Az Innomark pályázat és a klaszterek

2011. április 22.

A Baross Gábor Innovációs Kompetencia– és Szolgáltatásfejlesztés regionális pályázaton sikerrel indult az elmúlt évben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.

2010 májusában megkezdődött a munka: az Innomark néven futó pályázat a dél-dunántúli régió klasztereinek fejlődését, hálózatba kapcsolódását támogatja, testreszabott innovációs szolgáltatások nyújtásával.
A klaszterek egyedi támogatása mellett az együttműködés és a klaszterközi termék- és szolgáltatásforgalom ösztönzése is a program részét képezi.
Az innovatív termékek és szolgáltatások fejlesztésének támogatása, külpiacra juttatása érdekében megkezdődött az úgynevezett „Klasszis” szolgáltatáscsomagok fejlesztése, a Regionális Innovációs Stratégiának és a Pólus Program elsődleges területeinek megfelelően:

  1. gépipar és rokon ágazatai
  2. környezetipar
  3. biotechnológia
  4. energetika
  5. kulturális ipar

A szolgáltatáscsomagok tartalmazzák az alábbi elemeket:

  • határon átnyúló/külföldi klaszterekkel történő együttműködés, információcsere (CBC)
  • konkrét együttműködési lehetőségek feltárása (pályázat)
  • protokoll/termék megvalósítása (protokoll, tananyag)
  • klasztertagság ösztönzése (toborzás)

A program megvalósítását a kamara innovációs osztálya koordinálja. Hamar László projektmenedzser feladata a „Klasszis” szolgáltatáscsomagok összeállítása - a szellemi tulajdonvédelem, pályázatok bevonása és a technológia transzferrel történő értékesítés vizsgálata képezik a csomagok fő elemeit.
A klaszterek fejlesztése érdekében a nemzetközi tudás transzfer, módszertani képzések, az együttműködés ösztönzése segítheti a munka elvégzését.
Ezt egészíti ki a Biotechnológiai Innovációs Bázis, mint akkreditált innovációs klaszter a tapasztalatok átadásával a régió további klaszterei részére.

A kamara 15 éves innováció-ösztönző munkája teljesedik további szolgáltatásokkal, mint a pályázati lehetőségek közzététele, iparjogvédelmi tanácsadás, projekt menedzsment, oktatás és rendezvényszervezés.
A pályázat eredményeként elkészülhet egy módszertani protokoll (tanulmány), ami támogatja a klaszterek létrehozását, fejlesztését, az akkreditációs szint elérését, másrészt egy továbbadható tananyag a regionális klaszterek közötti együttműködés javításához - termékátadás, szolgáltatásnyújtás, a legjobb gyakorlat feltárása által.