Üdvözöljük a

Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása (EUREKA_16) | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása (EUREKA_16)

Szerző: Hamar László | 2016. augusztus 31.

altA konstrukció célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való magyar részvétel támogatása.

 A pályázat célja

  • a magyar vállalatok piacképességének növelése,
  • a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten 
  • a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek támogatásával, amely révén prototípus vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére kerül sor
  • nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése.

 

 

Támogatást igénylők köre

A hazai pályázat benyújtására csak olyan pályázó jogosult, amely az EUREKA Titkárság adatbázisában vagy az EUREKA klaszterek nyilvántartásában szereplő angol nyelvű és a nemzetközi konzorcium által benyújtott EUREKA projektjavaslatban vagy jóváhagyott projektben partnerként/konzorcium vezetőként szerepel, amelyet a magyar EUREKA Nemzeti Projekt Koordinátor igazol. Egyazon nemzetközi EUREKA projektben részt vevő magyar partnereknek a hazai támogatásra konzorciumot alkotva kell pályázniuk.

Pályázhatnak:

  • magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, vagy EGT székhellyel rendelkező vállalkozások magyarországi fióktelepei 
  • piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit szervezetek, költségvetési szervek vagy azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei.

Támogatható tevékenységek

Az EUREKA program pályázati felhívásainak keretében megvalósuló projektek esetében támogatható:

  • Önállóan támogatható: a kísérleti fejlesztés.
  • Projekt szinten önállóan nem támogatható: alkalmazott kutatás, a projekt kommunikációjával, koordinációjával, piacra jutásával, iparjogvédelmével, konferencián való részvétellel kapcsolatos tevékenység, általános (rezsi) költségek.

Feltétel, hogy a 2016. október 28-ig benyújtott pályázat 2017. március 15-ig, a 2017. március 31-ig benyújtott pályázat 2017. július 15-ig EUREKA minősítést (label) szerezzen. Azok a pályázatok, amelyek a megadott határidőkre nem szereznek minősítést, elutasításra kerülnek.

A rendelkezésre álló forrás

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Hivatal a pályázaton eredményesen szereplő pályázók számára 400 millió Ft támogatást biztosít az NKFI Alapból. A pályázatokra igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 20 millió Ft, maximum 70 millió Ft.

A benyújtás határideje

A pályázatok benyújtása a pályázat kitöltő program megjelenésétől folyamatos, az adott értékelési határnapig benyújtásra kerülő pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

Értékelési határnapok:

  • 2016. október 28.
  • 2017. március 31.

A teljes pályázati csomag letölthető itt.

Kiíró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Közzététel időpontja: 2016. 08. 30.
Beadási határidő: 2017. 03. 31.