Üdvözöljük a

Pécs város jelképeinek és nevének használata | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Pécs város jelképeinek és nevének használata

Szerző: Gelencsér Lajosné | 2013. április 25.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. december 14-én hirdette ki 57/ 2012. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendeletét Pécs Város jelképeiről, a Város nevének és jelképeinek használatáról, a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről.

(A rendelet megtalálható a: gov.pecs.hu/önkormányzat/hatályos rendeletek címszó alatt. A „rendelet cím” rovatba beírva a „Jelkép” szót, megnyílik a dokumentum)

A rendelet Pécs város hivatalos és választott jelképeinek és a város nevének használatát előzetes engedélyhez köti.

A rendelet 10.§ (1) bekezdése szerint: „Pécs Város nevét – rövidített, vagy toldalékos formában – természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezésébe, kiadványaira, dísz- és ajándéktárgyaira, egyéb termékeire, védjegy, vagy mintaoltalomban részesülő megjelölésre, földrajzi árú-jelzőre, termékmegjelölésére, iparjogosítvány szövegébe, elektronikus és írott sajtóterméke címfeliratába és rendezvényei elnevezésébe csak előzetes önkormányzati engedély alapján veheti fel, illetve használhatja.”

Az engedélyezés iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani a rendeletben meghatározott tartalommal. A kérelmet döntésre a Jegyző terjeszti elő.

A Pécs városnév használatáért, a hivatalos, és a választott jelképek valamint a Pécs városnév kereskedelmi forgalomba hozandó tárgyakon, kiadványokon és rendezvények elnevezésében történő megjelenítésének engedélyezéséért díjat nem kell fizetni

Védjegyek tekintetében a már meglévő oltalommal, illetve oltalmi eljárás alatt lévő elnevezések mentesülnek a rendelet hatálya alól. A Pécs név használatának, különösen a védjegyek tekintetében történő engedélyezése kapcsán  a Kamara egyeztető tárgyalást folytatott Dr. Lovász István jegyző úrral.

Kamaránk, mint az SZTNH Szellemitulajdon-védelmi Infópontja, felajánlotta együttműködését a Pécs név, illetve ennek valamilyen grafikai elemekkel kombinált  védjegyekben megjelenő formáinak engedélyezési eljárása során. A rendelet kapcsán felmerültek a szellemitulajdon-védelem egyes uniós és nemzetközi egyezményeinek jogi szabályozásai is. A rendelkezések az általános jogi szabályozást figyelem bevéve készültek, azonban a szellemi tulajdonra vonatkozó speciális jogszabályok rendeletben történő érvényesítése további egyeztetést igényel, amely a rendelet egyes  részeinek felülvizsgálatát eredményezheti a közeljövőben.  A felülvizsgálat során az Önkormányzat és Kamara szorosan együttműködik.

A védjegyhasználat szabályai igen szigorúak. Javasoljuk minden vállalkozásnak, mely rendelkezik védjeggyel, illetve tervezi annak használatát, hogy tájékozódjon az érvényes jogszabályokról, hogy érdekeit megfelelő módon védeni tudja.

Keresse SZTNH Szellemitulajdon-védelmi Infópont szakértőnket, Gelencsér Lajosnét (E-mail: gelencserne@pbkik.hu).