Üdvözöljük a

Elindult a Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása pályázat (GINOP-5.2.2-14) | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Elindult a "Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása" pályázat (GINOP-5.2.2-14)

Szerző: Hamar László | 2016. október 4.

Hétfőtől nyújtható be támogatási kérelem a Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatására kiírt pályázati felhívásra.

 

A 2,9 milliárd forint keretösszegű konstrukció az ifjúsági garancia program része. A program a 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése új egyéni vagy mikro-kisvállalkozás indítására a kevésbé fejlett régiókban.

A pályázat keretében maximum 3 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás nyerhető el, max. 90%-os támogatás intenzitással (azaz 10% önrész szükséges).

 

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,9 milliárd Ft, ebből az alábbi regionális bontásban :

 • Dél-Dunántúl: 270 466 000

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 965 db

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

 

A projekt területi korlátozása

A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be.

A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek ugyanabban a kevésbé fejlett régióban kell lennie. Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező személy bérköltségének elszámolása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.

Önerő: 
A támogatást igénylőnek az igényelt támogatáson kívüli 10% önrésszel is hozzá kell járulnia a projekt megvalósításához, amelyet a projekt költségvetésének tervezésekor, illetve a költségek elszámolásakor is figyelembe kell vennie a teljes költség vonatkozásában.

Támogatást igénylők köre

 • aa) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
 • ab) A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 konstrukciót megvalósító szervezet által vezetett és koordinált szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatalnak rendelkeznie kell a GINOP- 5.2.2-14 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
 • ac) Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet.
 • ad) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező fiatal csak egy vállalkozás alapításában vehet részt.
 • ae) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.
 • af) A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.2.3-16 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként7 részt vesz. A pályázás további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet,illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.
 • ag) Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a kevésbé fejlett régióban székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.
 • ah) A GINOP-5.2.3-16 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.2.2-14 konstrukció keretében a képzéselvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került.
 • ai) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

Jogi forma szerint:

 • ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:
  • GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
  • GFO 117 – Betéti társaság.
 • bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó).

A támogatás mértéke, összege:

 • a) Az egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum összege 2.000.000,- azaz kétmillió Ft maximum 3.000.000,- azaz hárommillió Ft.
 • b) A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 90%-a

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 

Régiók: Közép-Dunántúl; NyugatDunántúl; Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld; Dél-Alföld

 

Benyújtás kezdő időpontja: 2016. október 03.

 

Benyújtás végső határideje: 2018. október 04.

 

Információs ügyfélszolgálat: 06 40- 638-638 telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.

 

A teljes pályázat megtalálható itt:

Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium
Közzététel időpontja: 2016. 10. 03.
Beadási határidő: 2018. 10. 04.