Üdvözöljük a

Job Developer Projekt- együtt a fiatalkori munkanélküliség ellen | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Job Developer Projekt- együtt a fiatalkori munkanélküliség ellen

Szerző: Nagy Eszter | 2016. április 4.

1. A projekt

 

A „Job Developer“ projekt célja szerint hozzájárul a munkanélküliség, különösen a fiatalkori munkanélküliség csökkentéséhez foglalkoztatási lehetőségek kiépítésével. A helyi munkaerőpiac követelményeit egyeztetik össze a fiatal munkakeresők erősségeivel és készségeivel. Ezen túlmenően trend- és piackutatások alapján jövőbeni foglalkoztatási területeket is feltárnak, valamint a potenciális vállalkozók vállalkozói gondolkodását és készségeit erősítik.

 

Az ún. “Job Developer” többek között kamara, képző intézmény, humán szolgáltató, és karrieriroda munkatársa is lehet, aki a projekt során egy képzést követően a “tehetségdiagnózis” alkalmazásával azonosítják a fiatal (18+) munkakeresők erősségeit és készségeit, majd a helyi munkaerőpiac elvárásai és az ún. “foglalkoztatási radar” segítéségével feltárt jövőbeni foglalkoztatási területek alapján szakmai fejlesztési tervet dolgoznak ki. Az experthearing során a fiatalok a képzett “Job Developerek” mellett a helyi vállalkozások, kamarák munkatársaitól kapnak konkrét javaslatokat munkára, képzésre, továbbképzésre, és/vagy támogatást az önálló vállalkozás beindításához.

 

A projekt vezérgondolata, hogy a résztvevők “önmagukat is projektként kezelik”, megismerik erősségeiket, felismerik a munkaerőpiac lehetőségeit és elvárásait, így végül magukat vezetik, és saját ügyük szakértőjévé válnak.

 

Tehetségdiagnózis az erősségek, készségek és érdeklődés azonosítására

 

A tehetségdiagnózist Németországban a Minipreneure gGmbH fejlesztette ki és alkalmazta. Arra szolgál, hogy feltárja a fiatalok és a fiatal felnőttek erősségeit, készségeit és érdeklődését. Ennek során az acél, hogy a résztvevők is szembesüljenek saját, gyakran észrevétlenül maradt erősségeikkel, és képessé váljanak saját maguk vezetésére. A tehetségdiagnózis koncepcióját az EU által támogatott „Job Developer“ projekt során a partnerországokban – Spanyolország, Litvánia, Bulgária, Magyarország és Görögország – az adott országra jellemzőképzési és munkaerőpiaci adottságokhoz igazítják és így terjesztik.

 

Foglalkoztatási radar a helyi és jövőbeni foglalkoztatási területek feltárására

 

A foglalkoztatási radar koncepcióját a Minipreneuer gGmbH fejlesztette ki és sikeresen tesztelte is. A radar segítségével a résztvevők rálelhetnek a meglévő foglalkoztatási lehetőségekre, új foglalkoztatási lehetőségeket teremthetnek, végül pedig megfigyelhetik új foglalkoztatási lehetőségek trendjeit és lehetőségeit. A képzett „Job Developerekkel“ együtt a fiatalok és fiatal felnőttek egy többnapos workshop során elkészítik a régió foglalkoztatási radarját, amelynek során a helyi és jövőbeni foglalkoztatási lehetőségeket tárják fel. Az elkészítéshez figyelembe veszik a helyi vállalkozások, iparágak, trendek és piaci potenciál információit is. Az interaktív workshop tartalmi kialakítása a Minipreneure gGmbH foglalkoztatási radarja, valamint az Enterprise+ projektben már sikerrel tesztelt „alapító workshop“ mentén történik. A cél az, hogy összekapcsolódjon a Job Developer szakmai tapasztalata és tudás a fiatalok saját ötletével.

 

Tehetségek felismerése és foglalkoztatási lehetőségek kiépítése

 

Az experthearing során a Job Developer és a helyi vállalkozások, kamarák munkatársai a résztvevő munkakeresőkkel együtt értékelik a tehetségdiagnózis és a foglalkoztatási radar eredményeit. A résztvevők a szakértőktől szakmai továbbfejlesztési tervet kapnak, legyen ez egy konkrét állásajánlat, javaslat tovább/képzésre, vagy támogatás saját tevékenység elindítására.

