Az innovációs osztály első félévi tevékenysége

Szerző: Rabb Szabolcs | 2013. augusztus 6.

innovációKamaránknál a vállalatok innovációs tevékenységét segítendő feladatokat jelenleg a 8 fős innovációs osztály munkatársaival és egy külső szakértő segítségével végezzük.

Tevékenységeink:

 • Ipari Tagozat és Közszolgáltató Tagozat elnökségek munkájának előkészítése és támogatása
 • Innovációs Bizottság és Kisvállalkozás-fejlesztési Bizottság munkájának előkészítése és támogatása
 • Szellemitulajdon-védelmi Információs Pontja vagyunk a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnak, éves szinten 80 vállalkozás számára nyújtunk iparjogvédelmi tanácsadást a védjegytől a szabadalomig
 • Enterprise Europe Network program innovációs felelőseiként hazai technológiai profilokat menedzselünk technológiai transzfer folyamaton keresztül 55 országban a piaci hasznosítás érdekében. Innovációs portfóliónk 40 innovatív ötletet tartalmaz jelenleg.
 • Pályázati tanácsadást nyújtunk vállalkozások számára hazai, Uniós és hazai (GOP-1) források elérése érdekében.
 • Klaszterfejlesztési központunk európai klaszterfejlesztési program keretében 15 régiós klaszterrel együttműködésben és 6 ország bevonásával készítünk képzési, fejlesztési és nemzetközesítést elősegítő módszertant klaszterek számára.
 • Menedzseljük a régió legnagyobb klaszterét a Dél-Dunántúli Gépipari Klasztert, (marketing kommunikációs feladatok, közös fejlesztési projekt menedzselése, nyelvi képzési program, szakképzés fejlesztés, benchmarking klub üzemeltetése, adatbázis  építés, közös beszerzési projekt menedzselése)
 • Innovációs nemzeti portfóliót építünk Pécs-Szeged-Debrecen és Győr Kamarái és a helyi egyetemek segítségével
 • Nemzeti klaszter portfóliót építünk, amelynek célja a klaszterekben rejlő kapacitások bemutatása és kiajánlása
 • Segítjük az egyetemi és a Szentágothai János Kutató Központ innovációs fejlesztéseit, kutatásaik piaci megjelenését, Áman Mihály IB elnök tagja a PTE ipari tanácsadó testületének
 • Kamarai energiaközösséget menedzselünk, hogy a vállalkozások energia költségeit csökkentsük
 • Elkötelezett támogatói vagyunk a szellemi eszközmenedzsment rendszereknek. A szellemi eszközmenedzsment a vállalkozások innovációs potenciáljának fejlesztését és értékelését segíti. Uniós projektünkben 32 partnerrel 10 országból dolgozunk együtt egy európai módszertan kifejlesztésén, amelyet validáltatunk a bankrendszerrel
 • Uniós projekt segítségével turisztika – klaszterek és kreatív ipar összekötésével turisztikai innovációs folyamatot generálunk a kulturális alapú városturizmus fejlesztése érdekében
 • Régiós Innovációs díjat menedzselünk és alapítottunk a Pécsi Tudományegyetem, Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség, Magyar Tudományos Akadémia, Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával együtt.
 • Kapcsolati hálónk segítségével gyorsan és eredményesen elérjük a kutatóhelyeket, egyetemeket és országos hatáskörű szerveket is. Támogatjuk a vállalkozások egymás közti innovatív együttműködését, az Enterprise Europe Network által biztosított szolgáltatások keretében több tudományterületen nyújtottunk eddig tanácsadást (technológiai kereslet és ajánlat, üzleti partnerkeresés, stb.).
 • Szakmai innovációs rendezvényeket, fórumokat szervezünk a klaszterfejlesztésen át az P7 pályázatokig az iparjogvédelemtől a technológiai transzfer területekig.
 • Elindítottuk az Önindító és Bekapcsoló programokat, amelyben 20 főt munkához segítettünk, 20 főt vállalkozásindításra készítünk fel a Kreatív Iparban.
 • Tagszervezés:

Rendezvényeink: 

 • Környezetvédelmi termékdíj (2013.02.04.)
 • C2C Klaszter fórum Velencében (2013.02.13)
 • Innoklinka tréningek (2013. február – március)
 • Közszolgáltató tagozat elnökségi ülés (2013.02.20)
 • Kisvállalkozó Bizottsági ülés (2013.02.21)   KKV bizottság célkitűzései, stratégiai céljai. Munkaterv 2013-as évre és stratégiai irányok megfogalmazása került napirendre, valamint a elfogadásra került a 2013 évi operatív program
 • Energiaközösség a Pollack Expon (2013.02.28)
 • Innovációs bizottsági ülés (2013.03.06) Innovációs bizottság célkitűzései, stratégiai céljai. Munkaterv 2013-as évre és stratégiai irányok megfogalmazása került napirendre, valamint a elfogadásra került a 2013 évi operatív program
 • Klaszter fórum (2013.03.12) régiós rendezvény
 • Klaszter és kultúra találkozása - szakmai rendezvény (2013. 04.09)
 • Szellemi eszköz menedzsment - EVLIA workshop (2013. 04. 18)
 • CMC EU projekt 3 napos workshop Pécsett 5 ország szakértőivel (2013.05.13-15)
 • Pollack Mihály nyílt nap (2013.05.14) Kamara PTE PMMK közös szervezésű régiós kiterjesztésű rendezvény, 45 vállalkozás, 4 tanszék bemutatkozása
 • Paks II. – Tanulmányút (2013.06.03) a PBKIK testületi és bizottsági tagjai, valamint innovatív vállalkozások vezetői számára szervezett szakmai program
 • Innovációs képzés (2013.06.19-21) MKIK szervezés, országos kiterjesztésű rendezvény
 • Egész félévben folyamatosan Gépipari Klaszter Benchmarking ülések
 • 2013. májustól Önindító tanácsadások a kamarai keresztszülőkkel

A vállalkozások innovációs tevékenységét segítő, kis és középvállalkozások számára nyújtott szolgáltatásaink:

 

1. Az Enterprise Europe Network  

2. A vállalkozás-fejlesztés támogatása
3. A technológia-transzfer támogatása
4. Az EU kutatás-fejlesztési programjaiban való részvétel támogatása
5. Szellemitulajdon-védelmi információs Pont működtetése

6. A kamara klaszterfejlesztési tevékenység