Üdvözöljük a

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16) | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2020 Április >>
KeSzeCsüSzoVa
  1234
5
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_16)

Szerző: Hamar László | 2016. július 14.
A pályázati konstrukció a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával ösztönzi magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:
 • Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (AAL);
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL);
 • EUROSTARS Program (EUROSTARS)

Az ezen programokban való részvétel hozzájárul az EU-2020 stratégia keretében tett nemzeti K+F célkitűzések eléréséhez, valamint a tagállamok nemzeti kutatás-fejlesztési programjainak összehangolásához és ezen keresztül a kutatás-fejlesztésre fordított európai források hatékonyabb felhasználásához. A források koncentrálásával olyan nagyléptékű kutatási programok valósulnak meg, amelyek egyrészt fontos társadalmi problémák megoldására irányulnak, másrészt az európai ipar versenyképességét fokozzák.

A pályázat keretében finanszírozott közös programok célja

 • AAL: Az infokommunikációs eszközökkel segített tevékeny és önálló életvitelt célzó program középpontjában az idős emberek életminőségének, önállóságának és alkalmazhatóságának javítása áll, a végfelhasználók (idősek, gondozók, családtagok, finanszírozók) igényeit kiszolgáló, innovatív infokommunikációs termékek, szolgáltatások és rendszerek kifejlesztése által.
 • ECSEL: A program célja az Európai Unió Horizont 2020 programja keretében az ipari szereplők (köztük a kkv-k) és a nonprofit kutatóhelyek nemzetközi együttműködése révén a társadalom igényeit kielégítő, megbízható, környezetbarát, okos és komplex (az emberrel és egymással is kommunikáló, a fizikai és a virtuális teret összekötő) rendszerek kifejlesztése a mikrochipektől a kész eszközig (autóig, repülőgépig) terjedő értéklánc mentén. Az ipar által meghatározott fő tématerületek: mikro/nanoelektronika, beágyazott/kiber-fizikai rendszerek és okos rendszerek integrációja.
 • EUROSTARS: Az EUROSTARS az EUREKA tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely az innovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző, kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki célul. A program minden technológiai terület felé nyitott és olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább két különböző, az EUROSTARS programhoz csatlakozott államban működő intézmény (kis-és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet) együttműködésében valósulnak meg, és amelyek eredményeként innovatív termék, eljárás, szolgáltatás jön létre és ezek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül megkezdődik.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a rendelkezésre álló keret kimerüléséig folyamatos. Az alábbi értékelési határnapig benyújtásra kerülő pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra (szükség esetén a kiíró további értékelési határnapokat határoz meg).

Értékelési határnapok:

 • 2016. szeptember 28.
 • 2017. március 6.
 • 2017. június 30.

A pályázók köre

Pályázhatnak önállóan vagy ugyanazon nemzetközi konzorcium magyar tagjaiként közösen, nemzeti konzorciumban:

 • Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozások, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások Magyarországon bejegyzett fióktelepei
 • jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek, költségvetési szervek vagy jogi személyiséggel rendelkező intézményeik (EUROSTARS és AAL pályázatok esetében kizárólag gazdasági társasággal konzorciumban)

Pályázat benyújtására az adott nemzetközi program keretében nemzetközi pályázati felhívásokra projektjavaslatot benyújtó és az adott program nemzetközi értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt nemzetközi projekt résztvevői jogosultak.

A támogatható tevékenységek

Az adott nemzetközi program pályázati felhívásainak keretében megvalósuló projektek esetében támogatható:

 • K+F projekttámogatás jogcímen alapkutatási, alkalmazott kutatási, valamint kísérleti fejlesztési tevékenység (alapkutatás csak az ECSEL program keretében végezhető)
 • de minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen a projekt kommunikációjával, koordinációjával, piacra jutásával, iparjogvédelmével kapcsolatos tevékenység és általános rezsiköltségek

Kötelező vállalások

Az alábbi vállalások közül az első minden program esetében kötelező, az AAL és az ECSEL esetében további egy vállalás teljesítése szükséges. A kötelező vállalások teljesítésének ellenőrzése projekt szinten történik.

 • legalább egy újonnan létrehozott termék vagy szolgáltatás, vagy technológia, vagy prototípus létrehozásában való közreműködés
 • legalább egy nemzetközi publikáció megjelentetése
 • legalább egy nemzetközi konferencián vagy kiállításon való részvétel

A támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 697,5 millió forint keretösszeget biztosít, az alábbi megosztásban:

 • az AAL 2016 évi pályázati fordulóiban sikeresen szereplő magyar pályázók számára összesen maximum 155 millió forint
 • az ECSEL 2016 évi pályázati fordulóiban sikeresen szereplő magyar pályázók számára összesen maximum 310 millió forint
 • a EUROSTARS 2016 évi pályázati fordulóiban sikeresen szereplő magyar pályázók számára összesen maximum 232,5 millió forint

A pályázónként igényelhető vissza nem térítendő támogatás intenzitása K+F projekttámogatás esetén pályázótól függően és kutatási kategóriánként 25-100%, de minimis támogatás esetén 100%. Az NKFI Alapból nyújtott támogatás mellett a pályázók európai uniós (Horizont 2020) forrásból jutnak finanszírozáshoz.

 

Kiíró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
Közzététel időpontja: 2016. 07. 14.
Beadási határidő: 2017. 06. 30.