes személynek, aki egy-egy gazdálkodó szervezet, vagy szakma érdekeit meghaladó, a megye gazdaságának egészét szolgáló kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A kitüntetett munkája nyomán értékelhetően javult a megye gazdasági teljesítőképessége, a gazdaság számára fontos fejlesztési program valósult meg, vagy a gazdaság működési feltételeiben következett be jelentős javulás a megelőző évben. Ugyancsak kitüntetethető az a természetes személy, aki több éves munkássága, egyenletes teljesítménye alapján jelentősen hozzájárult a megyei gazdaság fejlődéséhez.

 

A kitüntetett személyre javaslatot tehet:

a) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

b) a kamara tisztségviselője

c) a kamarai küldött

d) a címzetes kamarai tanácsos

e) Baranya megyei érdekvédelmi szervezetek

 

A kitüntetést a kamara elnöksége ítéli oda.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú viasz díszpecséttel ellátott oklevele, valamint

b) értékes tárgyjutalom.

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

II Az év üzletembere Díj

A kamara "Az év üzletembere Díjat" adományozhatja annak a természetes személynek, aki egyes gazdasági szervezetek piacképességét, eredményes gazdálkodását jelentősen javító teljesítményt nyújtott a megelőző évben.

 évente egy díjazott részesülhet a kitüntető címben.

 

A kitüntetett személyre javaslatot tehet:

a) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

b) a kamara tisztségviselője

c) a kamarai küldött

d) a címzetes kamarai tanácsos

e) Baranya megyei érdekvédelmi szervezetek

 

A kitüntetést a kamara elnöksége ítéli oda.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú viasz díszpecséttel ellátott oklevele, valamint

b) kamarai logoval díszített arany pecsétgyűrű.

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

III életmű Díj

A kamara "életmű Díjat" adományozhat annak a természetes személynek, aki munkásságával maradandót, példaértékűt alkotott a gazdaság területén.

Évente két díjazott részesülhet a kitüntető címben.

 

A kitüntetett személyre javaslatot tehet:

a) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

b) a kamara tisztségviselője

c) a kamarai küldött

d) a címzetes kamarai tanácsos

e) Baranya megyei érdekvédelmi szervezetek

 

A kitüntetést a kamara elnöksége ítéli oda.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú viasz díszpecséttel ellátott oklevele,

b) tárgyjutalom

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

IV Az év Fiatal üzletembere Díj

A kamara "Az év Fiatal üzletembere Díjat" adományozhatja annak a természetes személynek, aki

 

a) 35 évnél nem idősebb

b) vállalkozás legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkezik

c) vállalkozása kiemelkedő szakmai eredmény(eke)t tud felmutatni a korábbi évben

d) üzletileg eredményes, de legalább ígéretes

e) példaértékű a fiatal vállalkozók előtt

 

előnyt jelent:

a) üzleti / gazdasági / termék innováció jelenléte,

b) munkahelyteremtés közvetlen és közvetett hatásának nagysága

c) régiós üzleti hatás: tevékenysége olyan publicitást kap, mely hozzájárul a régió gazdaságáról kialakított véleményről.

 

évente egy díjazott részesülhet a kitüntető címben.

 

A kitüntetett személyre javaslatot tehet:

a) a kamara bármelyik, az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

b) a kamara tisztségviselője

c) a kamarai küldött

d) a címzetes kamarai tanácsos

e) Baranya megyei érdekvédelmi szervezetek

 

A kitüntetést a kamara elnöksége ítéli oda.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú viasz díszpecséttel ellátott oklevele, valamint

b) tárgyjutalom

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

II. fejezet

 

 

I. Baranya Megyei Innovációs Díj

 

A kamara ezzel az elismeréssel kívánja honorálni azt a kiemelkedő eredménnyel járó fejlesztő munkát, amely

a) termékfejlesztést

b) technológiai fejlesztést

c) technológia transzfert

d) informatikai rendszerfejlesztést

e) szolgáltatásfejlesztést

f) szervezetfejlesztést

g) high-tech termelő beruházást valósított meg az elmúlt 2 év során, és

h) a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagja

 

Minden évben egy alkalommal, évente három díjazott részesülhet a kitüntetésben.

 

A kitüntetett egyéni vagy társas vállalkozásra javaslatot tehet:

a) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

b) a kamara tisztségviselője

c) a kamarai küldött

d) a címzetes kamarai tanácsos

 

A javaslat benyújtására az Innovációs Bizottság javaslattevő üléséig van lehetőség.

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) egyoldalas összefoglaló a következők feltüntetésével:

b) az innováció tárgya, szakterület, a pályázó neve, címe, (faxa, telefonszáma, e-mail-je),

c) az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve, címe,

d) tömör témaleírás, eredmények, referenciák felsorolása.

 

A fejlesztés részletesebb bemutatása (a fejlesztés leírása, illetve a vállalkozás,/vállalkozó bemutatása: termelési adatok, üzleti eredmény, export eredmény, kooperációs együttműködésben részvételi arány, design, munkaerő kiváltás, informatikai alkalmazások, alkalmazott iparjogvédelmi oltalmi formák, stb.) Egyéni cég vagy egyéni vállalkozó esetén a pályázó szakmai önéletrajza.

 

A díjat az Innovációs Bizottság javaslata alapján az Elnökség ítéli oda

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele, valamint

b) a kamara ezüst plakettje

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

II.Baranya Megyei Export Díj

 

A kamara ezzel az elismeréssel kívánja honorálni a tagvállalkozás vagy természetes személy tevékenységét, amely

a) az előző évhez viszonyítva kiemelkedő exportnövekedést jelentett a cég tevékenységében,

b) hozzájárult a megyei export dinamikus növekedéséhez,

c) a meglévő piacok bővítéséhez.

d) szakmai tevékenysége nyomán nőtt a megye exportképessége

 

évente egy szervezet vagy természetes személy díjazott részesülhet a kitüntető címben.

 

A kitüntetett vállalkozásra, természetes személyre javaslatot tehet:

a)a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

b)a kamara tisztségviselője

c)a kamarai küldött

d)a címzetes kamarai tanácsos

e)&szakmai érdekképviseletei szervezet

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt vállalkozás export eredményeinek ismertetése, (termék, reláció, naturális és érték idősorok, piaci aktivitás stb.)

b) a javasolt személy, tudományos vagy szakmai aktivitása, amely révén a megyei exportpotenciál javult. Szakmai önéletrajz.

 

A díjat a nemzetközi kapcsolatok bizottsága ítéli oda. Döntéséről és annak indokairól a javaslattevőket írásban tájékoztatja.

 

A kamara elnökségének a bizottság előterjesztése nyomán egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a)a kamara A3 formátumú oklevele, valamint

b)a kamara ezüst plakettje

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

III. Baranya Megyei Szakképzési Díj

 

A kamara "Baranya Megyei Szakképzési Díjat" adományozhat annak a természetes személynek (vagy) és szervezetnek, aki vagy amely tevékenységének következtében

a) a megyei szakképzés működési keretfeltételei javultak,

b) az szakoktatás iránya és színvonala megfelelt a piac igényeinek,

c) teret nyert a duális képzési rendszer

d) egyes szakmák oktatási színvonala jelentősen javult,

e) a tanulók magas szintű gyakorlati oktatásban részesültek,

 

évente egy szervezet és két természetes személy díjazott részesülhet a kitüntető címben.

 

A kitüntetett természetes személyre vagy szervezetre javaslatot tehet:

a) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

b) a kamara tisztségviselője

c) a kamarai küldött

d) a címzetes kamarai tanácsos

 

A javaslat benyújtására a Szakképzési Bizottság döntéshozó üléséig van lehetőség.

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy vagy szervezet munkásságának, eredményeinek ismertetése

b) a szakképzési bizottság értékelése, javaslata

c) természetes személy esetében szakmai önéletrajz

 

A díjat a Szakképzési Bizottság ítéli oda. Döntéséről és annak indokairól a javaslattevőket írásban tájékoztatja.

