Üdvözöljük a

Közös Közlemény az új típusú védjegyek megjelenítéséről | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Közös Közlemény az új típusú védjegyek megjelenítéséről

Szerző: Rozs Eszter | 2018. január 4.

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: új védjegyirányelv) olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok további közelítését szolgálják, mind anyagi jogi, mind eljárásjogi szempontból. Ugyanakkor az új védjegyirányelv a legtöbb anyagi jogi kérdésben az európai uniós védjegyről szóló 2017/1001/EU rendelet (EUVR) rendelkezéseit tükrözi és ahhoz hasonló eljárási keretet fektet le.

A védjegyirányelv és az EUVR által bevezetett egyik legfontosabb változtatás a grafikus megjelenítés követelményének eltörlése mind az európai uniós, mind a nemzeti védjegyek törvényi fogalmának meghatározásából. Ez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek új típusú védjegyekre vonatkozó bejelentéseket tegyenek, és azokat olyan fájlformátumokban nyújthassák be, amelyekre a nemzeti és regionális rendszerek korábban nem biztosítottak lehetőséget. Emellett leegyszerűsödik és pontosabbá válik bizonyos, már elfogadott védjegytípusok megjelenítése is.

Az új védjegyirányelv azonban nem kimerítő jelleggel határozza meg az új védjegytípusokat, és nem fektet le pontos megjelenítési követelményeket sem, ezért fennáll annak a kockázata, hogy a különböző hivatalok eltérő meghatározásokat és megjelenítési követelményeket alkalmaznak és különböző védjegytípusokat fogadnak el. E veszély elkerülése érdekében az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) a tagállami iparjogvédelmi hatóságokkal, illetve a Benelux Szellemi Tulajdoni Hivatallal együtt Közös Közleményt dolgozott ki az új típusú védjegyek meghatározásával és a megjelenítésükre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos megközelítésről. Ez az önkéntes alapon elfogadott, egységes normákat tartalmazó Közös Közlemény hivatott biztosítani, hogy az EUVR és az új védjegyirányelv rendelkezéseit a tagállamok és az EUIPO összehangolt módon és következetesen értelmezze és alkalmazza.

Fontos kiemelni, hogy a Közös Közlemény nem bír jogilag kötelező erővel sem az ügyfelekre, sem a tagállamok nemzeti jogalkotási eljárására nézve. Az EUIPO és a tagállamok a Közös Közleményt rendszeresen frissíteni fogják annak érdekében, hogy az tükrözze a tagállamok álláspontjának alakulását mind a védjegyirányelv nemzeti jogszabályaikba történő átültetését megelőzően, mind azt követően.

Az EUIPO Igazgatótanácsa 2017. november 23-i ülésén jóváhagyta a Közös Közleményt, amelyet a tagállami hivatalok 2017. december 1-jén saját honlapjukon kötelesek közzétenni.

 

Forrás: sztnh.gov.hu