Üdvözöljük a

PBKIK összevont testületi ülés: szakmai munka szilárd alapokon | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

PBKIK összevont testületi ülés: szakmai munka szilárd alapokon

Szerző: Császár Gergely | 2014. november 20.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara innovációs osztálya által koordinált négy testület - az Innovációs Bizottság, a Kisvállalkozási Bizottság, az Ipari Tagozat és a Közszolgáltató Tagozat - tartott évzáró ülést november 12-én, Szajkon. A rendezvény célja az elvégzett munka értékelése mellett a következő feladatok kitűzése volt a folyamatosan változó környezetben, melyben kiemelten fontos a piaci szereplők tájékoztatása. A négy testület és az irányítása alá tartozó innovációs osztály elérő erejét jól mutatja, hogy rendezvényein 2014-ben a nagyszabású DesignPécs nélkül is több mint 1200-an vettek részt.

A testületek írásos beszámoló formájában kapták meg az általuk és az innovációs osztály - mint munkaszervezet - által végzett munkáról szóló tájékoztatást.

 

Legfontosabb szakmai eredmények címszavakban

 

Kisvállalkozási Bizottság

Elnök: Kresz Erika. Tagok: Bogos Csaba, Csirke Balázs, Lengvárszky Szabolcs, Mátrai Attila, Opauszki László, Ódorné Kovács Ildikó, Szabó Gábor, Takácsné Hojcska Ilona, Tóth István és Urbán Zsolt.      

 • Térségi Operatív Program projektgyűjtés a vállalkozások bevonásával, a DDRFÜ és a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. számára.
 • Önindító projekt folytatása a KIKK egyesület, a Munkaügyi Központ, Pécs MJV és a szakmai partnerek segítségével.
 • Erasmus+ az Önindító projekt nemzetköziesítésére.
 • Díjmentes pénzügyi tanácsadás Pécsett és Komlón a bizottsági tagok és szakértők bevonásával: Farkas Győző, Opauszki László és Takácsné Hojcska Ilona.
 • A KKV-k számára indított képzési rendszer keretében: 2 napos gépipari képzés a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar és a Lakics Kft-vel, 1 napos 3D képzés, orosz nyelvi képzés, Google internetes képzés, Közbeszerzési referens képzés PTE Közgazdaságtudományi Karral.

További teendők: a vállalkozásbarát makro környezet megteremtése és fejlesztése érdekében a KKV-k munkájának segítése.

 

Innovációs Bizottság

Elnök: Áman Mihály. Tagok: Bartos Sándor, Bognár Sándor, dr. Helyes Zsuzsanna, dr. Lustyik György, dr. Szekeres György, Herbály István, Hirth Ferenc, Szabó Attila, Tóth-Pördi Zoltán és Vér Csaba,

Határozott közeledés mutatkozik az egyetem és a vállalkozások között. A szándék üdvözlendő - de fel kell készülni, tartalommal feltölteni, hogy a gazdaság számára valós motor legyen.

 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) innovációs rendszerének kialakítása után annak menedzselése, a központi indikátorok mentén az MKIK munkájának segítése. InnoPortfólió, KlaszterPortfólió, Nyitott Labor.
 • Enterprise Europe Network technológia transzfer felület menedzselése.
 • Dél-dunántúli Regionális Innovációs Díj és Megvalósítható Ötletek Pályázatának koordinálása, kooperáció a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával, a Pécsi Tudományegyetemmel (PTE), a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottságával és a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökséggel.
 • EVLIA - az EU legnagyobb szellemi eszköz menedzsmenttel foglalkozó 10 országos projektje.
 • Clusters Meet Culture projekt menedzsment. Turisztikai innovációk 5 országban.
 • InnoWeit projekt menedzsment a kis- és középvállalkozások (KKV) innovációs kapacitás-felmérése érdekében.
 • DesignPécs megszervezése. 40 helyszínen közel 60 KKV és szakmai szervezet 1 héten át tartó szakmai diskurzusa, nyitott műhelye és konferenciája Pécs MJV és PTE együttműködésben.
 • Innovációs Paktum szervezése a régió 3 megyei jogú városa, megye, PTE és DDRFÜ bevonásával az innováció koordinált szervezése céljával.
 • S3 stratégia szakmai véleményezése az érintett vállalkozói kör bevonásával, szakmai anyag elkészítése a Baranya Megyei Kormányhivatallal. A Nemzeti Innovációs Hivatal értékelése alapján a legjobb szakmai munka.
 • COSME pályázat keretében az innovációs osztály 2 turisztikai és 3 klaszterfejlesztési EU projektet nyújtott be.
 • Az Enterprise Europe Network innovációs alpályázatának elnyerése után IMP3rove és Horizon2020 SME Instrument tanácsadás.
 • 120 iparjogvédelmi ügyfél, több mint 200 tanácsadás, formatervezési tanácsadás formatervező mérnök bevonásával 10 cég számára.

Stratégiai feladatok állnak az Innovációs Bizottság előtt a térségi fejlesztések kezelése és a stratégiai partnerség harmonizálása terén, és operatív feladatok vannak a regionális innovációs díj koordinációs feladatainak átszervezésében.

 

Ipari Tagozat elnökség

Elnök: dr. Kállai Sándor. Tagok: dr. Fedor Ferenc, dr. Fodor Zsuzsanna, Herbály István és Somfai Gábor.

PBKIK Munkavédelmi Klub létrehozása és elindítása. Célja a helyi KKV-k munkavédelmi kultúrájának növelése, tapasztalatcsere, jogszabályi környezet alakítása. Szakmai vezet: Somfai Gábor.

 • Mecseki Bánya Klaszter (Komló) alapításának segítése az Innovációs Bizottság bevonásával. Megalakulása óta a szakképzés irányába is mozdult, és a bányanyitás érdekében is megkezdte a szakmai munkát. Szakmai vezető (egyben klaszter alapító is a PBKIK, a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter, a TeGaVill Kft., a Gépszer Kft. és a Neolit Kft. mellett): dr. Fedor Ferenc.
 • Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter munkájának folyamatos segítése mind pályázati, innovációs és export tevékenységekben.
 • Teljesítésigazolási Szakértői Szerv munkájának menedzselése és a rendszer elindítása a helyi szakértőkkel, a kamara jogi vezetőjével együttműködésben. Szakmai vezető: dr. Kállai Sándor.
 • Pollack nyílt nap közös szimpózium, gyakornoki rendszer kialakítása és működtetése, megyei gépipari cégek szakmai utánpótlása. Pollack Expo: részvétel.
 • Paks II. beruházásban rejlő lehetőségek folyamatos feltárása, előkészítése a megye nagyobb vállalkozásai számára.
 • Környezetvédelmi Termékdíj fórum.
 • Közös munka az Önindító, az S3 munkában.
 • Szakképzési feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek (Formula Student Hungary).

Közszolgáltató Tagozat elnökség

Elnök: Vida János. Tagok: Genczler István, Horváth Zoltán, Mayerhoff Attila és Szekó Józsefné.

A közszolgáltatás meglehetősen sajátságos terület, kevés képviselővel, de mindenkinek az életére kihatással van - cégként vagy magánszemélyként. Radikális szerkezeti váltás valósul meg piaci és tulajdonosi oldalról. Az elmúlt években minden közszolgáltató számára nagy feladat volt.

Ebben a környezetben kell működni. Tevékenységek:

 • Magyar Környezettechnológiai Gyártó és Fejlesztő Klaszter (MKGYF) alapítása és menedzsment a hazai környezettechnológiai fejlesztések generálásának és a hazai piac elnyerésének céljával. Az országos hatókörű klaszter szakmai vezetője dr. Kiss Tibor (Biokom Kft.).
 • Pécs Expo rendezvényen Környezettechnológiai országos szakvásár megrendezése az MKGYF klaszter vezetésével.
 • Pécs Megyei Jogú Város Zöld Főváros projektben a közszolgáltató cégek szakmai munkájának segítése, a PÉTÁV önálló szakmai munkacsomagjának megírása. Szakmai vezető: Vida János.

Dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára helyi át- és globális kitekintést adott a működési környezet értelmezéséhez.

A kamarában 47 fő munkatárssal évi kb. 83 000 munkaórával, és 44 000 óra testületi tagi hozzájárulással lehet számolni. Ehhez képest a kamara éves ügyfélszáma kb. 50 000. Ebben sok minden benne van, az egyszerűbb kérdésektől a legbonyolultabb gazdaságszervezési feladatokig és törvényi véleményeztetésig. 400 000 000 Ft-os költségvetésnél fel kell állítani egy feladathierarchiát.

Mondhatni, hogy „bezzeg a német kamara” - igen, de míg nálunk folyamatos kompetenciaháború zajlik (és a kompetenciák 10%-ához 1% forrás párosul), addig a német kamarák sokszoros munkatársi létszámmal dolgoznak több száz év óta.

Az 1 300-as PBKIK önkéntes kamarai taglétszámból sokan mértékadók, de szintén sokan csak máról holnapra tudják működtetni a vállalkozásaikat.

Függőben van a kamarai törvény módosítása is, melynek kimenete akár központosítást is lehet, ez az eddigihez képest merőben más rendszer lenne.

Ma Magyarországon 4-5 erős kamara van. A teljesítményeket az MKIK folyamatosan indikátorokkal méri. A PBKIK az elsők között van. Az osztályok építik az alapokat, országosan hozzájárulnak a rendszer fejlesztéséhez.

Nemzetközi szinten is nagy változásokra lehet számítani: „globalizációs kereszttűz” várható. A Wall Street nem támogatja az erős kamarai rendszert. Más (nyugati) uniós tagországokkal történő összehasonlítás: példa Ausztria (erős kamara) ó töredezett kelet-európai országok (önkéntes tagság).

Újabb példa: kamarai hozzájárulás. Baranyában az ebből befolyó pénzösszeg cca. 120 millió Ft, Győrben ~240 millió Ft, Budapesten ~1 milliárd Ft. A feladatok között azonban nincs ekkora különbség. Míg a jobban prosperáló megyék kamarái visszaforgathatják a diszkréciós jövedelmet, addig a PBKIK más forrásból kell, hogy kipótolja a közfeladatok ellátásához szükséges összeget. Fontos tehát az (erő-)forráselosztás.

Summa summarum az elit kamara sokrétű működtetése az egyetlen járható út, de sok függ attól, hogy lesz-e központosítás.

 

Dr. Sitányi László, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője tájékoztatást adott a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) témákban.

A DDRFÜ minden munkatársa a gazdasági szereplők közvetlen közelében élő emberekként fontosnak tartják a hatékony működést. Közvetlen megkereshetőségük gyors működést biztosít. További erősségük, hogy kollégáik nagy része hosszú idők óta dolgozik a szervezetben, nem most léptek ki az iskolapadból.

A jövőbeni működés tekintetében: a MÁK megjelent közreműködő partnerként, a plusz lépcsőfok várhatóan lassítani fogja a rendszert.

Fontos változás, hogy a KKV-k kikerültek a TOP-ból, a GINOP-ban juthatnak forráshoz. Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke minden polgármesterrel egyeztet a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében. A kamara segítségével a vállalkozások bevonásával összegyűjtött projektek áttervezése fontos feladat. Ezen projektek komplexebbek, mint pl. egy létesítményfejlesztés.

S3 - 700 mrd Ft: kevés tény ismert, a jelek szerint a Nemzeti Innovációs Hivatal fogja menedzselni. Az operatív program újragondolt javaslati anyaga decemberben kikerülhet Brüsszelbe, legjobb esetben januárban várható visszajelzés.