Üdvözöljük a

Logisztikai Kiválóság Díj, 2013 | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Logisztikai Kiválóság Díj, 2013

Szerző: Hamar László | 2013. július 9.
Cimkék: pályázat

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság, mint a logisztikai szakterület egyik meghatározó szervezete, a komplex logisztikai és ellátási lánc szemlélet további erősítése, a fenntarthatóság elvének és a vállalatok felelősségteljes irányításának elterjesztése, valamint a legjobb vállalati gyakorlatok hazai és nemzetközi szintű ismertté tétele érdekében 2013-ban ismét meghirdeti a Logisztikai Kiválóság Díjat.

A Logisztikai Kiválóság Díj témáját illetően mérvadónak tekintjük a logisztikának a társaság által kialakított meghatározását, mely szerint a logisztika olyan tudományos és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok és módszerek összessége, amelyek alkalmasak a rendszereken belüli és rendszerek közötti termékek, szolgáltatások, erőforrások és információk áramlásának tervezésére és koordinált megvalósítására, a folyamathoz illeszkedő optimális összköltség és a végfelhasználói elégedettség elérése érdekében.

A díj
A díj odaítélésének célja az elmúlt időszakban (1-3 évben) megvalósult kiváló szakmai teljesítmény elismerése a logisztika és ellátási lánc menedzsment területén. A lehetséges alkalmazásokat/megoldásokat bemutató pályázatok széles körből érkezhetnek: pl. a logisztikai tevékenység újratervezése vagy integrálása a vállalati folyamatokba, különböző technológiák innovatív alkalmazása, új szállítási vagy raktározási rendszerek bevezetése, az ellátási láncok fenntartható átszervezése vagy az információs és kommunikációs technológiák hasznosítása az ellátási láncban.

A díj nem korlátozódik a termelési vagy kereskedelmi ágazatban tevékenykedő vállalatokra; várjuk szolgáltatóvállalatok, illetve szervezetek pályázatait, valamint a mezőgazdaság vagy honvédelem területén megvalósított megoldásokat is. Nagyvállalatok jelentkezése mellett kifejezetten várjuk a kis- és középvállalatok, vagy akár csoportos szervezeti egységek jelentkezését is. Célunk az innovatív, egyedi, előremutató logisztikai ötletek, megoldások, koncepciók díjazása, kiemelt hangsúlyt helyezve a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére. A lényeg, hogy a pályázatból egyértelműen kiderüljön: a vállalat elsődleges céljainak megvalósításához milyen mértékben járult hozzá a logisztika.
(Az MLBKT elnökségének döntése alapján elnökségi tagok és vállalatuk nem nevezhetnek a díjra.)

A pályázás menete
1. lépés - Egy 1 oldalas rövid ismertető benyújtása a pályamunkának szánt megoldásról, projektről.
2. lépés - A bírálóbizottság értékeli az ismertetőket és kiválasztja azokat a munkákat, amelyek készítőit felkéri a teljes pályamunka elkészítésére és benyújtására.
3. lépés - A végleges pályamunkákat az 3 tagú bírálóbizottság bírálja el. Szükség esetén munkájában igénybe veheti külső szakértő véleményét, illetve személyes találkozásra is kérheti a pályázókat. A végső döntést a bírálóbizottság véleménye alapján az MLBKT Elnöksége hozza.

A díjazás módja
A bírálóbizottság egy alkalommal három helyezettet díjazhat. Az első helyezett az erre a célra terveztetett kisplasztikát, a második és harmadik helyezett az MLBKT által kiállított oklevelet és emléktárgyat kapja. Külön díjban részesítjük a pályázatok közül a legfenntarthatóbb megoldást.

A pályázatok tartalma
A pályázati dokumentációk elvárt tartalmát kötelező és javasolt tartalmi elemek megadásával szeretnénk biztosítani. Kérjük, tanulmányozza át a pályázat felépítését és fejezeteit tartalmazó segédletet, amely letölthető az MLBKT honlapjáról (http://www.logisztika.hu).

A pályázatok formai követelményei
A pályázati dokumentációt egy nyomtatott példányban és elektronikus adathordozón kell benyújtani az MLBKT Titkárságára (1061 Budapest, Király u. 12.). Az elektronikus dokumentációt elektronikus adathordozón, Pdf formátumban kell beküldeni. A könnyebb kezelhetőség érdekében a pályázatok nem tartalmazhatnak videofelvételeket, vagy a szoftverekbe integrált képeket.
A pályázatok maximális terjedelme 20 A4-es méretű, szöveges oldal, mellékletekkel együtt.

Bírálati szempontok
- Stratégiai, innovatív, felhasználhatósági szempontok
- A pályázat logisztikai megoldásai üzletpolitikai, gazdasági, versenyképességi,
kereskedelmi szempontok szerint
- Működési, szervezeti, szociális és társadalmi szempontok
- Környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok
- A pályázati anyag általános színvonala, érthetősége és áttekinthetősége

Határidők
- Pályázati jelentkezési lapok (1 oldalas ismertetők) leadása 2013. július 15.
- Értesítés az első forduló eredményéről 2013. július 31.
- A teljes pályamunkák leadása 2013. szeptember 20.
- A pályázatok értékelése és döntéshozatal 2013. október 25.

Az eredményhirdetés és a díjak átadása
A díj átadására 2013. november 13-én, az MLBKT XXI. éves kongresszusán kerül sor.

A pályázati anyag letölthető http://www.logisztika.hu oldalról

A pályázati jelentkezési lapok benyújtási határideje: 2013. július 15.

Kiíró: Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság
Közzététel időpontja: 2013. 07. 09.
Beadási határidő: 2013. 07. 15.