K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések 2014 pályázat

Szerző: Erdős-Pohli Krisztina | 2014. október 28.

Forráshoz juthatnak az egészségipari, energetikai vagy irányítástechnikai K+F projektek.

A Kutatási és Technológia Innovációs Alapból (továbbiakban: KTIA) nyújtott támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését, a Széchenyi 2020 programban meghatározott célkitűzésekkel összhangban.

 

A 7,2 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések program három alprogramja keretében nemzetgazdasági szinten jelentős méretű, a kutatás-fejlesztés és az ipar számára kiemelkedő jelentőségű, elsősorban felülről kezdeményezett, felépített és koordinált (top-down) pályázatok kaphatnak támogatást.

 

A három alprogram:

  • Egészségipari K+F projektek
  • Energetikai K+F projektek 
  • Irányítástechnikai K+F projektek

A pályázat célja olyan stratégiai jelentőségű, hazánk versenyképességét növelő kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek hozzájárulnak

  • a hazai vállalkozások K+F tevékenységének ösztönzéséhez, 
  • a kutatói munkahelyteremtéshez,
  • stratégiai jelentőségű, a közfinanszírozású kutatóintézetek K+F tevékenységének irányt szabó K+F együttműködések ösztönzéséhez,
  • jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztéséhez,
  • a Széchenyi 2020 program Tudomány – Innováció programjában a kiemelt ágazatok hálózatainak erősítéséhez, különösen a fejlesztési pólus és Nemzeti Technológiai Platform programok eredményeinek továbbviteléhez, a K+F célú működő tőke vonzásához, a globális nagyvállalatok nemzeti innovációs rendszerbe való jobb integrációjához, valamint a hazai beszállító kkv-k bekapcsolódásához a globális innovációs értékláncához.

Támogatás formája és összege

 

A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 500.000.000 Ft, maximum 2.400.000.000 Ft,

 

A támogatás mértéke pályázónként és kutatási kategóriánként:

 

  Kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás
Alapkutatás 100% 100% 100%
Ipari kutatás 70% 60% 50%
Kiíró: Kutatási és Technológia Innovációs Alap
Beadási határidő: 2014. 11. 21.
Kapcsolódó anyagok: