Üdvözöljük a

Az innovációs osztály szolgáltatásai | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Az innovációs osztály szolgáltatásai

Szerző: Hamar László | 2013. szeptember 27.

Időről-időre közreadjuk a frissített tevékenység- és szolgáltatáslistát annak reményében, hogy nem csak önkéntes tagjaink, de a regisztrált vállalkozások is találnak számukra érdekes vagy aktuális információt. Ez a lista a 2013 szeptember végi állapotot mutatja.

Kérjük, hogy szánjon néhány percet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara innovációs osztályának tájékoztató levelére, az Önök munkájának segítéséhez.

 

Innovációs osztályunk saját erőforrásaival, valamint hazai és uniós források segítségével a megyei és régiós innovációs potenciált erősíti és fejleszti.

Számos K+F+I szolgáltatással, gazdaságfejlesztő tevékenységgel állunk a vállalatok rendelkezésére.

  1. Szellemitulajdon-védelem
  2. Szellemi eszköz menedzsment
  3. Technológiai auditok és technológia transzfer
  4. Nemzetközi szintű technológiai profilok készítése ötletekre/kutatási eredményekre, és azok piaci hasznosításának segítése (az Enterprise Europe Network több mint 50 országban 600 irodával rendelkezik)
  5. Forráskutatás és tanácsadás, pályázati partnerkeresés
  6. Fejlesztők fóruma: „innovátorok” közösségének kialakítása
  7. Klaszterek létrehozása és fejlesztése, rajtuk keresztül piaci információk elemzése és továbbítása
  8. Hazai és uniós innovációpolitika és kezdeményezések elemzése, véleményezése, közreadása.

A fenti szolgáltatások mellett segítünk pályázatok felkutatásában, megoldást kínálunk a vállalkozások energiaköltségeinek csökkentésére (energiaközösség szervezése), szellemitulajdon-védelmi info pontot működtetünk, folyamatos tájékoztatást adunk a környezetvédelmi jogszabályok változásáról (fórumok, hírlevelek). Közbeszerzési referens és egyéb tanfolyamokat szervezünk, újraindítottuk a régiós innovációs díj és megvalósítható ötletek pályázatát. Jelenleg is bővítjük a klaszterek innovációs portfólióját bemutató honlapot, továbbá nemzeti innovációs portfóliót építünk. Menedzsment szolgáltatást biztosítunk a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszternek, segítjük további klaszterek elindulását. Közreműködésünkkel indult el az Önindító és a Bekapcsoló program a munkanélküliek vállalkozóvá válásának segítése érdekében. Partnereinkkel elindítottuk a Zsolnay Céh tevékenységét, az EVLIA és CMC uniós pályázatok magyar partnereként közreműködünk helyi vállalkozások tevékenységének kiszélesítésében és nemzetköziesedésében. Az osztály tevékenységének teljes körű bemutatását megtalálja itt.

 

A kamara folyamatosan keresi az együttműködés lehetőségét az aktív vállalkozásokkal: a kamarai önkéntes tagságot, mint az együttműködés formai megoldását kínálja számukra. A gazdasági önkormányzat, mint hivatal az önkéntes tagok példamutató munkája által érheti el sikereit, hogy képes legyen a politikai szereplőkkel szakmai vitát folytatni, ösztönözni a működő tőke beáramlását, és segíteni a hazai tulajdonú helyi vállalkozásokat gazdasági érdekeik érvényesítésében.

 

A kamarai önkéntes tagságot választó vállalkozások esetében osztályunk ellátja az ipari és közszolgáltató tagozat, az innovációs, és a kisvállalkozói bizottság titkári feladatait, a tagozat és a bizottságok hatáskörébe tartozó vállalkozások munkájának segítését.

 

Számítunk a kölcsönös érdekek mentén szerveződő együttműködésre, az Ön szakmai véleményének megismerésére, hogy  a jövőben a kamarai tagvállalatok és a regisztrált vállalkozások minél eredményesebben és hatékonyabban tudjanak együttműködni – a megye vállalkozásainak jövője rajtunk is múlik! Örülnénk, ha egy egyeztetett időpontban személyesen is találkozhatnánk. Térképezzük fel együtt, milyen módon segíthetjük a gazdasági problémák megoldását.

 

További információ: Rabb Szabolcs osztályvezető (72/507-118)