Pályázati felhívás a Horizont 2020 programban, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzésére (EU_KP_16)

Szerző: Hamar László | 2017. január 12.

A Felhívás célja, hogy ösztönözze a magyar pályázókat az EU kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramjában (Horizont 2020 program), közös programjaiban (ECSEL, AAL, EUROSTARS) és regionális együttműködéseiben (Duna Régió Stratégiához kapcsolódó együttműködés) való minél nagyobb számú és támogatási részesedésű részvételre, valamint arra, hogy minél többször vállaljanak koordinátor szerepet ezekben a programokban.

1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Felhívás célja, hogy ösztönözze a magyar pályázókat az EU kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramjában (Horizont 2020 program), közös programjaiban (ECSEL, AAL, EUROSTARS) és regionális együttműködéseiben (Duna Régió Stratégiához kapcsolódó együttműködés) való minél nagyobb számú és támogatási részesedésű részvételre, valamint arra, hogy minél többször vállaljanak koordinátor szerepet ezekben a programokban.

 

A Felhívásban elnyerhető támogatással a kedvezményezetteknek lehetőségük nyílik arra, hogy felépítsék a sikeres pályázat benyújtásához szükséges nemzetközi konzorciumukat, illetve előkészítsék a konzorciumi megállapodást és a pályaművet.

 

A pályázati felhívás a projekt előkészítő tevékenység támogatásával a magyar pályázók nemzetközi ismertségét, hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának növelését, valamint a pályázat előkészítés folyamatát, a magyar pályázók formálódó konzorciumban betöltött szerepének megerősítését, új pályázók, különösen a kkv-k bevonását kívánja elősegíteni.

A felhívás két alprogramból áll:

 

A alprogram:
Célja a Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása.
B alprogram:
Célja a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnerei konzorciumépítő együttműködésének támogatása.
A hazai pályázat benyújtására csak olyan pályázó jogosult, amely a Duna régió stratégiához kapcsolódó nemzetközi pályázati felhívásra konzorcium vezetőjeként/tagjaként pályázatot nyújtott be és a nemzetközi értékelés során a finanszírozó felek kiválasztották a projektjavaslatot.
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung.php?B=1071
Az Alprogramok részletes ismertetése az Útmutató 1. pontjában található.

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása) címe.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 230 millió forint.
"A" alprogram (Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása): az alprogramra rendelkezésre álló teljes
pályázati keretösszeg 200 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 1,5 millió Ft (koordinátor1 esetén 3 millió Ft).
"B" alprogram (Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködése): az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 30 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 5 millió Ft.
A támogatott pályázatok várható száma 70-135. A támogatható pályázatok száma indikatív jellegű, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

 

Benyújtási határidő:

 • Az „A” alporgram esetében a pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges. Az értékelés egyszerűsített eljárásrendben, szakaszos elbírálással történik: a megadott értékelési határnapokig benyújtott pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra. Az első benyújtási határidő 2016. június 10.
 • A „B” alprogram esetében a pályázatok benyújtása a nemzetközi értékelés eredményéről szóló BMBF általi tájékoztatást követően lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be:

 • Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek
 • az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások Magyarországon bejegyzett fióktelepei
 • költségvetési szervek, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézményei
 • jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek

A felhívás keretében konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség; ha a projektjavaslatban érintett nemzetközi pályázatban több magyar partner is részt vesz, ők külön-külön jogosultak az támogatást igényelni.

 

 

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

 A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • Az „A” alprogram esetében:
  • a nemzetközi program hivatalos külföldi konzorciumi partnerkereső rendezvényén való részvétel 
  • pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel, hazai projekt előkészítő ülés szervezése
  • koordinátor esetében a pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítése, jogi, szabadalmi ügyvivői tanácsadás
 • A „B” alprogram esetében:
  • pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel (ülésenként legfeljebb 3 résztvevő utazási költségtérítése támogatható)
  • pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés vagy workshop szervezése

 A rendelkezésre álló keretösszeg, az igényelhető támogatás mértéke

 • Az „A” alprogram esetében: az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 200 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 1,5 millió Ft (koordinátor1 esetén 3 millió Ft). 
 • A „B” alprogram esetében: az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 30 millió Ft; a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 5 millió Ft.

A részletes pályázati kiírás megtalálható itt.

Kiíró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Közzététel időpontja: 2016. 06. 10.
Beadási határidő: 2020. 12. 30.