Építési e-Napló

Szerző: Prókai Csaba | 2014. szeptember 9.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerinti elektronikus építési naplót (e-építési naplót) kell vezetni azon az építőipari kivitelezési tevékenységek esetén, amelyek
 

általános építmények esetében 2013. október 1-jét,

  • illetve az Európai Uniós beruházásból megvalósuló általános építmények tekintetében 2014. január 1-jét,

sajátos építményfajták tekintetében

követően kezdődnek meg.

 
A fenti dátumokig papír alapon elkezdett építési napló vezetést papír formátumban be lehet fejezni.
 
Építményfajtától függetlenül minden építtetőnek az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános felületén keresztül (https://www.e-epites.hu/oeny/) kell kezdeményeznie az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését. Az általános építmények esetében a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft. (LLTK), a sajátos építményfajták esetében a sajátos építményfajtáért felelős miniszter által a későbbiekben kijelölt rendszerüzemeltető végzi a készenlétbe helyezést.
 
Kötelező építési naplót kell vezetni minden
  • építésügyi hatósági engedélyhez
    (ideértve a sajátos építményfajtákra vonatkozó engedélyezési szabályokat is) vagy
  • tudomásulvételi eljáráshoz kötött,
építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről.
 
Olyan esetekben, amikor jogszabály az építési napló vezetését nem teszi kötelezővé,- az építtető és a vállalkozó kivitelező megállapodása szerint - az építési napló önkéntesen is vezethető elektronikusan az e-építési napló alkalmazásban.
 
Sajátos építményfajták esetében az LLTK által üzemeltetett rendszerben történő önkéntes elektronikus építési napló vezetés nem váltja ki a jogszabályban előírt papír alapú illetve a sajátos építményfajtáért felelős miniszter által működtetett rendszerben történő elektronikus építési napló vezetést.
 
Az E-Építési Napló honlapján részletes információkat, valamint oktatási anyagokat is talál, melyek segítenek a napló használatának elsajátításában.