Üdvözöljük a

Szellemi tulajdon és értékelés – a kkv-k üzleti tervezésének támogatása | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szellemi tulajdon és értékelés – a kkv-k üzleti tervezésének támogatása

Szerző: Erdős-Pohli Krisztina | 2013. október 15.

Az SZTNH október 30-án „Szellemi tulajdon és értékelés – a kkv-k üzleti tervezésének támogatása” címmel nemzetközi szimpóziumot és tréninget tart a Nemzeti Külgazdasági Hivatalban (1055 Budapest, Honvéd u. 20.) A rendezvényt az EVLIA projekt iránt érdeklődők számára ajánljuk.

A rendezvényen résztvevők hazai és külföldi szakértők révén megismerkedhetnek a szellemivagyon-értékelés eszközeivel, módszertanával, valamint annak szerepével a vállalati innováció támogatásában és az üzleti- és exportstratégiák kialakításában.

A szimpóziumon továbbá bemutatásra kerül az Enterprise Europe Network vállalkozásfejlesztési hálózat, és annak innovatív kkv-kat támogató szolgáltatásai, illetve azEurópai Szabadalmi Hivatal képviselője azegységes szabadalmi oltalom és Egységes Szabadalmi Bíróságlegújabb aktualitásaiba vezeti be a jelenlévőket.

A rendezvényre az alábbi linken jelentkezhetnek: Regisztráció

Az előadások kivonatai itt olvashatóak:

 

 Catarina d'Araujo: Miért fontos a szellemi tulajdon értékelése az üzleti életben

 

Az EU IPR Helpdesk egyik legfontosabb célja a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ismeretanyag és tudatosság bővítése az európai a kkv-k körében. E cél érdekében elsősorban tréningeket, tudatosságnövelő rendezvényeket szerveznek, valamint az IP széles skáláján mozgó tájékoztatókat, esettanulmányokat, a szellemi tulajdon eltérő vonatkozásait bemutató, kutatások adatait tartalmazó kiadványokat adnak ki. Az előadás a kkv-k által használt olyan IP-eljárások bemutatására összpontosít, amelyek megvilágítják, miért fontos az IP-értékelés a cégek számára.

 

Mészáros Mónika Alíz: Eszközök az innovatív kkv-k támogatására, a nemzetközi technológia- és tudástranszfer előmozdítására – a HITA Enterprise Europe Network szolgáltatásai

 

Az Enterprise Europe Network a világ legnagyobb vállalkozásfejlesztési hálózata, amelyet az Európai Bizottság hívott életre az európai kis- és középvállalatok külpiaci aktivitásának elősegítésére. A hálózat magas színvonalú és sokrétű szolgáltatásaival segíti a még nem vagy csak alkalmilag exportáló cégeket, valamint hathatós támogatást nyújt a már exportáló kkv-knak is külpiaci jelenlétük erősítésére. A támogatási eszközök közül kiemelt szerepet kapnak a kkv-k innovációs kompetenciájának és kapacitásának növelését ösztönző, valamint a nemzetközi technológiai együttműködések létrejöttét támogató szolgáltatások, amelyekről az előadás keretében részletesen hallhatnak a résztvevők.

 

Dr. Isumo Bergmann: Szabadalmak gazdasági értékelése – előnyök a vállalkozások számára

 

A szellemi tulajdon, ezen belül a szabadalmak értékelésére vonatkozóan számos módszer létezik. Az előadás célja a különböző értékelési módszerek erősségeinek és gyengeségeinek áttekintése, annak bemutatása, milyen komplex és eltérő indoka lehet egy-egy értékelés elvégzésének, illetve annak felvázolása, milyen érvek, szituációk játszanak fontos szerepet az alkalmazásra kerülő értékelési technikák kiválasztásában. A prezentáció betekintést nyújt abba, hogy a külső szakértők által végzett értékelés milyen befolyással van a cégen belüli döntési folyamatokra. A szabadalomértékelés vállalkozások számára nyújtott előnyeit esettanulmányokon keresztül is bemutatják.

A PatentSight sokéves tapasztalattal rendelkezik a stratégiai szabadalomelemzési szolgáltatások nyújtásában.

 

Dr. Pierre Treichel: Az egységes szabadalmi oltalom és az Egységes Szabadalmi Bíróság aktuális kérdései

 

Az Európai Unió tagállamai, valamint az Európai Parlament 2012-ben megállapodásra jutott egy jogi kezdeményezés keretében a szabadalmi csomag létrehozásáról. A csomag két rendeletet és egy nemzetközi megállapodást foglal magában, ami lefekteti az egységes európai szabadalom alapjait. A csomag szorosabb együttműködést tesz lehetővé 25 tagállam (Olaszország, Spanyolország és Horvátország kivételével az EU-tagországok) között. A két rendelkezés elfogadását követően 2012-ben a tagállamok aláírták az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodást, ami a harmadik, egyben utolsó része a szabadalmi csomagnak, ezáltal létrehozva egy egységes, szakosodott szabadalmi jogrendszert. Amint a megállapodás és a rendelkezések életbe lépnek, lehetségessé válik egységes hatályú szabadalmat szerezni Európában. Ez a szabadalom egységes eljárás keretében egységes oltalmat biztosít a 25 tagállam mindegyikében, ami nagyban csökkenti a költségeket és az eljárási terhet.

 

Káldos Péter: A szellemivagyon-értékelés mint az innovációt támogató eszköz

 

A tréning bemutatja a luxemburgi CRP Henry Tudor Intézet által kifejlesztett és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által az IPorta projekt keretében magyar nyelvre átültetett szellemivagyon-értékelési módszertant. A kifejlesztett „toolbox” több Excel-táblázatot tartalmaz, amelyek különböző értékelési metodikán alapulnak, és amelyeket a vállalkozások számára üzleti tanácsadást nyújtó szakértők külön-külön vagy az eredményeket összevetve tudnak felhasználni. Az eszközök pillanatképet kívánnak felmutatni a vizsgált szellemi vagyon valós értékéről a szellemi vagyon tulajdonosa által szolgáltatott adatok alapján. A „toolbox” részét képezik kvalitatív (a különböző aspektusokat kérdőíves felmérés útján rangsoroló) és kvantitatív (a jövőbeli gazdasági hasznosításból származó bevételi lehetőségek beazonosításán alapuló) elemzési metodikák.

Az érdeklődő szervezetek számára az SZTNH licenciaszerződés megkötését követően rendelkezésre bocsátja a szellemitulajdon-értékelési módszertanokat azzal a feltétellel, hogy azok a vállalatok számára csak ingyenes szolgáltatás keretén belül nyújthatók.

A Hipavilon Nonprofit Kft. az SZNTH leányvállalataként a szellemi tulajdon menedzselését és gazdasági hasznosítását elősegítő szolgáltatásokat nyújt elsősorban innovatív hazai vállalkozások, valamint technológiatranszfer-irodák és kutatóintézetek számára. A szolgáltatások közvetlen segítséget kívánnak nyújtani a vállalkozásoknak szellemitulajdon-védelmi stratégiájuk kialakításához, szellemi tőkéjük sikeres piaci menedzseléséhez, gazdasági hasznosításához.

Az IPorta projekt az európai szellemitulajdon-védelmi hivatalok együttműködési hálózata, mely jelenleg 30 tagot számlál, és az Európai Bizottság anyagi támogatásával valósul meg. A hálózat központi célkitűzése szellemi tulajdonuk sikeres menedzselését elősegítő szolgáltatások fejlesztése és elterjesztése a kkv-k körében.