Üdvözöljük a

Tasnádi Péter köszöntője | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tasnádi Péter köszöntője

Szerző: Katona Petra| | 2007. október 30.

Tisztelt Ünneplő Közönség!

 

Pontosan 100 esztendővel ezelőtt, 1907 október 13-án fényes ünnepség közepette leplezték le Zsolnay Vilmos emlékszobrát.

A kormányt Kossuth Ferenc kereskedelmi- és iparügyi miniszter és Szterényi József államtitkár képviselte, megjelent Zichy Gyula pécsi püspök, Baranya vármegye és Pécs szabad királyi város teljes tisztikara, a  különböző intézmények képviselői, a Zsolnay család, valamint az érdeklődők ezrei. A szoboravatás ünnepélyes ceremóniája az 1907-es Pécsi Országis Ipari- és Mezőgazdasági Kiállítás nagyszabású rendezvénysorozatának, melynek fővédnöke Zsolnay Miklós volt, mintegy a csattanóját jelentette.

A szobor anyagi fedezetét közadakozás biztosította. Az előzményeket pontosan leírja Romváry Ferenc: Pécs szobrai című könyvében: „1900 március 23-án délután, Zsolnay halálának napján a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara rendkívüli közgyűlést tartott. Littke József kamarai elnök javasolta, hogy Zsolnay Vilmos emlékére állítandó szobormű érdekében mozgalom indíttassék és erre a célra a kamara 2000 koronával indítsa meg a gyűjtést. A Budapesti Napló március 25-ei számában lelkendezve adta hírül, hogy szobra lesz a mesterembernek, s ő lesz az első kézműves ezen a magyar földön, akit megmintáztat a közvélemény. Rendszeresen csak nagy királyoknak, nagy lantosoknak és apró politikusoknak juttatnak monumentumot, az előbbieknek közadakozásból, az utóbbiaknak hivatalos költségen. A szobor létesítésének eszméje spontán volt: gyorsan kell az eszmét megvalósítani – így a Pécsi Napló tudósítója.”

Április 17-én a városi közgyűlés is magáévá tette és határozatba foglalta a Zsolnay emlékszobor felállítására tett javaslatot és ugyancsak 2000 koronát szavazott  meg a költségekre. 35 taggal megalakították a szoborbizottságot, melynek elnöke báró Fejérváry Imre főispán, alelnöke Majorossy Imre polgármester és Littke József lett. A közgyűlés azt javasolta, hogy a gyűjtést az egész országra terjesszék ki. Az ötlet támogatásra talált, a város is az ügy mellé állt és 1900 végére már húszezer korona gyűlt össze.

Az évek során a szobrot elfogadó zsűri összetétele  többször változott, több művész több alkotásáról folyt a vita, végül Horvay János kapott megbízást a főalak elkészítésére. A mellékalakok a fazekasságot, a vegyészetet, a festészetet, a szobrászatot és az építészetet szimbolizálják. Ezeket a Zsolnay gyár kiváló szobrásza és díszműtervező művésze, Apáti Abt Sándor mintázta. A talapzat tervét Schulek Frigyes készítette. A talapzat kerámiából készült, abból az anyagból, amely Zsolnay Vilmost világhíressé tette. Eleink száz évvel ezelőtt anyagában is időtálló alkotást terveztek, az elmúlt évszázad azonban nem múlt el nyomtalanul a szobor felett, ezért sürgősen fel kellett újítani.

2005-ben  a kamara elnöksége úgy döntött, hogy ismét közadakozást indít és együttműködve az önkormányzatokkal és a civil szférával kezdeményezi a szobor restaurálását. A felhívást Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, Toller László, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, Kéri István, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Sikfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és  Iparkamara titkára írta alá. A támogatók névsora oly hosszú, hogy azt felsorolni itt lehetetlen, de engedjék meg, hogy az önkormányzat nevében valamennyiüknek ezúton is köszönetet mondjak, csakúgy, mint a kezdeményezőknek. Az adakozásból 17 millió forint gyűlt össze. Az emlékmű restaurálásához Pécs Város Önkormányzata is hozzájárult 65 millió forinttal, ezenfelül a közgyűlés legutóbb megszavazott 40 millió forintot a kialakítandó körforgalom kivitelezésére,  a PVV Zrt pedig mintegy 20 milliót költött az útra, járdára, a környezetre és a munkálatokra, ez összesen 140 millió forint.

A kamara által kezdeményezett összefogás tehát meghozta az eredményt, most itt állunk, hogy újra avassuk Zsolnay Vilmos emlékművét. Azét az emberét, aki méltán a leghíresebb pécsi polgár. Kis műhelye 35 év alatt 1000 főt foglalkoztató korszerű nagyüzemmé fejlődött, termékei  elérték a világszínvonalat. 1873-tól a bel- és külföldi kiállításokon mindenütt sikert aratott termékeivel. 1878-ban a párizsi világkiállításon például mind a nagy aranyérmet, mind a becsületrendet ő kapta, később elnyerte a Ferenc József rendet és Pécs város díszpolgára lett.

A hálás utókor most méltóképpen emlékezik meg városunk nagy szülöttjéről. Jelképpé vált szobra, ismét eredeti fényében ragyog a 2010-ben Európa Kulturális Fővárosává váló Pécs egyik fontos helyén.