Indoklás - Kiváló Kamarai Munkáért Díj

2013. február 26.

Kiváló Kamarai Munkáért Díjban részesül Králik Ivánné.

Králik Ivánné közel 20 évig volt a kamara munkatársa, ez idő alatt számos munkakörben bizonyította rátermettségét. Energikussága, empátiája révén a kamara jelentős sikereket ért el. Címzetes kamarai tanácsosként is számíthatnak tudására, tapasztalataira és kapcsolatrendszerére. Králik Ivánné aktív szerepet a vállal kamarai testületi munkában is.

 

Kiváló Kamarai Munkáért Díjban részesül dr. Kállai Sándor.

Dr. Kállai Sándor a Rokána Kft. résztulajdonosa, a cég tanácsadója régóta részt vállal a kamarai munkában. Kilenc éve az ipari tagozat elnöke, két cikluson keresztül tagja volt a Kisvállalkozói Bizottságnak is. Munkájával elhivatottan segítette a testületek munkáját.