Üdvözöljük a

Ipar 4.0 pályázat: Feldolgozóipar és IKT szolgáltatási szektor | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Ipar 4.0 pályázat: Feldolgozóipar és IKT szolgáltatási szektor

Szerző: Biró Sarolta | 2018. június 4.

Az Ipar 4.0 program támogatási program a feldolgozóipar, és IKT szolgáltatási szektor intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását támogatja.

Az Ipar 4.0 program keretösszege 1,5 milliárd forint.

A program célja

A program a feldolgozóipar, és IKT szolgáltatási szektor intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását kívánja támogatni, az Irinyi Tervben lefektetett célokhoz illeszkedően. A program mintegy 5 – 25 hazai vállalkozás támogatásával járul hozzá Magyarország innovatív újra-iparosításához, elsősorban a kis- és középvállalkozások minőségi megújításához, versenyképességük javításához.

 

Az előirányzat célja az Ipar 4.0 program keretében az alábbi területeken megvalósuló fejlesztések támogatása, együttműködések és hálózatok kialakítása

 1. Gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folyamatok automatizálása, horizontális, és vertikális rendszerintegráció
 2. Felhő alapú technológiák továbbfejlesztése, felhasználása a gyártási, és logisztikai folyamatokban
 3. Intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm robotok; autonóm járművek (AGV) kialakítása, rendszerbe állítása a gyártás és logisztika területén
 4. Additív gyártási technológiák alkalmazása, továbbfejlesztése
 5. Az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkacsoportja által kidolgozott koncepció alapján megvalósuló projektek

Támogatásban részesíthetők köre

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások
 • Nagyvállalatok
 • Felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény

 A támogatható tevékenységek köre

 • Eszközbeszerzés
 • Meglévő eszköz átalakítása, továbbfejlesztése, meglevő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;
 • Termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló beruházás;
 • Immateriális javak beszerzése,
 • Humán erőforrás fejlesztése képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában, ezekhez kapcsolódóan külföldi rendezvényeken való részvétel,
 • Demonstrációs képzések szervezése, lebonyolítása.

A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek
Az előirányzat által egy kedvezményezett részére legalább 20 millió forint, legfeljebb 500 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

 

Pályázatok benyújtási határideje

A 2018. évi keret vonatkozásában támogatási kérelem benyújtására 2018. október 15-ig van lehetőség. A tervezett fejlesztés megvalósulásának dátuma nem lehet későbbi, mint 2019. május 15.

Az előirányzat 2018. évi kereteinek terhére támogatási szerződés megkötésére 2018. december 31-ig van lehetőség, amely alapján támogatás kifizetésére 2019. június 30-ig kell, hogy sor kerüljön.

 

A támogatási előleg

Támogatási előleg egy alkalommal igényelhető, melynek maximális mértéke a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-a, de maximum 100 millió Ft.

 

A letölthető dokumentumok IDE kattintva elérhetők.