Üdvözöljük a

Mire pályázhatunk a jövőben? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mire pályázhatunk a jövőben?

Szerző: Hamar László | 2013. október 1.

pályázati fórumTöbb mint száz vállalkozás regisztrált előzetesen a pályázati fórumra, melyre kamaránk a Nemzeti tervezési Hivatal és a regionális fejlesztési ügynökség vezető tervezőit hívta előadónak. A fórum a 2014-2020 közötti tervezési időszak pályázati lehetőségeit mutatta be a nagyszámú érdeklődő és pályázatíró cégek képviselői részére.

altDr. Petrás Ferenc tervező-elemző (NTH) ismertette a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) fő prioritásait. Hangsúlyozta, hogy az ismertetett terveket a kormány a napokban hagyja jóvá, így azok nem tekinthetők véglegesnek sem a prioritásokat, sem a végleges változatokat tekintve. A jóváhagyást követően várhatóan december végéig készül el az operatív programok részletes kidolgozása, míg legkorábban 2014 első negyedévben készülhetnek el az első pályázati kiírások, programok.

 

Ismertette az EU tizenegy fő tematikus célkitűzését és a támogatási prioritásokat, majd beszámolt a korábbi végrehajtási tapasztalatokból adódó változtatásokról. Szólt  a szakpolitika alá rendelt változásokról, a korábbi értelmetlen lehatárolások megszűntetéséről - pl. mikro vállalkozások az ország minden településén fejleszthessenek, nem csak az ötezer főnél nagyobb településeken.

 

A GINOP a rendelkezésre álló forrásokat öt fő beavatkozási területre koncentrálja. Ezek a következőek:

 • a foglalkoztatás növelése, munkahelyteremtés,
 • a vállalkozások és a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése,
 • a K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése,
 • infokommunikációs fejlesztések és az IT gazdaság fejlesztése,
 • az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, valamint a környezet megőrzése, védelme, és az erőforrás-hatékonyság elősegítése

Ismertette a GINOP prioritástengelyeit:

 1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése
 2. Tudásgazdaság Fejlesztése (KFI)
 3. Infokommunikációs fejlesztések (IKT)
 4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül
 5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése (Foglalkoztatás ösztönzés és az üzleti környezet fejlesztése) (ESZA)
 6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
 7. Technikai segítségnyújtás

altMárton György, az NTH külső szakértője a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokról (TOP) a decentralizált fejlesztések fő üzeneteiről adott tájékoztatást:

 • országon belüli, EU átlaghoz képest jelentős területi különbségek,
 • az egyes térségekben eltérő, a sajátos térségi adottságokra szabott beavatkozásokra van szükség,
 • korábbi programozási időszak tapasztalatai alapján is indokolt (pl. ROP-ok végrehajtásának előrehaladása).

Szólt az újszerű megyei területfejlesztési tervezésről, az eddigi gyakorlat jelentős átalakulásáról. Megadta a megyei tervezési folyamat 7 fő lépését és ismertette a térségi tervezési folyamat elvárt eredményeit. Ismertette az országos és megyei tervezési folyamatok időrendjét és az Operatív Program tervezett prioritásait.

 

altNagy Árpád a regionális fejlesztési ügynökség tervezési csoportvezetője összefoglalta az elmúlt időszak pályázati tapasztalatait és a várható feladatokat. Számos grafikonon szemléltette a különböző programok és a finanszírozás összefüggéseit, Baranya megye helyzetét az országos átlaghoz képest. A TOP keretein belül Baranya megyében várhatóan 26 milliárd Forint áll majd rendelkezésre megyei programokhoz, míg a kisebb városok és térségek számára további források várhatók.

 

A program részeként az iparkamara kezdeményezésére olyan önkéntes tagvállalatok mutatkoztak be a jelenlevők előtt, melyek pályázatírással, tanácsadással és projektirányítással foglalkoznak. A kamara által elsőként ajánlott pályázati tanácsadó cégek a következők: Ecocortex Kft., Kabók Ibolya, Kreatív Ipari Klaszter, Ódorné Kovács Ildikó, Profit Holding Hungary Zrt., PTI Financing Kft., SHS-VF Kft., Rolling Consulting Kft.. Az elkövetkező pályázati rendezvényeken további tanácsadó cégek bemutatása várható.

 

A program zárásaként nyílt fórumon tehették fel a kérdéseket az előadóknak a résztvevők, akik kaptak hideget-meleget az általuk képviselt szervezet tevékenységével és működésével kapcsolatban. A résztvevők visszajelzései alapján a fórum hasznos volt, a javasolt változtatásokat a kamara beépíti a soron következő rendezvényekbe.