Üdvözöljük a

KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

Szerző: Erdős-Pohli Krisztina | 2017. november 16.

Megjelent a GINOP-2.1.8-17 kódszámú pályázat, melynek célja a termelő szektor avagy a háttérbe szorult feldolgozóipar támogatása Európai Uniós forrásból.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan, csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

 • a) Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
 • b) Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban  meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez:

(I.) A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:

 1. Egészséges társadalom és jólét
 2. Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 3. Tiszta és megújuló energiák;
 4. Fenntartható környezet;
 5. Egészséges és helyi élelmiszerek;
 6. Agrár-innováció;
 7. Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 8. Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

(II.) Intelligens technológiák:

 1. fotonika, lézertechnológia
 2. különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 3. bionika
 4. nem gépipari fémfeldolgozás
 5. elektronika és félvezető-technológia
 6. korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 7. korszerű csomagolástechnikai technológiák
 8. vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 9. építőipar (építőanyag-technológiák)
 10. textilipar
 11. fa- és bútoripar
 12. logisztika
 13. kulturális és kreatív ipar

Kötelező vállalások:


Saját tőke mértékének növelése
A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási
időszak első üzleti évében a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak
mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

 

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a Kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a
támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges bemutatni.
A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség.

 

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások.

 

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet.

Amennyiben Ön pályázni szeretne, de nem tud eligazodni a pályázatok szövegeiben, megvan az ötlete, csak forrásra van szüksége, jelezze igényét a pazaure@pbkik.hu e-mail címre. A kamara ezt követően kiközvetíti Önt azokhoz a megbízható pályázatíró vállalkozásokhoz, melyek szerepelnek az adatbázisban, valamint felhívja a figyelmét az igényeinek megfelelő pályázatokra.

Kiíró: Magyarország Kormánya
Közzététel időpontja: 2017. 11. 06.
Beadási határidő: 2018. 02. 15. 12:00
Kapcsolódó anyagok: