Üdvözöljük a

GINOP-2.3.3-15 - Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

GINOP-2.3.3-15 - Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

Szerző: Hamar László | 2015. augusztus 25.

Felhívás hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című (GINOP-2.3.3-15 kódszámú) felhívás.A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint.  A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítését. A cél elérését a Kormány a kormányzati kutatóintézmények, felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóintézmények, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, intézetek támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • A benyújtott támogatási kérelmekről a benyújtásától számított 30 nap1 alatt dönt.
  • A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 50 millió Ft – maximum 1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
  • Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 75 %-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft összegű előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet(ek) vállalják, hogy:

  • Projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hazai kutatás-fejlesztő szféra számáranemzetközileg is versenyképes kutatási, fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtásáraalkalmas, a különböző nemzetközi kutatási együttműködésekben való hatékony részvételt lehetővé tevő, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásához vagy korszerűsítéséhez.

A Kormány kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája kiemelt fontosságúnak tartja a hazai kutatási infrastruktúra (KI) jelentős fejlesztését, így jelen Felhívás célja a hazai kutatóhelyek kutatási infrastruktúrájának fejlesztése, amely elősegíti az ESFRI Roadmap-ban szereplő nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való magyar részvételt, illetve hozzájárul a Horizont 2020 program keretében
támogatott programokhoz.

 

A teljes pályázati kiírás megtalálható itt.

Kiíró: Magyarország Kormánya
Közzététel időpontja: 2015. 08. 25.
Beadási határidő: 2015. 10. 15.