Üdvözöljük a

K+F célkitűzések megvalósítását támogató pályázati lehetőség | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

K+F célkitűzések megvalósítását támogató pályázati lehetőség

Szerző: Pazaurek Szabina | 2018. május 2.

Az ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása (2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL) című felhívás a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával ösztönzi a baranyai vállalkozások részvételét a Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek közös programban.

A Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek közös program – Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL) célja az Európai Unió Horizont 2020 programja keretében az ipari szereplők (köztük a kkv-k) és kutatóhelyek nemzetközi együttműködése révén a társadalom igényeit kielégítő, megbízható, környezetbarát, okos rendszerek kifejlesztése a mikrochipektől a kész eszközig  terjedő értéklánc mentén.

 

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 760 millió forint keretösszeget biztosít.

 

Az ipar által meghatározott fő tématerületek: mikro/nanoelektronika, beágyazott/kiber-fizikai rendszerek és okos rendszerek integrációja.

 

Pályázók köre:

  • önállóan vagy ugyanazon nemzetközi konzorcium magyar tagjaiként közös nemzeti konzorciumban – Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek
  • a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá,
  • államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
  • a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Támogatható tevékenységek:

  • önállóan támogatható tevékenység: alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés.
  • önállóan nem támogatható: a projekt nyilvánosságával, koordinációjával, piacra jutásával, iparjogvédelmével kapcsolatos tevékenység, eszközök és immateriális javak beszerzése.

A pályázati anyagok benyújtására kitöltő program élesítésétől folyamatosan, de legkésőbb 2018. szeptember 28. 12 óráig lehetséges.

Kiíró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Közzététel időpontja: 2018. 04. 23.
Beadási határidő: 2018. 09. 28. 12:00