 

A kamara elnökségének a bizottság előterjesztése nyomán egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a)a kamara A3 formátumú oklevele, valamint

b)a kamara ezüst plakettje

 

A kitüntetést a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

IV. Baranya Megyei Környezetvédelmi Díj

 

A kamara ezzel az elismeréssel kívánja honorálni a gazdasági szervezet, vagy természetes személy kiemelkedő környezetvédelmi teljesítményét, amely

a) az előző évhez viszonyítva kiemelkedő környezetvédelmi tevékenységet folytatott

b) hozzájárult a megye környezetvédelmi helyzetének javításához,

c) új környezetbarát technológiák kifejlesztéséhez, bevezetéséhez,

d) egyéni vagy társas vállalkozás esetén a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

 

Minden évben egy alkalommal, évente három díjazott részesülhet a kitüntetésben.

 

A kitüntetett természetes személyre vagy szervezetre javaslatot tehet:

a) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

b) a kamara tisztségviselője

c) a kamarai küldött

d) a címzetes kamarai tanácsos

 

A javaslat benyújtására az Innovációs Bizottság javaslattevő üléséig van lehetőség.

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) egyoldalas összefoglaló a következők feltüntetésével:

b) a környezetvédelmi aktivitás leírása, szakterület, a pályázó neve, címe, (faxa, telefonszáma, e-mail-je),

c) tömör témaleírás, eredmények, referenciák felsorolása.

d) természetes személy esetében szakmai önéletrajz

 

A díjat az Innovációs Bizottság javaslata alapján az Elnökség ítéli oda.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele, valamint

b) a kamara bronz plakettje

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

V. Baranya Megyei Idegenforgalmi Díj

 

A kamara "Idegenforgalmi Díjat" adományozhat annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely tevékenységének következtében

a) Baranya megye idegenforgalma fejlődött,

b) új, versenyképes idegenforgalmi fejlesztések valósultak meg,

c) új, vonzó idegenforgalmi kínálat teremtődött

d) fejlődött a borturizmus

 

A kitüntetett természetes személyre vagy szervezetre javaslatot tehet:

a) kamarai tagvállalkozások

b) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

c) a kamara tisztségviselője

d) a kamarai küldött

e) a címzetes kamarai tanácsos

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy vagy szervezet munkásságának, teljesítményének ismertetése

b) a kamara kereskedelemfejlesztési bizottságának értékelése, javaslata

c) a döntésről és annak indokairól a bizottságot írásban tájékoztatni kell

 

évente egy alkalommal három díjazott részesülhet a kitüntetésben.

 

A díjat a kamara elnöksége ítéli oda.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele, valamint

b) a kamara bronz plakettje

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra

 

 

VI. Kiváló Kamarai Munkáért Díj

 

A kamara a "Kiváló Kamarai Munkáért Díjat" adományozhatja a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő testületi szervezeti egységében tevékenykedő természetes személynek, akinek munkája nyomán az adott szervezeti egység, vagy a kamara egészének eredményessége, hatékonysága javult.

 

A kitüntetett személyre javaslatot tehet:

a) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

b) a kamara tisztségviselője

c) a kamarai küldött

d) a címzetes kamarai tanácsos

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a kitüntetésre javasolt személy munkájának, eredményeinek ismertetése

b) az érintett szervezeti egység, tisztségviselő ajánlása.

 

A díjat a kamara elnöksége ítéli oda.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele, valamint

b) a kamara ezüst plakettje

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

VII. A Címzetes kamarai tanácsos

 

Az elnökség címzetes kamarai tanácsosi elismerő címet adományozhat azoknak a személyeknek, akik munkájukkal, szakértelmükkel jelentősen segítették és segítik a kamarát, feladatainak elvégzésében, és a kamarával nem állnak munkaviszonyban.

 

A kitüntetett személyre javaslatot tehet:

a) a kamara tisztségviselője

b) a kamara tagozata

c) a kamara állandó szakbizottsága

d) a kamara városi elnöksége

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a kitüntetésre javasolt személy munkájának, eredményeinek ismertetése

b) kamarai tisztségviselő ajánlása.

