Üdvözöljük a

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15) | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15)

Szerző: Hamar László | 2015. szeptember 28.

A pályázat a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával elősegíti magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe:

 • Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (programkód: AAL); 
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership (programkód: ECSEL); 
 • EUROSTARS Programme (programkód: EUROSTARS)

Az ezen programokban való részvétel hozzájárul az EU-2020 stratégia keretében tett nemzeti K+F célkitűzések eléréséhez, valamint a tagállamok nemzeti kutatás-fejlesztési programjainak összehangolásához és ezen keresztül a kutatás-fejlesztésre fordított európai források hatékonyabb felhasználásához. A források koncentrálásával olyan nagyléptékű kutatási programok valósulnak meg, amelyek egyrészt fontos társadalmi problémák megoldására irányulnak, másrészt az európai ipar versenyképességét fokozzák.

Melyek a pályázat keretében finanszírozott közös programok céljai?

 • Tevékeny és önálló életvitel – Active and Assisted Living (programkód: AAL)
  Az infokommunikációs eszközökkel segített tevékeny és önálló életvitelt célzó AAL program középpontjában az idős emberek életminőségének, önállóságának és alkalmazhatóságának javítása áll, a végfelhasználók (idősek, gondozók, családtagok, finanszírozók) igényeit kiszolgáló, innovatív infokommunikációs termékek, szolgáltatások és rendszerek kifejlesztése által.
 • Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek – Electronic Components and Systems for European Leadership (programkód: ECSEL)
  Az ECSEL program célja az Európai Unió Horizont 2020 programja keretében az ipari szereplők (beleértve a KKV-kat is) és a nonprofit kutatóhelyek nemzetközi együttműködése révén a társadalom igényeit kielégítő, megbízható, környezetbarát, okos és komplex (az emberrel és egymással is kommunikáló, a fizikai és a virtuális teret összekötő) rendszerek kifejlesztése a mikrochipektől a kész eszközig (autóig, repülőgépig) terjedő értéklánc mentén. Az ipar által meghatározott fő tématerületek: mikro/nanoelektronika, beágyazott/ kiber-fizikai rendszerek és okos rendszerek integrációja.
 • EUROSTARS Programme (programkód: EUROSTARS)
  Az EUROSTARS az EUREKA tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely az innovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző, kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki célul. A program minden technológiai terület felé nyitott és olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább két különböző, az EUROSTARS programhoz csatlakozott államban működő intézmény (kis-és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet) együttműködésében valósulnak meg és amelyek eredményeként innovatív termék, eljárás,szolgáltatás jön létre és ezek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül megkezdődik.

Kinek szól a pályázat?

Pályázhatnak önállóan vagy ugyanazon nemzetközi konzorcium magyar tagjaiként közösen, nemzeti konzorciumban:

 • a Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozások;
 • az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások Magyarországon bejegyzett fióktelepei;
 • jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, költségvetési szervek és jogi személyiséggel rendelkező intézményeik (EUROSTARS pályázatok esetében kizárólag gazdasági társasággal konzorciumban).

Részletes kiírás az NKFIH honlapján itt található.

Kiíró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
Közzététel időpontja: 2015. 09. 25.
Beadási határidő: 2015. 11. 15.