Üdvözöljük a

InnoKenn diagnózis - első eredmények a Geochem Kft-nél | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

InnoKenn diagnózis - első eredmények a Geochem Kft-nél

Szerző: Nagy Eszter és Császár Gergely | 2014. július 29.

A kamarai tag Geochem Kft. mai formájában 2006. március 2-tól létezik. A cég dinamikusan fejlődő high-tech felszereltségű, különböző anyagok fizikai paramétereit meghatározó laboratóriummal, speciális ismeretanyaggal és ötletekkel, jelentős saját innováció tartalommal, és nagy fejlődési potenciállal rendelkező vállalkozás. Méréseikre, fejlesztéseikre főként a földtan egyes szakterületein van szükség (pl. szénhidrogén és nyersanyagkutatás, veszélyes és radioaktív hulladék elhelyezés, geotermikus energiakutatás, szén-dioxid elnyeletés, széntelepek metántartalmának kinyerése, stb).

Fő tevékenységük a kutatás-fejlesztés, mely leginkább a nagyon tömör és a konszolidálatlan anyagok komplex vizsgálatát, valamint speciális vizsgálóberendezések, eszközök fejlesztését célozza.


A cég tagja az Alkalmazott Földtudományi Klaszternek (AFK),  mely - Közép-kelet Európában egyedüliként - koncentrálja a tudományág ismereteit, kutatásait, fejlesztéseit.

A Geochem Kft. részéről dr. Fedor Ferenc, dr. Fedorné Szász Anita és Streicher Tímea nyilatkozott.

 

Milyen végzettségű emberek dolgoznak a vállalkozásnál? Milyen kompetenciák szükségesek a munkavégzéshez?

80%-ban magasan kvalifikált munkatársakkal dolgozunk, de a fennmaradó 20% sem „segédmunkás”: a technikusok is többféle szakirányban képzettek.

 

Milyen a vállalkozás piaci helyzete?

2014-2015-ben kilátásaink a korábbi évekhez képest sokat javultak. A hasonló vállalkozásokhoz képest helyzetünk jónak mondható. Ezt részben az Alkalmazott Földtudományi Klaszter tagságára való rálátásból fakadóan állíthatjuk. Az év végére várhatóan sokkal nagyobb leterheltségre lehet számítani, egyrészt a kockázati tőkebevonásnak, másrészt a nagyobb cégekkel közös pályázati projektlehetőségeknek köszönhetően.

 

Van-e, és ha igen, mekkora a fluktuáció?

Rendkívül kicsi. Utoljára több mint egy évvel ezelőtt hagyta el munkatárs a céget, továbbtanulási okokból, azelőtt 2012-ben egy fő.
A jellemző az, hogy inkább jönnének a céghez, mind Magyarországról, mind külföldről. Jelenleg is nyári gyakorlaton vesz részt nálunk brazil, német, magyar diák.

 

Miért végezték el az InnoKenn vizsgálatot? Mire számítottak, mi lesz az eredmény - illetve, mit vártak a módszertől?

Ahogy a kamara honlapján nemrég megjelent cikk is leírja, a Geochem Kft. nagy hangsúlyt fektet az alkalmazottak képzésére, mind a kollégák személyes fejlődése, mind a cég minőségi és szakmai fejlesztése érdekében. Fontos számunkra a munkatársak véleménye, melyet igyekszünk rendszeresen figyelembe venni. Ezért is végeztük el az InnoKenn vizsgálatot a cégünknél, hogy megtudjuk, vajon Ők hogyan látják a vállalkozásunk innovatív képességeit, és ha szükséges, mely területeken tudunk együtt javítani.

 

Ugyanakkor nagyon fontos lenne számunkra, ha az ehhez hasonló auditok eredményeképpen olyan kézzel fogható eredmény születne (mint egyfajta „hivatalosan” elfogadott állásfoglalás), mely alkalmas lenne a vállalkozásunk által nyújtandó, ill. elvégzett munkák igazolására. Pl. pályázatoknál plusz pontként, vagy közbeszerzéseknél, vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál a K+F minősítéseknél, vagy a szellemi eszköz portfólióban kimutatható elemként.

