Üdvözöljük a

Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_16) | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_16)

Szerző: Hamar László | 2016. február 16.

A kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

A támogatás odaítélésénél előnyt jelent a fiatal kutatók bevonása. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, legkésőbb 2016. március 17-ig. Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet e határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény jóváhagyott, valamint legkésőbb 2016. március 24-i postabélyegzővel feladva nyomtatott formában is beérkezett az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az NKFI Hivatal – az erre vonatkozóan 2016. március 1-ig benyújtott kérelem alapján – előzetesen engedélyezte arra hivatkozva, hogy a kutatási programot a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni.

A pályázók köre

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű
  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül; vagy
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, amely 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, és nem tartozik az EVA hatálya alá; vagy
  • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet.

A pályázat benyújtásakor, illetve a támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a magyar állampolgárságú kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia, a külföldi állampolgárságú kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban kell állnia.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján témamegkötés nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, az NKFI Hivatalhoz benyújtott projektterv maradéktalan megvalósításához szükséges tevékenységek támogathatók.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2016-2020 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 7 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani, amelyből a 2016. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás a 2016. évi programstratégia függvényében 2,42 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás mértéke

Projektenként legfeljebb 48 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%, tehát a projekt megvalósításához nem kell saját forrást bevonni, illetve egyéb támogatás nem vehető hozzá igénybe.

A pályázók adatainak átemelése a Magyar Tudományos Művek Tárából

A pályázók MTMT-ben regisztrált adatainak átvezetése az MTMT-t érintő karbantartás miatt 2016. február 18-tól lehetséges.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A projekt megkezdése leghamarabb a támogató döntést követő naptól lehetséges, a projektnek 2016. október 1. és 2016. december 31. között kell megkezdődnie.

A részletes pályázati kiírás elérhető itt.

Kiíró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Közzététel időpontja: 2016. 02. 15.
Beadási határidő: 2016. 03. 17.