Üdvözöljük a

MISZ vélemény a megújított nemzeti KFI stratégiáról | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

MISZ vélemény a megújított nemzeti KFI stratégiáról

Szerző: Rozs Eszter | 2018. február 6.

A Magyar Innovációs Szövetség véleményezte a megújított nemzeti KFI stratégiát. Az anyagot 2018. január 26-án küldte meg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Innovációpolitikai Főosztályának.

Részletek a véleményből:

"...Az anyagban számos régóta ismert, első olvasásra szimpatikus cél található, amely korábbi években is már más szóhasználattal sok helyen előfordult. Ahogy azokban a stratégiai anyagokban leírtak jelentős része nem valósult meg, úgy jelen esetben is joggal merül fel a kérdés, hogy ezúttal mi a biztosíték arra, hogy bármiben is előre lépés történik, s ez mennyiben lesz jelen stratégia érdeme?...

...Még véletlenül sem jelenik meg az az igény, hogy piacon eladható termék, s nem csupán eszmei érték előállítása történjen meg. A cél kizárólag "magasan jegyzett kutatási eredmények megszületése"...

...Örömmel láttuk a bizalom megteremtésének szükségességére vonatkozó óhajt, amely valóban fedezete lehetne a pénzhez hasonlóan a tudomány értékeinek is. A világban és a hazánkban is jellemző szemlélet alakulását figyelve azonban egy ezzel ellentétes irányú folyamat zajlik. Nem a bizalom erősítését, hanem éppen ellenkezőleg, annak lebontását jelentő szemlélet van változatlanul érvényben. Ezért ezt hangsúlyosan kell képviselnie a stratégiának...

...Az anyagban megjelenő megújított stratégiai célok nem vezetnek el a vízióban felvázolt állapothoz. A célok nem egyenszilárdságúak. Meg kellett volna nevezni 3-5 fontosabb célt, amely elengedhetetlen feltétele a vízió elérésének. Ezután a 3-5 stratégiai célt kellett volna alábontani részcélok rendszerére...
...Abból kellett volna kiindulni, hogy mire van igénye a KFI legfőbb szereplőjének ahhoz, hogy középtávon hatékonyabban és eredményesebben vezéreljék a KFI folyamatokat, milyen változtatások kellenének ahhoz, hogy bővítsük a KFI bázisát. Milyen ösztönzők, mechanizmusok, egyéb elemek változtatása szükséges az állami oldalon ahhoz, hogy a hazai KFI ökoszisztéma hatékonyabban működjön, jobban közelítsük a 2013-ban 2020-ra kitűzött 1,8 %-os KFI/GDP célt...

...A jelenleg részleteiben is kidolgozott stratégia is alkalmas lehet a kitűzött célok elérésére, ha nem kizárólag a pályázatok útján fogják a megvalósítást ösztönözni, hanem az azonosított problémák megoldására pilotprojekteket, új innováció menedzsment támogatási modelleket dolgoznak és próbálnak ki, aminek eredményei alapján célzott programok és projektek indíthatók és a pályázati feltételrendszer is pontosítható lesz..."

A vélemény teljes szövege itt olvasható.
Forrás: MISZ Hírlevél