Üdvözöljük a

Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16) | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16)

Szerző: Hamar László | 2016. március 29.
A felhívás célja olyan stratégiai jelentőségű, Magyarország versenyképességét növelő kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatása, amelyek felsőoktatási intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, valamint hazai vállalkozások együttműködésében hoznak létre jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes terméket, szolgáltatást, technológiát az alábbi területek valamelyikén.
 • Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét lényegesen javító nemzeti program
 • Anyagtudományi, technológia nemzeti program
 • Víz-egészség-élelmiszer nemzeti program

A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja. A projekt megvalósításának helyszíne a pályázó bejegyzett közép-magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Nem támogatható a Közép-Magyarország régión kívül megvalósuló projekt.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, valamint a pályázatot elektronikus adathordozón, a kinyomtatott és cégszerűen aláírt projekt adatlappal és annak mellékleteivel együtt, 1 példányban, zárt csomagolásban is meg kell küldeni az NKFI Hivatal levelezési címére. A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. A pályázatok értékelése standard eljárásrendben történik szakaszos elbírálással: az első bírálati határidőig, május 31-i határnapig benyújtott pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság(ok) és kutató-tudásközvetítő szervezet(ek) együttes részvételével létrehozott 2-5 tagú konzorciumok, amelyekben legalább az egyik résztvevő felsőoktatási intézmény, költségvetési szerv vagy költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye.

Konzorciumvezető vagy konzorciumi tag lehet:

 • felsőoktatási intézmény
 • költségvetési szerv 
 • költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye
 • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaság
 • 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá
 • EGT székhelyű, 2 teljes lezárt üzleti évvel és Közép-Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető olyan gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan: 

 • alapkutatás
 • alkalmazott (ipari) kutatás 
 • kísérleti fejlesztés

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • nyilvánosság biztosítása, tájékoztatás
 • projekt koordinációs tevékenység
 • piacra jutással kapcsolatos tevékenység
 • iparjogvédelmi tevékenység (nagyvállalat és kkv esetében)
 • eszközök és immateriális javak beszerzése, a kutatási infrastruktúrához szükséges épület építése, korszerűsítése.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A program megvalósítására az NKFI Alapból rendelkezésre álló keretösszeg összesen 28 milliárd forint, az alábbi bontásban:

 • „A” alprogram (Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét lényegesen javító nemzeti program): 14 milliárd forint 
 • „B” alprogram (Anyagtudományi, technológia nemzeti program): 8 milliárd forint
 • „C” alprogram (Víz-egészség-élelmiszer nemzeti program): 6 milliárd forint

Az igényelhető támogatás mértéke

A projektenként igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke:

 • „A” alprogram (Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét lényegesen javító nemzeti program): 0,5–4 milliárd forint 
 • „B” alprogram (Anyagtudományi, technológia nemzeti program): 0,5–2 milliárd forint
 • „C” alprogram (Víz-egészség-élelmiszer nemzeti program): 0,5–1,5 milliárd forint

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt megkezdése leghamarabb a támogató döntést követő naptól lehetséges. A pályázónak a projekt eredményeire vonatkozóan 2 év fenntartási kötelezettsége van.

Kiíró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
Közzététel időpontja: 2016. 03. 25.
Beadási határidő: 2016. 12. 31.