Üdvözöljük a

Új PBKIK projekt: Kiváló lehetőség a fejlesztésre | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Új PBKIK projekt: Kiváló lehetőség a fejlesztésre

Szerző: Sipos-Rozs Eszter | 2013. január 9.

A 2014-ig futó programban tíz nemzetközi partner vesz részt: Magyarország, Olaszország, Románia és Szlovénia képviseletében 2-2 szervezet, valamint Szlovákia részéről egy partner.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, együttműködve a Kulturális Ipari Kompetencia Központtal a projekt Partnerségi mechanizmus vizsgálata a „városi turizmus” területén, a Délkelet-Európai térség termelőkörzeteiben munkacsomag vezetője.
A Klaszter és kultúra találkozása című a Délkelet-Európai Transznacionális EgyüttműködésiProgram (South East Europe – SEE) projekt témája: az európai országok közötti együttműködés kialakítása, fejlesztése a fenntartható növekedési térségek számára.

A pályázat célja a kulturális értékek használatának támogatása és előremozdítása a fejlesztéseken keresztül. Ahogy a kultúra egyre inkább a társadalmi és gazdasági növekedés eszközévé válik, a kulturális turizmus piacát elárasztják a látványosságok, kulturális útvonalak és örökség központok. Azonban a sok fogyasztó, már belefáradt a sorozatosan ismétlődő kulturális találkozásokba és keresik az új alternatívákat.
A gyakorlott felhasználók számának emelkedésével, az identitás fontossága és a kulturális tőke megszerzése, valamint a kreativitás alkalmazása, a hagyományos kulturális turizmus alternatívája felé mutat.

Ezek a tendenciák a kulturális turizmus átalakulását mutatják.


Ebben az értelemben, a legtöbb délkelet-európai történelmi és művészeti város nem kizárólag fontos kulturális örökségeket reprezentál, hanem lehetőségeket teremt egy alternatív piac létrehozására is.
Ennek a piacnak az alapja a kultúra és a klaszterek kreatív együttműködésén alapulna.


A Klaszter és kultúra találkozása projekt célja a gyártási kiválóságra vonatkozó ismeretek terjesztése a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program egész területén, úgy hogy hangsúlyozza a minőséget és az eredetiséget (mely az adott város kultúrájának és történelmének lényeges részét képzi), valamint, hogy ezt a kulturális aspektust hozzácsatolja a már meglévő turisztikai áramlathoz.
A projekt végcélja, az egész Dél-Kelet-Európát átszövő új értékesítési csatorna megnyitása, amelynek fő célja, hogy támogassa a kisvállalkozások fejlődését. Emellett célja, hogy összekapcsolja az turizmust és a helyi kézműipari klasztereket a művészeti örökséggel és kulturális termeléssel.

 

A tradicionális iparágak keletre költözésével az idegenforgalmi látványosságok, természeti kincsek, a felüdülést szolgáló létesítmények fejlesztése, megőrzése gazdasági erővé válik és jó jövedelemforrást biztosít.

 

Szakértői becslések szerint a turizmusból származik a hazai bruttó nemzeti terméknek több mint egytizede, és ez az ágazat megközelítőleg 250 ezer főnek biztosít megélhetést.

 

A turizmus infrastruktúrát vonz az adott térségbe, gazdaságfejlesztő hatású, élénkítő szerepe jelentős húzóerőt képvisel. Az idegenforgalom a magyar gazdaság egyik pillére.

 

Világviszonylatban a turizmus az egyik legjelentősebb és leggyorsabban növekvő ágazat. Gazdasági jelentőségét mutatja, hogy 2007-ben a világon megtermelt GDP-nek közel 16.2%-a a turizmusból származott és hozzávetőleg 235 millió embernek biztosított munkát.

 

Az idegenforgalom jelentős részterületei: a kulturális turizmus, termál- és gyógyturizmus, hegyvidéki, vízparti turizmus, a történelmi vidékek - várak – kastélyok és városlátogatások, a kongresszusi, valamint üzleti turizmus.

 

A kulturális turizmus átalakulása miatt a látogatók Magyarország iránti kereslete a nemzetközi trendeknek megfelelően fokozatosan összetettebb és differenciáltabb.