 

A tehetségdiagnózis, a foglalkoztatási radar és az experhearing megvalósítását a multiplikátorok képzésen sajátítják el, így önállóan is alkalmazni tudják a módszereket, eszközöket és eljárásokat. A multiplikátorok képzése mellett tanagyag is készül, amely a résztvevőket segíti munkájuk során. Ezzel egy időben a „Job Developerek“ is elsajátítják a tehetségdiagnózis, a foglalkoztatási radar, az experthearing és a coaching speciális módszertanát. Ezzel a projekt két célcsoportot szólít meg egyszerre. Az elsődleges célcsoportot a multiplikátorok és “Job Developerek” alkotják, míg a második célcsoportot a 18 éven felüli fiatal munkakeresők alkotják.

 

2. Mennyibe kerül ez nekem?

 

A tehetségdiagnózis, foglalkoztatási radar és experthearing megvalósításához szükséges anyagokat és eszközöket a projekt keretében a résztvevők rendelkezésére bocsátják. Emellett a résztvevőket a magyar projektpartner szakértői, illetve a német projektpartnerek is támogatják.

 

3.  Miért érdemes részt venni?

 

Job Developerként egyrészt fejlesztheti a szakmai tanácsadás területén szakismereteit és módszertanát, másrészt pedig közreműködésével hozzájárulhat a vállalkozói kultúra fejlesztéséhez, valamint a fiatal, munkanélküli felnőttek támogatásához:

 • Bővítse saját portfólióját a tehetség feltárásának új eszközeivel, és segítse a résztvevőket saját erősségeik és tehetségük feltárásában
 • Derítse ki a résztvevőkkel közösen a helyi munkaerőpiac elvárásait és lehetőségeit
 • Segítsen a résztvevőknek a trend- és piackutatás eszközeivel kreatív üzleti ötletek kidolgozásában
 • Kapcsolja össze a tehetségdiagnózis és foglalkoztatási radar eszközeinek eredményeit, hogy a szakértővel és a résztvevőkkel közösen alakítsák ki a szakmai fejlesztési tervet
 • A tervezett képzésen Ön is Job Developerré válhat
 • A résztvevőkkel közösen Ön valósítja meg a tehetségdiagnózist, a foglalkoztatási radart és az experthearing-et.

Az experhearing során szakértőként egyrészt fejlesztheti a szakmai tanácsadás területén szakismereteit és módszertanát, másrészt pedig fiatal felnőtteket toborozhat egy munkahelyre, vagy képzésre. Ezeken túlmenően közreműködésével hozzájárulhat a vállalkozói kultúra fejlesztéséhez, valamint a fiatal, munkanélküli felnőttek támogatásához:

 • a Job Developerrel közösen egyeztesse össze a résztvevők készségeit a helyi munkaerőpiac elvárásaival és lehetőségeivel
 • Segítse a résztvevőket kreatív üzleti ötletük megvalósításának első lépéseinél, és adja át alapvető tudását
 • Kapcsolja össze a tehetségdiagnózis és foglalkoztatási radar eszközeinek eredményeit, hogy a Job Developerrel és a résztvevőkkel közösen alakítsák ki a szakmai fejlesztési tervet

Munkaerőközvetítőként már bevált eszközökkel bővítheti portfólióját a munkakeresők tehetségének összevetésére a helyi munkaerőpiac elvárásaival.

 • Így célzottan támogathatja a 18 éven felüli munkanélkülieket.
 • Tanácsadási folyamatában alkalmazhatja az erősségekre koncentráló elveket.
 • A folyamatot szakértők támogatják.
 • A munkaközveítő munkatársai a képzés során Job Developerré válhatnak.
 • Magyarországon a németországi jó gyakorlatokra építő projekt valósul meg.

4. Miként vehetek részt?

 

Ha érdeklődik, és szeretne részt venni az EU által támogatott Job Developer projekt-ben, a következő lehetőségeket kínáljuk Önnek:

 • Kapcsolatba léphet fiatal munkakeresőkkel, akik részt vesznek a tehetségdiagnózis, a foglalkoztatási radar és az experthearing megvalósításában.
 • Aktívan közreműködhet a tehetségdiagnózis, a foglalkoztatási radar és az experthearing megvalósításában.
 • Részt vehet Magyarországon az információs workshopon és a szakértői workshopon, ahol részletes információkat kap a projekt menetéről, a legfrissebb eredményekről és aktuális kérdésekről.

A Job Developer projektben való részvételi szándékát jelezze a magyarországi projektpartnernek, aki részletes információkkal látja el a továbbiakban.

 

További információ

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Munkatársak: Nagy Eszter és Rozs Eszter

Telefon: +36 72 507149

E-Mail: enagy@pbkik.hu és rozs@pbkik.hu

 

Ruhr-Universität Bochum

Institut für Arbeitswissenschaft

Projektleiter: Dr. Martin Kröll

Telefon: 0049 (0) 234/32-23293

E-Mail: martin.kroell@rub.de

 

Kapcsolódó anyagok: