MISZ vélemény az Ipar 4.0 iparfejlesztési stratégiáról

Szerző: Rozs Eszter | 2018. február 6.

2018. január 31-én, a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte az Ipar 4.0 iparfejlesztési stratégiáról és intézkedési programjáról szóló Kormány előterjesztést és az azt megalapozó részletes anyagot.

 

 

 

Részletek a véleményből:

"...Az Ipar 4.0 kérdése az ország fejlődése, jövőbeli sorsa szempontjából meghatározó fontosságú, akár "sorsdöntőnek" is tekinthető.
A részletes stratégiai anyag ennek megfelelően igen komoly háttéranyagnak tekinthető - sok cég és szakember komoly tudására és kemény munkájára épül, csak gratulálni lehet hozzá!...

...A részletes háttéranyag vezetői összefoglalója megpróbálja strukturáltan bemutatni a háttéranyagból levonható következtetéseket, tennivalókat. Ezen szándék hatásosságát sajnos korlátozza a vezetői összefoglaló sok helyen - még a témában jártasak számára is - csak nehezen érthető, nagyon bonyolult megfogalmazása (amely a nyáron egyszer már véleményezett változathoz képest valamelyest ugyan egyszerűsödött, de még mindig nagyon nehezen érthető)...

...Mint már eddig is sokszor, most is kénytelenek vagyunk kiemelni, hogy a hatásvizsgálat gyakorlatilag semmitmondó, és nagyon távol áll egy ilyen témában minimálisan elvárható döntési/szabályozási hatáselemzés eredményének összefoglalásától...

.... A kormányhatározat valóban meghatároz több fontos intézkedést, ezek kiinduló lépésnek jók, de egyáltalán nem tükrözik, hogy a Kormány prioritásnak tekintené a kérdést...

...észrevételeink közül több súlyosnak tekinthető, jelen helyzetben nagyon fontos az alap döntések azonnali meghozása, majd esetleges korrigálása és kiegészítése a továbbiakkal. A döntések nem meghozatala (még ha nem is optimálisak) lényegesen károsabb lenne! Javasoljuk a határozatokat kiegészíteni minimum két elemmel:

    felülvizsgálati és beszámolási kötelezettség (korrigált - kiegészített határozatokkal),
    a széles hatásvizsgálat elvégzése és a kockázatokra kezelési javaslatok kidolgozása..."

A véleményünk teljes szövege elérhető itt.
Forrás: MISZ Hírlevél