Szakképzési projektek az Erasmus+ program keretin belül

Szerző: Hamar László | 2014. február 24.

A stratégiai partnerségek pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a szakképzés területén (tágabb értelemben pl. a munka világát érintő képzések terén is).

A stratégiai partnerségek nyitottak minden olyan szervezet részvételére, amely a szakoktatás, vagy -képzés, az ifjúság vagy más társadalmi-gazdasági szektor valamely területén működik, vagy tevékenységi köre különböző területeket ölel fel. Fontos, hogy a stratégiai partnerséget változatos profilú partnerek alkossák, hogy a különböző tapasztalatok, intézményi profilok és speciális szakértelem releváns és kiváló minőségű eredmények létrehozását eredményezze.
A projektben részt vehet minden, a program országokban (rendkívüli esetben a partner országokban) bejegyzett állami vagy magán szervezet, intézmény.
Például:
- felsőoktatási intézmények;
- iskolák / intézmények / oktatási központok az oktatás-képzés bármely szintjéről (az iskolaelőkészítéstől a felsőfokú szakoktatásig, a szakképzést és felnőttoktatást is beleértve);
- nonprofit szervezetek, önkéntes testületek, nem kormányzati szervezetek;
- köz- vagy magánkézben lévő, kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
- szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat, szakszervezeteket és egyéb szakmai szervezeteket is;
- kutatóintézetek;
- alapítványok;
- vállalatközi képzőközpontok;
- kollaboratív tanulást nyújtó vállalkozások;
- orientációs, tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek;
- nem formális és informális tudás - kompetenciák elismerését végző testületek;
- a szakoktatás és -képzés bármely vonatkozásához kapcsolódó rendszerekért és politikákért felelős szervezetek;
- helyi és regionális államigazgatási intézmények;
- akkreditációs szervezetek.

A részletes pályázati kiírás (támogatható tevékenységek, résztvevő országok, pályázati feltételek, proritások, pályázat menete, stb.) megtalálhatók itt.

Kiíró: Tempus Közalapítvány
Közzététel időpontja: 2014. 02. 24.
Beadási határidő: 2014. 04. 30.