Üdvözöljük a

Pályázat a szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatására | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Pályázat a szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatására

Szerző: Rozs Eszter | 2015. október 13.

Magánszemélyek és a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező vállalkozások, illetve intézmények szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységét támogat a pályázat keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

Pályázhatnak:

  • magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek
  • közép-magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, költségvetési szervek, ill. azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek
  • az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Közép-Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalat esetében annak közép-magyarországi telephelyei

E pályázati felhívásra konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség. Egy pályázó a futamidő alatt többször is pályázhat, illetve részesülhet támogatásban.

 

A pályázat keretében támogatható:

  • a találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a hazai/és vagy külföldi iparjogvédelmi oltalom megszerzésével, fenntartásával kapcsolatos tevékenység;
  • a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;
  • európai szabadalom hatályosítása;
  • szellemivagyon-értékeléssel kapcsolatos tevékenység.

Az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a 2015–2016 közötti időszakra összesen 300 millió forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2015. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 200 millió forint.

Pályázónként 0,6-7,1 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 100%.

 

További információ és pályázati felhívás itt.

Kiíró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Közzététel időpontja: 2015. 09. 25.
Beadási határidő: 2015. 12. 31. 22:59
Kapcsolódó anyagok: