Üdvözöljük a

„Young Spirit” – hogy a szellem kiszabaduljon a palackból | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

„Young Spirit” – hogy a szellem kiszabaduljon a palackból

Fontos, hogy a piaci igény alapú technológiai fejlesztések megvalósulását segíteni tudja a magas szellemi potenciállal bíró egyetemi - kutatói környezet. Sokszor hallhattunk már olyan esetekről, hogy egy innovatív vállalkozói ötlet azért nem valósult meg, mert nem volt elegendő tőke, fizetőképes kereslet, vagy éppen szakember, ideértve a kutatói tudást is. Ezen kíván segíteni az öt megyében – Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar - működő kereskedelmi és iparkamara által elindított kezdeményezés, a Young Spirit.

A projektben együttműködő partnerek elkötelezettek az ország, a régió, a megye, a város fejlődéséért, az itt élő emberek és vállalkozások boldogulásáért. Látva a gazdasági folyamatokat, a gazdaság hajtóerejét jelentő innováció fontosságát, nélkülözhetetlen, hogy az innovatív cégek kutatás-fejlesztési igényeinek kielégítése érdekében elinduljon egy valós együttműködés a kutatói szférával.

 

Kiknek szól?

A Young Spirit az öt területi kereskedelmi és iparkamara székhelyén és környezetében tevékenykedő fiatal kutatóknak és vállalkozásvezetőknek szól.

 

Mi a cél?

A Young Spirit célja kamarai és egyetemi háttérrel rendezvénysorozat fejlesztése, amelynek keretében Pécs, Kecskemét, Győr, Szeged és Debrecen helyszíneken az ország minden fiatal kutatójának és az innovatív vállalkozások vezetőinek szakmai találkozója megvalósul.

A cél elérése érdekében az együttműködő partnerek a fiatal, tettre kész kutatókat és az innovatív cégeket összeköti, köztük innovatív termékek, szolgáltatások létrejöttét célzó együttműködések kialakulását segíti.

A rendezvénysorozat elsősorban a vállalkozóknál megjelenő, a piac által generált (vagy azt célzó) fejlesztési igények és a kutatói tudás, mint ajánlati oldal egymásra találását teszi lehetővé.

 

Ki a fiatal, és ki az innovatív?

A kutató a „fiatal”, a vállalkozás pedig „innovatív”.

Mivel a 40 évesnél idősebb kutatók már érett kutatóknak számítanak, így a Young Spirit a 40 éves vagy fiatalabb kutatók részvételére számít, akik motiváltak a piaci megoldások keresésére.

Innovációnak számít „a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.”
(Ld. 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról.)

 

Mi fog történni?

  • Első lépésben felmérjük, hogy a cégeknél milyen kutatás-fejlesztési igények jelentkeznek – ez a keresleti oldal. Ennek feltérképezésére egy űrlap segítségével kerül sor, melyet minden cégvezető, fejlesztő a saját vállalkozása kutatás-fejlesztési igényeinek ismeretében tölt ki.
  • A következő lépésben az együttműködő partnerek megkeresik azokat a kutatókat, akik képesek a felmerült igények teljesítésére – ők képviselik a kínálati oldalt.
  • A harmadik lépésben – a roadshow első állomásaként – egy országos rendezvényen lesz lehetőség a keresleti és kínálati oldal személyes találkozására. Megyénként 10-10 vállalkozás és kutató (összesen 100 fő) részvétele a cél.

    Az első rendezvényre 2018 őszén kerül sor Pécsett, majd ezt követően félévente Kecskeméten, Győrben, Szegeden, majd Debrecenben lesznek a találkozók.

Befogadó együttműködési rendszer

Az együttműködő partnerek feltérképezik azokat a szervezeteket, melyek a célok elérését segíteni tudják. A helyi egyetemek mellett más kamarák, tudós társaságok (pl. MAFITUD) megkeresése is a tervek között szerepel.

 

A projekt a PBKIK kezdeményezésére indult 2018 februárjában.