Kisvállalkozás Fejlesztési Bizottság

A mikro és kisvállalkozások speciális gondjaival foglalkozó Kisvállalkozás Fejlesztési Bizottság a kamara azon szerve, amely a kamara kisvállalkozásokkal és kisvállalkozások fejlesztésével kapcsolatos feladatait koordinálja.

A bizottság feladatai

 

Helyzetelemzés

  • A bizottság évente felméri a baranyai KKV-k gazdasági eredményességét és folyamatosan figyelemmel kíséri a fejlődési folyamatát.
  • Elemzi és meghatározza, hogy a fejlődést támogató döntési szinteken milyen kompetenciával és érdekérvényesítő erővel vannak jelen a kamarai tisztségviselők.

 

Operatív feladatok

  • A bizottság kiemelten foglalkozik a kisvállalkozások finanszírozási kérdéseivel, hazai és Uniós pályázati lehetőségek elemzésével.
  • A bizottság támogatja a baranyai KKV-k eredményes tevékenységéhez szükséges alapvető gazdasági – infrastrukturális követelmények megteremtését és fejlesztését.
  • A bizottság ösztönzi és elősegíti a vállalkozások széleskörű vállalkozói ismereteinek fejlesztését. 
  • A bizottsági folyamatosan áttekinti és fejleszti a kamara KKV-kkal kapcsolatos szolgáltatási csomagját, melynek hangsúlyos részét képezik a képzések és tájékoztató rendezvények is.
  • Eszközrendszerével támogatja a KKV-kat érintő jogszabályi és hatósági környezet folyamatos elemzését és a KKV-k ezen tárgyban történő képzését és tájékoztatását. 
  • A bizottság évente előterjesztést tesz az elnökség felé, a kamara Innovációs Díjára javasolt személyekről.

A Kisvállalkozás Fejlesztési Bizottság tagjai