Üdvözöljük a

Október elsejétől változott a vízkészletjárulék kiszámításának módja | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Október elsejétől változott a vízkészletjárulék kiszámításának módja

Szerző: Erdős-Pohli Krisztina | 2016. november 23.
Cimkék: útmutató

A KHVM rendelet változásairól a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága részletes tájékoztatót készített.

A vizek védelmével, állapotuk javításával és megőrzésével összefüggő feladatok ellátása az állam, a helyi  önkormányzat,  valamint  a  vizek  hasznosításával  járó  jogokat  gyakorló,  kötelezettségeket teljesítő,  illetve  a  vizekbe  bármilyen  tevékenységgel  közvetlenül  vagy  közvetve  szennyvizet, vízszennyező  anyagot  kibocsátó  kötelessége.  Ezen  feladatok  ellátása  érdekében  a  vizek használatával,  a vízkészletek védelmével  összefüggő társadalmi  ráfordítások  részleges  vagy teljes megtérülése  érdekében  a  külön  jogszabályokban  meghatározott  esetekben  járulékot,  érdekeltségi hozzájárulást vagy díjat kell fizetni.

A vízhasználó  a  vízjogi  létesítési,  üzemeltetési  engedélyben  lekötött  vagy  engedély  nélkül felhasznált,  továbbá  az  üzemi  fogyasztó  a  ténylegesen  igénybe  vett  vízmennyiség  után vízkészletjárulékot köteles fizetni.

 

Az egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet 2016. október 1-én hatályba lépett, mely rendelet módosította a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletet, így 2017. január 1-től a vízkészletjárulék fizetési kötelezettségnek a módosítás szerint kell eleget tenni.

 

A vízügyi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok a jogszabályi változás alapján megkezdték a hatályos vízjogi engedélyek felülvizsgálatát, és szükség szerint módosítását, amelyet az engedélyesek részére megküldenek.

 

A változás részleteiről a mellékelt összefoglaló segítségével tájékozódhat.

 

 

 

Csatolt állományok: