EVLIA – A kifejlesztett módszertan

Szerző: Erdős-Pohli Krisztina | 2014. április 9.

A Pécsi Tudományegyetem koordinálta azt a munkacsomagot, ami kifejlesztette a szellemi termékek értékelésére alkalmazható módszertant. Most röviden ismertetjük, mi is pontosan ez!

 

 

 

A vizualizáció és értékelés módszere

 

Az immateriális javak különböző csoportjainak egyre nagyobb jelentősége van a vállalkozások piaci értékének növelésében. Ilyen javak például:

  • Humán erőforrások: kompetenciák, hallgatólagos tudás, alkalmazotti motiváció, menedzsment
  • Szellemi tulajdon: know-how, szabadalmak védjegyek, szerzői jog, licenc, márka
  • Szervezeti tőke: módszerek, eljárások, tanúsítványok
  • Kapcsolati tőke: ügyfelek, beszállítók, hálózatok, partnerség

Az immateriális eszközök azonosítását és leírásárát szolgáló EVLIA módszer a versenyképességi relevancia fogalmán alapul, így tehát azon immateriális eszközök azonosítását és leírását segíti, melyek kulcsfontosságúak a cég versenyképességi erejének fokozásához.

 

Következésképpen az eszközök azonosítása és leírása előtt az Elemzőnek tisztáznia kell az alábbi pontokat:

  1. Mi a cég stratégiája?
  2. Összhangban van-e a külső környezettel (valós és várt)?
  3. Hogy jelenik ez meg a cég üzleti modelljében (valós és várt?)
  4. Melyek a legfontosabb (tárgyi és immateriális) erőforrások az üzleti modell végrehajtásához?

Amint ezek a pontok tisztázásra kerültek, megkezdődhet a versenyképességi szempontból releváns immateriális eszközök azonosítása és leírása.

 

A módszer célja, hogy a külső közönség (azaz bankok, pénzügyi szakemberek, egyéb érdekelt felek) számára hiteles és tartalmas képet nyújtson azokról az immateriális eszközökről, melyek fontosak a versenyképességi siker szempontjából, és így elősegítik a pénzügyi döntések meghozatalát.

 

A módszer 3 lépésből áll: Vizualizáció, Üzleti terv, Valorizáció, melyek a mellékelt ábra ismertet.

 

Bővebb információ: www.evlia.eu

A projekt a Dél-Kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program keretében az EU Társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

 

Csatolt állományok: