Üdvözöljük a

Módosultak a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Módosultak a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények

Szerző: Hamar László | 2013. április 16.

A Magyar Közlöny 2013. március 19-i, 46. számában jelent meg a 2013. évi XVI. törvény a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról.

A legfontosabb módosítások a következők:
- A törvényben szereplő szerzői jogi tárgyú módosítások elsősorban uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálnak. Az előadóművészek alkotó hozzájárulásának társadalmilag elismert fontosságát tükrözi tehát ez a jogharmonizációs kötelezettségből fakadó módosítás, amely a hangfelvételben rögzített előadóművészi teljesítmények ötvenéves védelmi idejét a szerzőkével azonos szintre, hetven évre emeli. Így megfelelő szintű védelemhez juthatnak azok az idős művészek is, akik fiatal korukban kezdték a karrierjüket. A módosítás emellett bevezet egy speciális felmondási jogot is, amelynek funkciója, hogy azok az előadóművészek, akik kizárólagos jogaikat a hangfelvétel-előállítókra ruházták át, ténylegesen részesüljenek a védelmi idő meghosszabbításának előnyeiből. Az irányelv-módosítás uniós szinten egységesíti a többszerzős szöveges zeneművek védelmi idejének számítását is.
- A törvény az ügyvédi hivatás szabályozásához illeszti a szabadalmi ügyvivőkre vonatkozó egyes rendelkezéseket (például a titoktartási kötelezettség szabályait), valamint kiegészíti a szabadalmi ügyvivők által ellátható szerzői jogi feladatok körét az adatbázisok védelmére és az önkéntes műnyilvántartásokra vonatkozó eljárásokkal. A törvény áttekinthetőbbé teszi az ügyvivői tevékenység végzéséhez szükséges képzettségre vonatkozó szabályokat, példálózó jelleggel felsorolva azokat a természettudományi tárgyú képesítéseket, amelyek az ügyvivői tevékenység végzéséhez és az ügyvivőjelöltként történő működéshez szükségesek.
- A törvény az iparjogvédelmi törvényekben számos kodifikációs és technikai korrekciót végez el, másfelől deregulációs szükségleteknek is eleget tesz.
- A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításai között fontos elem az együttes és a tanúsító védjegyekre vonatkozó szabályok egyszerűsítését, az átláthatóbb jogalkalmazást és életszerűbb használati feltételeket hozó kiigazítás. A nemzetközi védjegybejelentésekkel kapcsolatos ügyintézést hivatott egyszerűsíteni az ezzel kapcsolatos egyes kérelmek elektronikus benyújtását lehetővé tevő módosítás.

A törvény rendelkezései főszabályként 2013. április 1-jén léptek hatályba. Későbbi hatálybalépés - 2013. november 1-je - vonatkozik a védelmi idő irányelv módosításából fakadó új szabályokra, valamint 2014. január 1-jével lép hatályba a nemzetközi védjegybejelentés elektronikus megtételét, ill. egyes ezzel kapcsolatos további kérelmek elektronikus benyújthatóságát lehetővé tevő szabály.

(forrás: MISZ Hírlvevél)

 

Keresse kamaránk SZTNH Infopontját, ha szellemitulajdon-védelmi kérdése van (Gelencsérné Zsuzsa, 72/507-185)