Üdvözöljük a

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban - módosult a benyújtási idő | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban - módosult a benyújtási idő

Szerző: Nagy Eszter | 2013. május 13.

A konstrukció (TÁMOP-2.3.6.A-12/1.) alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. A közvetett kedvezményezettek köre a 35 év alatti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új egyéni vállalkozást, vagy mikrovállalkozást indítani tervező természetes személyek.

A TÁMOP céljait tekintve a konstrukció a fiatalok alkalmazkodóképességének és vállalkozóképességének fejlesztésével hozzájárul a célcsoportba tartozók gazdasági aktivitásának növeléséhez, munkaerő-piacra történő belépéséhez, valamint a vállalkozásindításhoz és működéshez szükséges kompetenciák elsajátításához.

 

Pályázók köre

 

A TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban résztvevő, 18 és 35 év közötti1 természetes személy által létrehozott vállalkozás pályázhat.
A pályázás feltétele, hogy a természetes személy más gazdasági társaságban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa.
A pályázónak rendelkezni kell a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 konstrukció kedvezményezettje által jóváhagyott üzleti tervvel.
Az üzleti terv jóváhagyását követően, de a pályázat benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult vállalkozások pályázhatnak.

 

Rendelkezésre álló forrás

 

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban 4 940 000 000 Ft, azaz négymilliárdkilencszáznegyvenmillió forint.

 

A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 45%-a, azaz 2 223 000 000 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

A pályázatok benyújtása 2013. november 4-től lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

Közzététel időpontja: 2013. 03. 04.
Beadási határidő: 2013. 11. 04.