 

A címet a kamara elnöksége ítéli oda. A cím esetleges visszavonásáról szintén az elnökség dönt.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú viasz díszpecséttel ellátott oklevele,

b) a Címzetes kamarai tanácsosi címet a kitüntetett használhatja mind szakmai, mind társadalmi életében és személyes dokumentumain.

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra

 

 

VIII. Kamarai tanácsos

 

A kamara Kamarai tanácsos címet adományozhat a kamarai hivatal azon munkatársának, aki munkájával, magas szintű szakértelmével hosszú időn keresztül segítette a kamara céljainak megvalósulását, szakértő tevékenységével elismerést szerzett a kamarának. Kamarai tanácsosi cím csak a kamara hivatalában alkalmazásban álló munkatárs részére adományozható, a munkaviszony megszűnése a cím automatikus visszavonásával jár.

 

A kitüntetett személyre javaslatot tehet:

a) a kamarai titkár.

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a kitüntetésre javasolt személy munkájának, eredményeinek ismertetése

b) kamarai tisztségviselő ajánlása.

 

A címet a kamara elnöksége ítéli oda. A cím esetleges visszavonásáról szintén az elnökség dönt.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú viasz díszpecséttel ellátott oklevele,

b) a Kamarai tanácsosi címet a kitüntetett használhatja mind szakmai, mind társadalmi életében és személyes dokumentumain

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra

 

 

IX. Kiváló Kamarai Dolgozó (Dr. Záray Károly Díj)

 

A kamara Kiváló Kamarai Dolgozó címet adományozhat a kamarai hivatal azon munkatársának, aki folyamatos magas szintű munkájával a korábbi évben kiemelkedően segítette a kamara céljainak megvalósulását, elismerést szerzett a kamarának. Kiváló Kamarai dolgozó cím csak a kamara hivatalában alkalmazásban álló munkatárs részére adományozható.

 

A kitüntetett személyre javaslatot tehet:

a) a kamara bármelyik, az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége;

b) a kamara elnöke;

c) a kamarai titkár.

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a kitüntetésre javasolt személy munkájának, eredményeinek ismertetése

b) kamarai tisztségviselő ajánlása.

 

A címet a kamara elnöksége ítéli oda. A cím esetleges visszavonásáról ugyancsak az elnökség dönt.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú viasz díszpecséttel ellátott oklevele,

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra

 

 

III. fejezet

 

 

I. Az év Kereskedője Díj

 

A kamara ezzel az elismeréssel kívánja honorálni azt a kiemelkedő eredménnyel járó kereskedői tevékenységet, amely

a) az adott kereskedői körben az éves tevékenység alapján elismerést váltott ki

b) magas szakmai felkészültségről és dinamikus fejlődési készségről tesz tanúbizonyságot

c) bővülő vásárlói köre fogyasztói elégedettséggel párosul

 

A kitüntetett természetes személyre vagy szervezetre javaslatot tehet:

a) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

b) a kamara tisztségviselője

c) a kamarai küldött

d) a címzetes kamarai tanácsos

e) szakmai érdekképviseleti szervezet.

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) rövid összefoglaló a javasolt cégről: alapadatok, kereskedelmi tevékenység (üzletkörök)

b) szakmai önéletrajz csatolása, eddigi szakmai elismerések

c) fogyasztói és bizottsági próbavásárlás eredménye

 

A díjat a kereskedelmi tagozat elnöksége ítéli oda. A tagozat előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele, valamint

b) a kamara bronz plakettje

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

II. Az év Kézművese Díj

 

A kamara

a) tradicionális kézműves szakmák elismert művelőjének, a hagyományok őrzőinek,

b) a szakmai kultúra fejlesztőjének,

c) piacképesen, eredményesen gazdálkodó kisvállalkozásnak "Az év Kézművese Díjat" adományozhatja.

 

A kitüntetett gazdasági szervezetre javaslatot tehet:

a) a kézműves tagozat tagjai

b) a kamara tisztségviselője

c) a kamara állandó szakbizottsága

d) a kamara városi elnöksége

e) a tagozati elnökség döntéséről és annak indokairól írásban tájékoztatja a javaslattevőket.