 

Milyen eredményt hozott az első vizsgálat? Volt-e meglepetés, feltárt-e olyan területeket a módszer, ahol beavatkozásra volna szükség? Ha igen, megvannak-e az eszközök?

A vezetés 3 csoportot képezett, melyek eredményeit összevetettük. A vezetés - menedzsment - dolgozók által adott válaszok alapján a profilvonal ábra vonalai jellemzően összetartanak. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ugyanazt gondolják a legtöbb indikátorról.
A menedzsment általában szélsőségesebben, néhány esetben negatívabban látja a dolgokat. Első ránézésre a Struktúra dimenzióban lesz feladat.
Fontos visszajelzés és információ a cégvezetés számára: az adatokból kiderül, hogy az alkalmazottak bíznak a menedzsmentben!

 

Az InnoKenn erőssége (ami tetszett benne):
Ez a kérdőív felméri a cég erősségeit, gyengeségeit, feltárja a problémás területeket, megmutatja, hogy a cégen belül az egyes munkavállalói csoportok (vezetés - menedzsment - dolgozók) hogyan látják a szervezet működését. Ilyen szempontból ezek az eredmények jól alkalmazhatóak a megfelelőség értékeléséhez, az elégedettség méréséhez, valamint jó alap a minőségirányítási rendszerben célok kitűzéséhez, és a folyamatok ellenőrzéséhez, visszacsatolásokhoz, fejlődés irányának meghatározásához.


Az adatok exportálhatók és tovább feldolgozhatók külön programban. Meg kell jegyezni, és az értékelésnél figyelembe kell venni, hogy az innováció szempontjából fontos folyamatokba a dolgozók nem mindig látnak bele, nem rendelkeznek kellő információval (és azt írják, hogy „nálunk nincs”, holott csak nem tudnak róla, hogy van pl. stratégia, tervek, stb.). Ez nem mindig az információáramlás hiányára vezethető vissza, hanem mert nem terhelhetők vele, illetve nem a munkájukhoz tartozik.

 

A software gyengesége (kevésbé tetszett), hogy az egész cégen belül a három csoportot egyben jelenleg nem lehet összehasonlítani. Célszerű lenne a kiugró értékeket súlyozottan látni, melyek esetleg jobban rámutatnak a javítandó területekre. Tudomásunk szerint a fejlesztők dolgoznak a feladaton.

 

Melyek a tapasztalatok a Geochem Kft-nél?

Új innováció kialakításának egyik feltétele a dolgozók és a vezetőség közötti információk megfelelő áramlása, illetve a tudás, tapasztalat átadása, ami nálunk - amit az eredmények is tükröznek - javításra szorul.

 

A vezetés eddig is a dolgozókkal folytatott párbeszéd, ösztönzés és támogatás minél hatékonyabb és előrelátóbb módját igyekezett folytatni, de ebben sokszor korlátozta az idő- és erőforrás hiánya, mely megmutatkozik az értékelés eredményeinél is.

 

Rendszeresen tartunk projektmegbeszéléseket, de a módszer egyúttal alapot teremtett a cégnél felmerülő kérdések és szükséges változtatások megbeszéléséhez. A kérdőív eredményeit közösen megbeszéltük, a kollégák konkrét javaslatait rögzítettük és figyelembe vesszük a munkánk során.

 

Célszerű bizonyos idő (fél-1 év) elteltével újra elvégezni a vizsgálatot. Önök tervezik-e, ha igen, mikorra?

Év vége előtt tervezzük az ismételt vizsgálatot.

 

Ajánlja-e más vállalkozásnál való kipróbálásra is az InnoKenn módszert?

Csak olyan vállalkozásoknál, de ott feltétlenül, ahol a vezetőség, a menedzsment nyitott a problémák őszinte feltárására és megoldására és a munkahelyi légkör a bizalomra épül.  Sajnos hazánkban a mai napig nem jellemző ez a mentalitás, inkább az arrogancia dominál. Egy bizalmatlan környezetben kitöltött kérdőív könnyen a valós helyzet feltárása helyett tévútra vezet azzal az illuzióval, hogy minden rendben van.

 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Az InnoWeit projekt partnere