Üdvözöljük a

A brókerbotrány miatt nem kerülhetnek veszélybe EU-s fejlesztések | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A brókerbotrány miatt nem kerülhetnek veszélybe EU-s fejlesztések

Szerző: Hamar László | 2015. március 16.
Cimkék: pályázat

Azok a pályázók, akik a brókerbotrányban érintett pénzintézetekre vonatkozó korlátozások miatt nem képesek tartani a támogatási szerződésben rögzített határidőket, vagy akár a velük szerződő felek számláját nem tudják kiegyenlíteni, akár szállítói finanszírozás esetén az önrészt nem tudják kifizetni haladéktalanul jelezzék ezt az érintett irányító hatóság felé.

 

 

 

A Kormány döntése szerint az érintett projektek mindegyikére egyedi eljárásrend vonatkozik, amelyben az illetékes hatóságnak kötelesség minden támogatást megadni a pályázó felé, amely ahhoz szükséges, hogy a fejlesztéseket maradéktalanul be lehessen fejezni. Az érintett pályázókat arra kérjük, hogy azonnal vegyék fel a kapcsolatot az adott Közreműködő Szervezettel.

-    a Kedvezményezettre nem terjed ki az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás, vagy az OBA által nyújtott kártalanítást meghaladó támogatási összeg érintett és
-    a hitelintézet (azonnali) fizetésképtelenségét jelenti be a Felügyelethez, vagy
-    a hitelintézetnél elhelyezett betéteik befagyása, vagy
-    a hitelintézet tevékenységi engedélyének a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) által a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény a 33. § szerinti visszavonása,
-    a hitelintézettel szemben bíróság által elrendelt felszámolási eljárás vagy
-    a Felügyelet által elrendelt kifizetési tilalom miatt.

A támogatási szerződésben rögzített hivatkozott határidők különösen:
-    a támogatási összeg felhasználásának előírt megkezdése,
-    a kifizetési igénylés benyújtására előírt határidők,
-    a projekt fizikai befejezésének határideje.

A bejelentés alapján a Támogató megvizsgálja, hogy a projekt sikeres végrehajtása és lezárása érdekében – a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve – milyen intézkedés tehető. Erről tájékoztatja a Kedvezményezettet, és – amennyiben releváns – gondoskodik a támogatási szerződés módosításáról.

Azon Kedvezményezettek és szállítóik esetében, akik a támogatás folyósítása céljából megadott számlájukat valamely, a pénzügyi szektorban zajló, kedvezőtlen folyamattal érintett hitelintézetnél vezetik (DRB bankcsoport, Quaestor), az erre a számlára történő kifizetéseket a Támogató felfüggeszti. A Kedvezményezetteknek, kifizetéseik biztosítása érdekében - változás-bejelentés keretében - egy másik számlaszám bejelentésére van lehetőségük.

(forrás: palyazat.gov.hu)