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy munkásságának ismertetése

 

A díjat a kézműves tagozat elnöksége ítéli oda. A tagozat előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele, valamint

b) a kamara bronz plakettje

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

IV. fejezet

 

 

I. Angster József Díj (Pécs Gazdaságáért Díj)

 

A kamara Angster József Díj kitüntetést adományozhat évente annak a természetes személynek, aki egy-egy gazdálkodó szervezet, vagy szakma érdekeit meghaladó, Pécs gazdaságának egészét szolgáló kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A kitüntetett munkája nyomán értékelhetően javult a város gazdasági teljesítőképessége, a gazdaság számára fontos fejlesztési program valósult meg, vagy a gazdaság működési feltételeiben következett be jelentős javulás a megelőző évben. Ugyancsak kitüntetethető az a természetes személy, aki több éves munkássága, egyenletes teljesítménye alapján jelentősen hozzájárult a város gazdaság fejlődéséhez.

 

A kitüntetett személyre javaslatot tehet:

a) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

b) a kamara tisztségviselője

c) a kamarai küldött

d) a címzetes kamarai tanácsos

e) Baranya megyei érdekvédelmi szervezetek

 

A kitüntetést a kamara elnöksége ítéli oda.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú viasz díszpecséttel ellátott oklevele, valamint

b) a kamara ezüst plakettje

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

II. Dr. Fáy Mihály Díj (Mohács Gazdaságáért Díj)

 

A kamara Mohács város gazdasági fejlődését elősegítő munkásság elismerésére "Mohács Gazdaságáért Díjat" adományozhat. A díjat, az egyes gazdasági szervezetek érdekén túlmutató, a város gazdaságának egészét szolgáló tevékenység elismerésére alapítja a kamara.

 

A kitüntetett természetes személyre javaslatot tehet:

a) a mohácsi székhellyel vagy telephellyel rendelkező kamarai tagvállalkozások

b) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy munkásságának ismertetése

 

A díjat a kamara Mohácsi városi elnöksége ítéli oda. A városi elnökség előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele, valamint

b) a kamara bronz plakettje

 

A kitüntetést a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

III. Szakképzési Díj - Mohács

 

A kamara "Szakképzési Díjat" adományozhat annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely tevékenységének következtében

a) a város-városkörnyéki szakképzés működési keretfeltételei javultak,

b) az szakoktatás iránya és színvonala megfelelt a piac igényeinek,

c) teret nyert a duális képzési rendszer

d) egyes szakmák oktatási színvonala jelentősen javult,

e) a tanulók magas szintű gyakorlati oktatásban részesültek,

 

A kitüntetett természetes személyre vagy szervezetre javaslatot tehet

a) a Mohács és környéki székhellyel vagy telephellyel rendelkező kamarai tagvállalkozások

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy vagy szervezet munkásságának, teljesítményének ismertetése

b) a szakképzési bizottság szakmai értékelése, javaslata

c) a döntésről és annak indokairól a bizottságot írásban tájékoztatni kell

 

A díjat a kamara Mohács városi elnöksége ítéli oda. A városi elnökség előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra

 

 

IV. Idegenforgalmi Díj - Mohács

 

A kamara "Idegenforgalmi Díjat" adományozhat annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely tevékenységének következtében

a) a város-városkörnyéki idegenforgalom fejlődött,

b) új, versenyképes idegenforgalmi fejlesztések valósultak meg,

c) új, vonzó idegenforgalmi kínálat teremtődött

d) fejlődött a borturizmus

 

A kitüntetett természetes személyre vagy szervezetre javaslatot tehet:

a) a mohácsi és környéki székhellyel vagy telephellyel rendelkező kamarai tagvállalkozások

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy vagy szervezet munkásságának, teljesítményének ismertetése

b) a kamara kereskedelemfejlesztési bizottságának értékelése, javaslata

c) a döntésről és annak indokairól a bizottságot írásban tájékoztatni kell

 

A díjat a kamara Mohács városi elnöksége ítéli oda. A városi elnökség előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra

 

 

V. Szigetvár Gazdaságáért Díj

 

A kamara Szigetvár város gazdasági fejlődését elősegítő munkásság elismerésére "Szigetvár Gazdaságáért Díjat" adományozhat. A díjat, az egyes gazdasági szervezetek érdekén túlmutató, a város gazdaságának egészét szolgáló tevékenység elismerésére alapítja a kamara.

 

A kitüntetett természetes személyre javaslatot tehet:

a) a szigetvári székhellyel vagy telephellyel rendelkező kamarai tagvállalkozások

b) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy munkásságának ismertetése

 

A díjat a kamara Szigetvári városi elnöksége ítéli oda. A városi elnökség előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele, valamint

b) a kamara bronz plakettje

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

VI. Szakképzési Díj - Szigetvár

 

A kamara "Szakképzési Díjat" adományozhat annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely tevékenységének következtében

a) a város-városkörnyéki szakképzés működési keretfeltételei javultak,

b) az szakoktatás iránya és színvonala megfelelt a piac igényeinek,

c) teret nyert a duális képzési rendszer

d) egyes szakmák oktatási színvonala jelentősen javult,

e) a tanulók magas szintű gyakorlati oktatásban részesültek,

 

A kitüntetett természetes személyre vagy szervezetre javaslatot tehet:

a) a szigetvári és környéki székhellyel vagy telephellyel rendelkező kamarai tagvállalkozások

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy vagy szervezet munkásságának, teljesítményének ismertetése

b) a szakképzési bizottság szakmai értékelése, javaslata

c) a döntésről és annak indokairól a bizottságot írásban tájékoztatni kell

 

A díjat a kamara Szigetvári városi elnöksége ítéli oda. A városi elnökség előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra

 

 

VII. Idegenforgalmi Díj - Szigetvár

 

A kamara "Idegenforgalmi Díjat" adományozhat annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely tevékenységének következtében

a) a város-városkörnyéki idegenforgalom fejlődött,

b) új, versenyképes idegenforgalmi fejlesztések valósultak meg,

c) új, vonzó idegenforgalmi kínálat teremtődött

 

A kitüntetett természetes személyre vagy szervezetre javaslatot tehet:

a) a szigetvári és környéki székhellyel vagy telephellyel rendelkező kamarai tagvállalkozások

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy vagy szervezet munkásságának, teljesítményének ismertetése

b) a kamara kereskedelemfejlesztési bizottságának értékelése, javaslata

c) a döntésről és annak indokairól a bizottságot írásban tájékoztatni kell

 

A díjat a kamara Szigetvári városi elnöksége ítéli oda. A városi elnökség előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra

 

 

VIII. Jánosi Engel Adolf Díj (Komló Gazdaságáért Díj)

 

A kamara Komló város gazdasági fejlődését elősegítő munkásság elismerésére "Jánosi Engel Adolf  Díjat" adományozhat. A díjat, az egyes gazdasági szervezetek érdekén túlmutató, a város gazdaságának egészét szolgáló tevékenység elismerésére alapítja a kamara.

 

A kitüntetett természetes személyre javaslatot tehet:

a) a komlói székhellyel vagy telephellyel rendelkező kamarai tagvállalkozások

b) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy munkásságának ismertetése

 

A díjat a kamara komlói városi elnöksége ítéli oda. A városi elnökség előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele, valamint

b) a kamara bronz plakettje

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

IX. Szakképzési Díj - Komló

 

A kamara "Szakképzési Díjat" adományozhat annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely tevékenységének következtében

a) a város-városkörnyéki szakképzés működési keretfeltételei javultak,

b) az szakoktatás iránya és színvonala megfelelt a piac igényeinek,

c) teret nyert a duális képzési rendszer

d) egyes szakmák oktatási színvonala jelentősen javult,

e) a tanulók magas szintű gyakorlati oktatásban részesültek,

 

A kitüntetett természetes személyre vagy szervezetre javaslatot tehet:

a) a Komló és környéki székhellyel vagy telephellyel rendelkező kamarai tagvállalkozások

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy vagy szervezet munkásságának, teljesítményének ismertetése

b) a szakképzési bizottság szakmai értékelése, javaslata

c) a döntésről és annak indokairól a bizottságot írásban tájékoztatni kell

 

A díjat a kamara Komló városi elnöksége ítéli oda. A városi elnökség előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra

 

 

X. Idegenforgalmi Díj Komló

 

A kamara "Idegenforgalmi Díjat" adományozhat annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely tevékenységének következtében

a) a város-városkörnyéki idegenforgalom fejlődött,

b) új, versenyképes idegenforgalmi fejlesztések valósultak meg,

c) új, vonzó idegenforgalmi kínálat teremtődött

d) fejlődött a borturizmus

 

A kitüntetett természetes személyre vagy szervezetre javaslatot tehet:

a) a komlói és környéki székhellyel vagy telephellyel rendelkező kamarai tagvállalkozások

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy vagy szervezet munkásságának, teljesítményének ismertetése

b) a kamara kereskedelemfejlesztési bizottságának értékelése, javaslata

c) a döntésről és annak indokairól a bizottságot írásban tájékoztatni kell

 

A díjat a kamara Komló városi elnöksége ítéli oda. A városi elnökség előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra

 

 

XI. Than Károly Díj (Siklós és Térsége Gazdaságáért Díj)

 

A kamara Siklós és térsége gazdasági fejlődését elősegítő munkásság elismerésére "Than Károly" adományozhat. A díjat, az egyes gazdasági szervezetek érdekén túlmutató, a város gazdaságának egészét szolgáló tevékenység elismerésére alapítja a kamara.

 

A kitüntetett természetes személyre javaslatot tehet:

a) a Siklós és térsége székhellyel vagy telephellyel rendelkező kamarai tagvállalkozások

b) a kamara bármelyik az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egysége

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy munkásságának ismertetése

 

A díjat a kamara Siklós városi elnöksége ítéli oda. A városi elnökség előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele, valamint

b) a kamara bronz plakettje

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra.

 

 

XII. Szakképzési Díj - Siklós

 

A kamara "Szakképzési Díjat" adományozhat annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely tevékenységének következtében

a) a város-városkörnyéki szakképzés működési keretfeltételei javultak,

b) az szakoktatás iránya és színvonala megfelelt a piac igényeinek,

c) teret nyert a duális képzési rendszer

d) egyes szakmák oktatási színvonala jelentősen javult,

e) a tanulók magas szintű gyakorlati oktatásban részesültek,

 

A kitüntetett természetes személyre vagy szervezetre javaslatot tehet:

a) a Siklós és térségi székhellyel vagy telephellyel rendelkező kamarai tagvállalkozások

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy vagy szervezet munkásságának, teljesítményének ismertetése

b) a szakképzési bizottság szakmai értékelése, javaslata

c) a döntésről és annak indokairól a bizottságot írásban tájékoztatni kell

 

A díjat a kamara Siklós városi elnöksége ítéli oda. A városi elnökség előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra

 

 

XIII. Idegenforgalmi Díj - Siklós

 

A kamara "Idegenforgalmi Díjat" adományozhat annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely tevékenységének következtében

a) a város-városkörnyéki idegenforgalom fejlődött,

b) új, versenyképes idegenforgalmi fejlesztések valósultak meg,

c) új, vonzó idegenforgalmi kínálat teremtődött

d) fejlődött a borturizmus

 

A kitüntetett természetes személyre vagy szervezetre javaslatot tehet:

a) a siklósi és környéki székhellyel vagy telephellyel rendelkező kamarai tagvállalkozások

 

A benyújtandó javaslat tartalmi elemei:

a) a javasolt személy vagy szervezet munkásságának, teljesítményének ismertetése

b) a kamara kereskedelemfejlesztési bizottságának értékelése, javaslata

c) a döntésről és annak indokairól a bizottságot írásban tájékoztatni kell

 

A díjat a kamara Siklós városi elnöksége ítéli oda. A városi elnökség előterjesztése nyomán a kamara elnökségének egyetértési joga van.

 

A kitüntetés:

a) a kamara A3 formátumú oklevele

 

A kitüntetés a kamara évi első küldöttgyűlésén kerül átadásra

 

 

 

Pécs, 2014. december 12.

 

 

 

Dr. Kéri István sk.

elnök